Arbejdstid for ledende fysioterapeuter

Som ledende fysioterapeut er du ansat uden højeste arbejdstid, og du tilrettelægger selv din arbejdstid. Som udgangspunkt får du ikke betaling for overarbejde. På det kommunale og regionale område gælder forskellige regler for fridage.

Arbejdstid for ledende fysioterapeuter i regioner og kommuner

Ledende fysioterapeuter er ansat uden højeste tjenestetid, og de er ikke omfattet af arbejdstidsaftalerne.

Som ledende fysioterapeut tilrettelægger du selv din arbejdstid. Du skal altså selv sørge for, at din arbejdstid over tid passer med det timetal, du er ansat på. Du kompenserer fx selv lange arbejdsdage med kortere arbejdsdage på andre tidspunkter, og du får ikke nogen særskilt ekstrabetaling for overarbejde.

I konkrete situationer kan der indgås fremadrettede aftaler om særskilt betaling af merarbejde. Merarbejdsaftalen anvendes, når der er i perioder kan forudses et ekstra stort arbejdspres.

Du får som leder ikke tillæg for arbejde om aftenen, i weekender, eller på helligdage.

Søgnehelligdage og særlige fridage

Du har fri på søgnehelligdage.

For ledende fysioterapeuter er følgende dage særlige fridage:

  Ansat i FKKA*-kommune

Ansat i øvrige kommuner
- Har i størst muligt omfang ret til frihed, uden at normaltjenesten omlægges

1. maj Sidestillet med en søgnehelligdag hele dagen Fra kl. 12**
Grundlovsdag Sidestilet med en søgnehelligdag fra kl. 12 Fra kl. 12**
Juleaftensdag Almindelig arbejdsdag Hele dagen**
Nytårsaftensdag Almindelig arbejdsdag Fra kl. 12**

*FKKA-kommuner er kommuner beliggende i det gamle Københavns Amt, samt Københavns- og Frederiksberg Kommune.

** Normaltjeneste udført i dette tidsrum samt afvikling af ferie og fridage på disse dage giver ikke ret til erstatningsfrihed.

Arbejde på særlige tidspunkter

Du får som leder ikke tillæg for arbejde om aftenen, i weekender, eller på helligdage.

Hvilke ansættelsesvilkår og øvrige rettigheder har jeg som leder?

Som leder er du ansat uden øvre arbejdstid. I forhold til øvrige ansættelsesvilkår og rettigheder, som fx barsel, ferie og sygdom, har du som leder samme vilkår som øvrige fysioterapeuter i kommuner, regioner og stat.

Repræsenterer tillidsrepræsentanten mig som leder?

Nej, tillidsrepræsentanten repræsenterer ikke dig som leder. Opstår der sager eller problemer mellem dig som leder og dine medarbejder, er det tillidsrepræsentantens opgave at varetage medarbejdernes interesser. Som leder skal du kontakte din HR/ personaleafdeling og bede om råd og bistand herfra.

Hvis der opstår sager eller problemer vedrørende din egen ansættelse, kan du kontakte Danske Fysioterapeuters ledelseskonsulenter.

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620