Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Næste gang går det ud over en anden fysioterapeut

Bjørn Espen Holtse var parat til at trække sin arbejdsgiver i retten, da han ikke fik udbetalt feriepenge. For den 30-årige fysioterapeut gjaldt det om at få statueret et eksempel, så virksomheden fremover følger reglerne.
Foto: Henrik Frydkjær

Bjørn Espen Holtse havde været færdiguddannet i halvandet år, da han stødte på et job, som han virkelig gerne ville have. Jobbet var hos en lille virksomhed, som tilbød en ny type fysioterapeutisk behandling. Men allerede da han skulle underskrive sin ansættelseskontrakt, begyndte problemerne. Virksomheden manglede kendskab til almindelige regler om ansættelse, og spørgsmål om barsel og barns sygedag blev modtaget negativt. Den 30-årige fysioterapeut så dog i første omgang igennem fingre med uenighederne.

”Jeg strakte mig nok lidt længere, end jeg ellers ville have gjort, fordi jobbet var så spændende. De brugte nye metoder, som ikke er almindelige i fysioterapeutverdenen, de brændte for arbejdet og turde tænke anderledes.”

Men det var ikke kun virksomhedens faglighed, som var alternativ. Ejernes forhold til systemet var også speciel. Når situationerne spidsede til og der opstod konflikter, blev reglerne ikke fulgt. Efter to måneder stod det klart, at vejene måtte skilles. På det tidspunkt havde Bjørn Espen Holtse 13,5 timers overarbejde til gode, foruden en uges feriepenge. Derudover skulle virksomhedens ejer også skrive under på papirer, så fysioterapeuten kunne få udbetalt kørselspenge. Sagen om kørselspengene endte med at trække så meget i langdrag, at kravet blev forældet og Bjørn Espen Holtse måtte give afkald på dem. Feriepengene ville de heller ikke udbetale, og den nu ledige Bjørn Espen Holtse kontaktede derfor Danske Fysioterapeuter, som gik ind i sagen.

Indgik forlig før retssag

Sagen spidsede så meget til, at Danske Fysioterapeuter indstævnede virksomheden for retten. Kort før retssagen indgik ejerne dog forlig med Danske Fysioterapeuter, som medførte, at Bjørn Espen Holtse fik sine feriepenge og en godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis. Sagen blev afgjort i marts 2017, altså efter næsten halvandet års forløb.

”Jeg er glad for, at jeg besluttede at følge sagen til dørs sammen med Danske Fysioterapeuter. For mig var det vigtigste at sende et signal om, at der er regler, der skal følges, når man driver virksomhed, og at vi har et retssystem til at sikre det. For næste gang går det bare udover en anden fysioterapeut, hvis vi ikke gør noget ved det. Det har været hårdt at være fanget i en dårlig oplevelse med en arbejdsgiver - og alene kan man godt nok føle sig magtesløs. Derfor er jeg lettet over, at det nytter at kræve sin ret, hvis det bliver nødvendigt.”

Som lønmodtager har du ret til feriepenge. Feriegodtgørelsen udgør 12,5 procent af din løn eller du kan have ret til fuld løn under ferien plus 1 procent i ferietillæg.

Som medlem af Danske Fysioterapeuter kan du modtage gratis rådgivning og juridisk hjælp til sager der gælder løn, feriepenge, kørselspenge, opsigelse og løn under sygdom. Vi anbefaler, at du altid kontakter os, før du skriver under på din ansættelseskontrakt, så vi kan give dig konkrete råd og vejledning og sikre, at alle regler er overholdt. Ring på tlf. 3341 4620 eller skriv til ansat@fysio.dk