Seniorordninger

Som regionalt og kommunalt ansat fysioterapeut, har du ret til en seniorbonus og/eller seniorfridage. Ordningerne træder i kraft fra det år, du fylder 60 år. Som regionalt ansat får du som udgangspunkt udbetalt en bonus, men kan også vælge ekstra fridage i stedet. Som kommunalt ansat får du seniorfridage, hvis du ikke i stedet vælger en bonus, ekstra pensionsindbetaling eller et selvvalgt kompetenceudviklingsforløb. 
Der er aftalt særlige vilkår for seniorer. Du omfattes af ordningen fra det år, du fylder 60 år og får ret til en kontant bonus, eller - hvis du vælger det - nogle ekstra fridage.

Fra det år, du fylder 60 år, får du ret til en bonus, der udbetales i januar måned i året efter, du fylder 60 år og videre, så længe du er ansat i en månedslønnet stilling som fysioterapeut.

Den kontante bonus udgør:

 • 0,8 % af din sædvanlige løn året efter du fylder 60 år. 
 • 1,2 % af din sædvanlige løn året efter du fylder 61 år. 
 • 1,6 % af din sædvanlige løn året efter du fylder 62 år. 

Bonussen kan konverteres til …

 • seniorfridage,
 • ekstra pensionsindbetaling,
 • et selvvalgt kompetence udviklingsforløb eller
 • kombinationer af de tre elementer. 

Hvis du ønsker at vælge andet end udbetaling af bonussen, skal du give din arbejdsgiver besked om dette senest d. 1. oktober i året forud. 

Hvis du blot ønsker udbetaling, skal du ikke foretage noget, mens valg af andet gøres for et år af gangen.

Tiltræder eller fratræder du i løbet af et kalenderår, hvor du er berettiget til seniorbonus, udbetales der en forholdsvis del af bonussen.

Ønsker du at konvertere bonussen til seniorfridage, kan du

 • i året efter du fylder 60 konvertere bonus og afholde 2 seniorfridage,
 • i året efter du fylder 61 konvertere bonus og afholde 3 seniorfridage, og
 • i året efter du fylder 62, og i de følgende år, konvertere bonus og afholde 4 seniorfridage

En seniordag udgør 7,4 timer for en fuldtidsansat og reduceres forholdsmæssigt iht. din beskæftigelsesgrad

Seniorfridage, som ikke er afholdt ved årets udgang, bortfalder med mindre, de aftales overført til det følgende kalenderår.

Du har ret til et tilbud om seniorsamtale, som har til formål at sætte fokus på seniorens ønsker og forventninger til arbejdslivet. En sådan samtale kan fx sætte fokus på seniorens ønsker og/eller behov for en seniorordning.

Som alternativ til pensionering/efterløn anbefaler de centrale overenskomstparter, at du så vidt muligt i stedet tilbydes et alternativ – fx nedsættelse af arbejdstiden med opretholdelse af fuld pension og/eller en tilpasning af opgaverne. Den konkrete ordning skal aftales med din arbejdsgiver og er altså afhængig af de konkrete lokale muligheder og rammer.

Læs mere om seniorordninger i Rammeaftale om seniorpolitik

Der er aftalt særlige vilkår for seniorer. Du omfattes af ordningen fra det år, du fylder 60 år og får ret til nogle ekstra fridage, eller - hvis du vælger det - en kontant bonus.

Du får, fra det år du fylder 60, ret til et antal fridage:
 • I det kalenderår du fylder 60, har du ret til 2 seniorfridage.
 • I det kalenderår du fylder 61, har du ret til 3 seniorfridage.
 • I det kalenderår du fylder 62, har du ret til 4 seniorfridage.

Seniorfridagene kan konverteres til enten en udbetaling af en særlig bonus eller ekstra pensionsindbetaling. Ønsker du at vælge andet end fridage, skal du give din arbejdsgiver besked senes d. 1. oktober, og valget gælder indtil, du vælger noget andet. 

Ønsker du fridagene, skal du ikke foretage dig noget, men du skal være opmærksom på, at ikke afholdte seniorfridage bortfalder ved udgangen af kalenderåret, med mindre de aftales overført til det følgende kalenderår.

Hvis du har valgt bonus i stedet for fridage, konverteres en seniorfridag til 0,47 % af din sædvanlige løn, og bonussen udbetales med januar måneds lønudbetaling i kalenderåret efter, du er fyldt 60.

Hvis du vælger pension i stedet for fridage, forhøjes pensionsprocenten med 0,4 %, og pensionsindbetalingen sker løbende, indtil du vælger andet eller fratræder.

Du har ret til et tilbud om seniorsamtale, som har til formål at sætte fokus på seniorens ønsker og forventninger til arbejdslivet. En sådan samtale kan fx sætte fokus på seniorens ønsker og/eller behov for en seniorordning.

Som alternativ til pensionering/efterløn anbefaler de centrale overenskomstparter, at du så vidt muligt i stedet tilbydes et alternativ – fx nedsættelse af arbejdstiden med opretholdelse af fuld pension og/eller en tilpasning af opgaverne. Den konkrete ordning skal aftales med din arbejdsgiver og er altså afhængig af de konkrete lokale muligheder og rammer.

Læs mere om seniorordninger i Rammeaftale om seniorpolitik

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620