Arbejdstid for privatansatte

Dine arbejdstidsvilkår afhænger af, om du er ansat på overenskomst mellem Danske Fysioterapeut og arbejdsgiveren, eller om du er ansat på en individuel kontrakt. De fleste privatansatte er ansat iht. en individuel kontrakt.

Overenskomstmæssige bestemmelser for arbejdstid

Er du ansat i en privat virksomhed med overenskomst med Danske Fysioterapeuter, vil der i overenskomsten være bestemmelser om arbejdstidsforhold.

For de fleste privat ansatte fysioterapeuter er aftaler om arbejdstiden fastlagt i den individuelle kontrakt. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på aftaler om bl.a.:

  • Placeringen og længden af den daglige arbejdstid, og hvornår den senest skal være kendt.
  • Møder og kurser mv. medregnes som arbejdstid.
  • Betaling for overarbejde og tillæg for arbejde om aftenen, lørdage og søndage mv., og om det udbetales som løn eller afspadsering.
  • Om frokosten indgår i arbejdstiden – gør den det, står du til rådighed i din frokostpause.
  • Særlige fridage – dvs. andre fridage end søgnehelligdage.
Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620

Rådgivning for arbejdsgivere
69 15 04 71