Arbejdstidsbestemte tillæg

Der gives tillæg for arbejde om aftenen, natten, i weekender og på søgnehelligdage. Se taksterne her.

Hvis du er ansat i en region eller kommune og ikke er selvtilrettelæggende i forhold til din arbejdstid, er der aftalt tillæg, hvis du skal arbejde om aftenen, natten eller i weekender eller helligdage.

Tillæggene pr. time i de nævnte tidsrum udgør:

  Det regionale område Det kommunale område
Aftentillæg 17.00 – 23.00 - 30 %
Aftentillæg 18.00 - 23.00 27 % -
Nattillæg 23.00 – 06.00 32,5 % 35 %
Lørdagstillæg 08.00 – 24.00 - 30 %
Søndagstillæg 0.00 – 24.00 - 50 %
Weekendtillæg
Lørdag 06.00 – søndag  24.00
42 % -
Søgnehelligdagstillæg hele døgnet 50 % 50 %

Aften og nattillæg udbetales, hvis ikke andet er aftalt, mens din arbejdsgiver beslutter om øvrige tillæg ydes som betaling eller afspadsering.

Ved udbetaling beregnes tillægget som procentsatsen af din timeløn.

Tillæggene opgøres pr. påbegyndte ½ time, og de er pensionsgivende med 3,75 % på det regionale område og med 5 % på det kommunale område. Der kan lokalt på din arbejdsplads være aftalt andre takster.  Dem kan du altid få oplyst af din tillidsrepræsentant.

Hvis du er ansat i en kommune, og du er selvtilrettelæggende i forhold til din arbejdstid, skal der lokalt indgås aftale om honorering, hvis der undtagelsesvist forekommer arbejde udenfor dagtimerne mandag til fredag. Er der indgået en sådan lokal aftale, kan du få den oplyst af din tillidsrepræsentant.

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620