Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Send flere fysioterapeuter

For Lars Hoppe Søe fra Næstved er det vigtigt, at fysioterapeuter er med, hvor de politiske beslutninger træffes, og pengene udmøntes.
Foto: Henrik Frydkjær

Oprindeligt var det en generel frustration over manglende lydhørhed hos de lokale politikere, der fik fysioterapeut Lars Hoppe Søe til at gå ind i kommunalpolitik. I dag - otte år efter - er han blevet mere bevidst om, hvor meget han som politiker er præget af sin fysioterapeutiske baggrund.

"Jeg kan godt mærke, at jeg som fysioterapeut tænker anderledes end en landmand eller skolelærer. Det er der ingen tvivl om. Jeg tænker for eksempel langt mere i forebyggelse end mange andre. Men kommunalpolitik er desværre kolossalt præget af ikke at tænke i forebyggelse. I byrådet og udvalgene forholder vi os først til problemerne, når de er opstået, og når vi skal udmønte penge, går kun minimale beløb til forebyggelse", siger Lars Hoppe Søe. 

Til daglig er Lars Hoppe Søe leder af Træningsfunktionen i Køge Kommune. I de seneste to valgperioder har han siddet i byrådet i Næstved Kommune for Det Radikale Venstre. Til det kommende valg stiller han både op til Næstved Byråd og regionsrådet i Region Sjælland.

"I forhold til den sundhedspolitiske dagsorden betyder det rigtig meget at være fysioterapeut. Jeg kan jo se qua mit arbejde, hvad fysisk træning gør for folk. Derfor er det rigtig vigtig for fysioterapi som fag, at vi sidder med de steder, hvor de politiske beslutninger træffes", siger han.

I indeværende periode er de kun to byrådsmedlemmer med sundhedsprofessionel baggrund i Næstved Byråd, og det ærgrer Lars Hoppe Søe sig over.

"Så er det svært at sætte en sundhedspolitisk dagsorden. Det er tit et underprioriteret område, selvom vi bruger rigtig mange penge på det, og derfor er det ærgerligt, at vi ikke kan få italesat en forebyggelsesdagsorden langt tydeligere. Derfor bør man også som fysioterapeut støtte de kommunalpolitikere, som sætter sig bag disse værdier", mener Lars Hoppe Søe.

Ventetider skærer i hjertet

For Lars Hoppe Søe er der især to store sundhedspolitiske  udfordringer for kommunerne i de kommende fire år: Hjerneskadeområdet og ventetider på genoptræning.

"Hjerneskadeområdet er helt klart et område, som vi skal have løst i de næste fire år. Ansvaret er kommet i kommunalt regi, og der skal kommunerne opbygge nogle mere faglige miljøer, hvor man kan håndtere disse komplekse borgere", siger han og uddyber: 

"Vi er simpelthen ikke dygtige nok, og vi kan ikke blive ved med at se på dette område, der ikke fungerer optimalt. Hverken her i Næstved eller andre steder, og det har kommunerne også erkendt".

Når det gælder ventetider på genoptræning, gør kommunerne det heller ikke godt nok, mener han.

"Jeg synes stadig, at man politisk har en accept af, at borgerne gerne må vente lidt. Men ventetiden bør efter min mening maksimalt være fem dage, som Danske Fysioterapeuter også anbefaler, og dér er vi heller ikke", beklager han.

"Det skærer jo én i hjertet, når man ser, hvad der er af ventetider i kommunalt regi. Eksempelvis når man hører, at der er hele og halve års ventetider for børn", siger han.

Ifølge Lars Hoppe Søe bør byrådene derfor være mere ambitiøse på genoptræningsområdet. Og igen halter det med den sundhedsfaglige indsigt bag beslutningerne.

"Problemet er, at man accepterer, at borgerne kan vente to-tre uger,  fordi man ikke helt har forstået, hvor stor betydning det har, at man må vente på genoptræning, og hvor dyrt det er. Her kan man virkelig mærke sammensætningen af byrådene og manglen på nødvendig sundhedspolitisk prioritering. Men hvis der var flere sundhedsprofessionelle blandt beslutningstagerne, ville det gøre en stor forskel", mener Lars Hoppe Søe.