Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Der er hele tiden nye døre, der åbner sig

MIT JOB // Tina Ebbesen Christensen arbejder i træning og genoptræning, Billund Kommune, som trænende terapeut og vejleder i LIVA-projektet.
Foto: Claus Sjödin

Hvad laver du?

Jeg er ansat ved Træningsenheden i Billund Kommune, bl.a. som vejleder i LIVA projektet, hvor borgere med livsstilssygdomme som KOL, overvægt, diabetes og hjertekarsygdomme kan få hjælp til at opnå og fastholde en sundere livsstil. Jeg møder borgeren til en afklarende samtale, hvor vi afdækker problemstillinger og sætter individuelle mål. Med appen LIVA kan jeg vejlede og støtte borgeren i hans livsstilsændring. Jeg står også for kommunens KOL-rehabiliteringsforløb, og her er det godt at kunne fastholde borgerne via LIVA, så de får mulighed for at komme i kontakt med mig, efter deres rehabiliteringsforløb er afsluttet.

Hvor meget vejledning får borgerne i projektet?

I de første tre måneder giver jeg vejledning en gang om ugen. I appen kan borgerne bl.a. dagligt registrere blodtryk, kost, motion, søvn og smerte og se, hvordan de ligger i forhold til de mål, de har sat. Om de for eksempel spiser de X gram grøntsager om dagen og nøjes med at øse aftensmad op én gang, og om de får gået det antal skridt, de har sat sig for. Det er vigtigt, at målene er individuelle, for det nytter ikke at sætte som mål at gå 10.000 skridt pr. dag, hvis man kun er vant til at gå 2.000. Via online kommunikation samler vi op og justerer mål og tager fat om eventuelle udfordringer. En borger med forstuvet ankel havde fx behov for øvelser som et alternativ til gang som motionsaktivitet. Efter tre måneder med vejledning hver uge, går vi over til hver 14. dag i tre måneder, og derefter hver anden måned – i alt i et år.

Er det borgerne, der selv skal efterspørge vejledningen?

Borgerne behøver ikke selv at gøre opmærksom på en udfordring; det kan også være mig, der skriver: ”jeg kan se, at du ikke får gået så meget. Har du brug for en idé til et alternativ, så du er sikker på at få rørt dig?” Jeg kan også skrive, hvis jeg observerer, at de ikke tager så meget kontakt, og så får jeg måske besked tilbage om, at ”jeg har ikke brug for din hjælp særlig meget, men det er fint, at jeg ved, du holder øje med, om jeg er aktiv”. Jeg bruger også appen til at sende små opmuntringer og tips og til at reklamere for nye motionstilbud o.l. i lokalområdet. Der er også en videofunktion i appen, hvor jeg kan sende små beskeder, så borgerne kan se, at der sidder et rigtigt menneske i den anden ende.

Hvor meget af din tid går med vejledning?

I øjeblikket kun 2-3 timer pr. uge, men vi håber på at få flere borgere med. Jeg har 12, mens min kollega har lidt flere. Vi har været oppe på 35-40 borgere.

Virker det?

Ja! Mange taber sig og er fantastisk glade for støtten og sender positiv feedback, hvor de udtrykker, hvor meget det betyder, at der er en, der støtter op, når de møder modstand. I begyndelsen måtte jeg arbejde med mig selv, fordi jeg ikke er vant til at møde borgerne på denne måde og syntes, at man burde gøre noget mere, holde opfølgende samtaler og så videre, men jeg kan jo se, at det har effekt.

Fylder sundhedsfremme mere i dit job i dag end tidligere?

Ja, helt sikkert. Jeg har været i kommunen i 20 år, og i den periode er det mere og mere kommet til at handle om, hvad borgerne selv kan gøre for at bevare et godt helbred. Men som sagt arbejder jeg også med KOLrehabilitering, og desuden har jeg osteoporoseskole, og to dage om ugen sidder jeg med henvendelser og tager telefonen, hvilket også er en god måde at bruge min faglighed på. På den måde får jeg kontakt med mange samarbejdspartnere. Desuden er jeg trænende terapeut. I mange år underviste jeg også i arbejdsmiljø/ergonomi og vejledte plejepersonalet hjemme hos borgerne. Det var fedt at komme ud og se, at det er de små ting, der gør forskellen. Man kan flytte meget med små ændringer. I det hele taget har jeg prøvet mange ting, for det er en arbejdsplads i udvikling. Det er derfor, jeg har været her i 20 år, for jeg har skiftet arbejdsopgaver mange gange undervejs. Det er det, der er det spændende ved vores fag. Der er hele tiden nye døre, der åbner sig.