Forsikringer for selvstændige

Som selvstændig er det vigtigt, at du selv sørger for at forsikre dig tilstrækkeligt. Her kan du se, hvilke forsikringer vi anbefaler. Det er muligt, at du selv vurderer, at du har behov for flere end disse.

Erhvervsansvarsforsikring

Hvis du kommer til at skade en patient eller en patients ejendele under behandling, kan patienten kræve erstatning hos dig, når du er selvstændig erhvervsdrivende. Det kan denne forsikring dække dig imod.  Via denne forsikring kan du også få dækket en række omkostninger ved typiske retstvister for selvstændigt erhvervsdrivende. Forsikringen koster 40 kr. i kvartalet og tegnes automatisk for ejere og lejere med ydernummer samt selvstændige vikarer, når vi har modtaget vikarskemaet.

Studerende på sidste år af grunduddannelsen, har ligeledes mulighed for at oprette erhvervsansvarsforsikringen, hvis der samtidig indgås aftale med en autoriseret fysioterapeut om supervision.

Læs mere om og bestil Danske Fysioterapeuters erhvervsansvarsforsikring

Arbejdsskadeforsikring

Som selvstændig, og som medhjælpende ægtefælle, bør man tegne en arbejdsskadeforsikring, der dækker, hvis der sker ulykker på dig selv, imens du arbejder som selvstændig. Den kan tegnes hos de fleste forsikringsselskaber og svarer til en ulykkesforsikring. Nogle ulykkesforsikringer dækker også, mens man er selvstændig, så forhør dig evt. hos dit forsikringsselskab.

Forsikring ved tab af erhvervsevne

Da det ikke er mange penge, man får udbetalt under sygdom, kan du vælge at tegne en ekstra forsikring, hvor der kommer et månedligt beløb til udbetaling, hvis du skulle blive syg i længere tid. Fysioterapeuter med eget ydernummer har erhvervsudygtighedsforsikringen via overenskomsten med regionerne. Vikarer er ikke omfattet af overenskomsten og har derfor heller ikke denne ordning automatisk.

Alle medlemmer af Danske Fysioterapeuter kan dog tegne forsikringen.

Læs mere om forsikring ved tab af erhvervsevne

Pensionsordning

Allerede i en ung alder er det en god idé at begynde at indbetale på en pensionsordning, da den senere udbetaling bl.a. afhænger af, hvor mange år du har indbetalt til pensionen.  Fysioterapeuter der har et ydernummer, har automatisk en pensionsindbetaling. Vikarer er ikke omfattet af overenskomsten og har derfor ikke denne ordning automatisk. Alle medlemmer af Danske Fysioterapeuter kan tegne en pensionsordning via Danske Fysioterapeuter.

Læs mere om Danske Fysioterapeuters pensionsordning

Sygedagpengeforsikring

Som selvstændig har du ret til sygedagpenge fra kommunen efter 2 ugers sygdom. Men hvis du har tegnet en sygedagpengeforsikring, har du ret til sygedagpenge fra 1. eller 3. sygefraværsdag.

Læs mere om og bestil sygedagpengeforsikringen på virk.dk

Sygedriftstabsforsikring

Selvstændige med egen virksomhed vil typisk opleve, at deres virksomhed tjener færre penge og har flere udgifter til vikarer, når man er syg. Danske Fysioterapeuter har sammen med Købstædernes Forsikring udviklet en forsikring, der dækker ved sygdom udover 3 uger.

Du kan selv bestemme niveauet for dækning, og forsikringen udbetales uafhængigt af, om du blot mister omsætning i virksomheden eller vælger at ansætte vikar sygdomsperioden. Erstatningsperioden er op til 12 måneder. Prisen er fast procentdel af den dækning, du ønsker.

Sygedrifttabsforsikringen kan tegnes af alle selvstændige medlemmer. Man kan også tegne for ansatte nøglemedarbejdere, hvis omsætning er vigtigt for virksomheden.

Sygedriftstabsforsikringen er tænkt som et supplement til sygedagpenge (kort tids sygdom) og forsikring for tab af erhvervsevne (længerevarende sygdom).

Medlemmer af Danske Fysioterapeuter kan tegne sygedriftstabsforsikringen på gunstige vilkår ved direkte henvendelse til  Kurt Heun, Købstædernes Forsikring på tlf. 2483 0055 eller på mail khe@kfforsikring.dk

Læs mere om sygedrifttabsforsikringen

Indbo

Vær opmærksom på at en almindelig indboforsikring ikke dækker ting, du bruger i forbindelse med erhverv, f.eks. din briks. Hos de fleste forsikringsselskaber kan du tegne en forsikring, der dækker dit erhvervsmæssige inventar.

Arbejdsløshedsforsikring

Det kan være en god ide at tegne en arbejdsløshedsforsikring. Har du en arbejdsløshedsforsikring og mister dit arbejde, vil du være berettiget til dagpenge, hvis du opfylder betingelserne herfor. Arbejdsløshedsforsikringen tegnes hos en a-kasse. DSA er en a-kasse for sundhedsfaglige, men du kan selv vælge, hvilken a-kasse, du vil være medlem af. Der kan være stor forskel på prisen hos de forskellige a-kasser.

Kontakt

Esben Dahl Nielsen

Forhandlingskonsulent
3341 4678