Arbejdstid for lejere

Som lejer, og dermed selvstændig, tilrettelægger du som udgangspunkt selv dit arbejde. Dermed bestemmer du også din arbejdstid, hvornår du vil holde frokost, hvor længe den skal vare, og hvad du vil lave i frokostpausen.

Arbejdstid

Et grundlæggende kendetegn ved det at være selvstændig er, at man selv tilrettelægger sin arbejdstid. Som lejer har du ikke en arbejdsgiver, der kan bestemme, hvornår du skal arbejde. Alligevel kan det være nødvendigt at koordinere arbejdstiden i en vis udstrækning for at få klinikkens drift til at hænge sammen.

Du bestemmer selv over din frokost

Du betaler selv for din frokost, da du som selvstændig ikke har nogen indtjening, imens du holder frokost. Klinikejer har heller ikke nogen ledelsesret over dig og kan derfor ikke bestemme, hvornår du skal holde frokost. Du skal dog huske på, at klinikejer og du har et samarbejde og for at få dette samarbejde til at fungere, kan det være nødvendigt at koordinere frokosten.

Hvis du har skrevet under på, at klinikejer må bestemme, hvornår og hvordan frokosten skal afholdes, er det det, som gælder. Det kan for eksempel være, at du har skrevet under på at følge retningslinjerne i en klinikhåndbog, og at der i denne håndbog er beskrevet, hvordan frokosten skal afholdes.

Arbejdstiden i følge kontrakten

I vores standardkontrakt er der et felt, hvor man kan skrive hvilket tidsrum, klinikken er til rådighed. Inden for dette tidsrum bestemmer du selv, hvornår du vil komme.

Husk på, at klinikejer og du har et samarbejde og for at få dette samarbejde til at fungere, kan det være nødvendigt at koordinere arbejdstiden i et vist omfang.

Hvis du har skrevet under på, at klinikejer må bestemme, hvornår du skal være på klinikken, er det det, som gælder. Du kan derfor komme ud for, at du skal være til stede på klinikken, uden at du har en indtjening.

Det kan for eksempel være fordi, der er en åbningstid i et træningscenter, som klinikejer gerne vil have bemandet. Det er i de fleste tilfælde ikke noget, man som lejer har en indtjening ved. Men det er op til dig og klinikejer at beslutte, hvordan I synes, det skal være. Måske kan I aftale et honorar for at passe reception og træningscenter.

Vi ser også nogle lejekontrakter, hvor der er skrevet faste arbejdstider ind. Det er en forringelse af din ret til selv at tilrettelægge dit arbejde som selvstændig og minder mere om et ansættelsesforhold.

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620