Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Fysioterapeuter skal have en tydelig stemme på klimaområdet

LEDER // "På det her område kan fysioterapeuter give væsentlige bidrag," siger Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter.
Foto: Lars Horn

Klimaændringer er den største trussel for folkesundheden. Global opvarmning giver skovbrande, luftforurening og fejlslagen høst.

Kraftige storme og vedvarende regn ødelægger udsatte områder, medfører oversvømmelser og driver mennesker på flugt. Og de menneskeskabte ændringer af klimaet på vores klode giver en række sygdomme og sundhedstrusler, der kan få store konsekvenser, hvis vi bare ser passivt til.

Det er grunden til, at FN har opstillet en række verdensmål, og at regeringen og et bredt flertal i Folketinget har besluttet et meget ambitiøst klimamål. Inden 2030 skal CO2-udledningen i Danmark reduceres med 70 procent.

Det er en stor opgave, og hvis målet skal nås, er det nødvendigt at alle gode kræfter bidrager. Derfor har 33 faglige organisationer og grønne bevægelser valgt at etablere Broen til Fremtiden. Her er målsætningen at skabe en grøn omstilling ved hjælp af vedvarende energi, og uden at de svageste i samfundet kommer til at betale omkostningerne.

Danske Fysioterapeuter er sammen med bl.a. Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd og Dansk Psykologforening en af de sundhedsorganisationer, som har tilsluttet sig alliancen. Vores opgave er særligt at pege på initiativer, der kan forebygge og afbøde de sundhedsmæssige konsekvenser af klimaændringer. For der er heldigvis en række ting, vi kan gøre.

Både i forhold til at fortælle hinanden og omverdenen, hvilke konsekvenser klimaændringerne har for folkesundheden, og hvordan vi sammen kan mindske klimaaftrykket i sundhedsvæsenet.

Her kan vi bl.a. lade os inspirere af Gentofte Hospital, der de seneste år systematisk har nedsat energiforbruget og sorteret deres affald. Men der er brug for en lang række initiativer i forhold til borgere og patienter, sundhedsvæsenet og på det overordnede samfundsmæssige plan.

Eksempelvis er der ingen tvivl om, at hvis vi kan få flere danskere til at cykle og gå til arbejde og være fysisk aktive i fritiden, giver det både færre tilfælde af diabetes og hjerte-karsygdomme og et mindre forbrug af diesel og benzin, og dermed nedbringer vi CO2 forbruget. På det her område kan fysioterapeuter give væsentlige bidrag.

Broen til Fremtiden er stadig i sin vorden. Hovedbestyrelsesmedlem Lau Rosborg er Danske Fysioterapeuters fremskudte post i samarbejdet. Men han har brug for hjælp og støtte fra det ganske land, hvis missionen skal lykkes. Derfor vil jeg opfordre alle de fysioterapeuter, som har kendskab til sammenhængen mellem klimaændringer og sundhed, og har lyst til at bruge lidt tid på det vigtige emne, at give Lau Rosborg en hjælpende hånd.

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar