Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Fokus på kerneopgaver og faglig ledelse

"God ledelse er forudsætningen for høj faglig kvalitet og målrettet faglig udvikling", siger formand Tina Lambrecht.

En dygtig leder gør en verden til forskel. Det er afgørende for, om man som ansat går glad og motiveret på arbejde, at der bliver skabt synlige resultater, og at borgerne er tilfredse. Heldigvis er der mange dygtige ledere på det offentlige område, og en del af lederne er fysioterapeuter.

Det er ikke nogen nem opgave at være leder i en kommune eller på et sygehus. Hverdagen i et politiske styret system er omskiftelig og fyldt af dilemmaer. Her skal lederen dagligt prioritere og træffe svære beslutninger, som både tilfredsstiller borgernes ønsker og overholder de politisk bestemte budgetter.

Ekstra svær bliver opgaven, hvis rammer og forventninger stiller sig i vejen. Eksempelvis hvis der er for stort fokus på DRG-takster og medarbejdernes produktivitet og for lidt sammenhæng mellem, hvad der foregår i de forskellige sektorer. Eller hvis central overstyring indsnævrer det faglige råderum for den enkelte leder. Det har i stort omfang været tilfældet de seneste årtier.

Men forhåbentlig kommer der til at blæse nye vinde. I hvert fald har regeringen nedsat en ledelseskommission, der skal fremme god ledelse i hele den offentlige sektor. Opgaven er blandt andet at kigge på, hvordan den gode leder kan skabe mere rum til fagligheden, sætte fokus på kerneopgaven og sikre mere sammenhæng.

Derudover har regeringen proklameret en sammenhængsreform, som skal sikre større sammenhæng, og at borgernes behov er i centrum. Også her peges der på, at dygtige ledere skal sætte retning for faglig udvikling og give plads til medarbejdernes engagement.

Det er nye toner, som for øvrigt er helt i overensstemmelse med den politik for ledelse, som Danske Fysioterapeuters repræsentantskab vedtog i efteråret. Her peger vi blandt andet på, at god ledelse er forudsætningen for høj faglig kvalitet og målrettet faglig udvikling. Og at lederne har et stort ansvar for at sikre, at patienterne møder et sammenhængende og velfungerende sundhedsvæsen.

Når der er kommet øget fokus på sammenhæng mellem ledelse, faglighed og kerneopgaver, skyldes det en erkendelse af, at der er behov for at tænke nyt, for at udvikle den offentlige sektor. Og at god ledelse har rødder i fagligheden.

Fremtidens velfærd bør måles i mere sundhed og flere gode liv, fremfor på det offentlige udgiftsniveau og antallet af minutter, der bruges på den enkelte borger. Det forudsætter, at medarbejderne og lederne får frihed til at bruge deres faglighed til at skræddersy den rigtige løsning til borgeren.

Selv om ændringerne skal foregå indenfor de nuværende økonomiske rammer, kan meget lade sig gøre, hvis der bliver bedre vilkår for samspillet mellem gode ledere og dygtige medarbejdere. Det håber jeg bliver resultatet af såvel ledelseskommissionen som sammenhængsreformen, til gavn for borgerne, samfundet og de mange offentligt ansatte fysioterapeuter.