Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Test gavner patienter, fysioterapeuter og klinikker

Patienterne oplever flere fremskridt og fysioterapeuterne kan specialisere sig. Der er mange fordele ved at teste vederlagsfri patienterne systematisk. Men overenskomsten skal tilpasses.
Foto: Claus Sjödin

Tre gange om året. Så tit bliver vederlagsfri patienter testet individuelt hos FysioDanmark Vejle.

”Det giver direkte værdi for den enkelte patient, det giver højere kvalitet i behandlingsplanen og det gør, at vi bedre kan subgruppere patienter på hold,” siger Kristian Birk, som er fysioterapeut og medejer. Det begyndte med et temamøde med Danske Fysioterapeuter i 2013 og et ønske om at byde ind i forhold til frikommuneforsøg.

”Vi vil gerne være med til at sikre den faglige udvikling og give et bedre tilbud til vores patienter. Test betyder blandt andet, at vi i højere grad kan sammensætte hold ikke kun efter diagnoser, men også efter den træningsform, de har mest gavn af,” siger Kristian Birk.

Test kræver tid

Kristian Birk lægger ikke skjul på, at det kræver noget at teste.

”Det tager tid, og det gælder særligt de fysisk stærkeste og svageste patienter. Det er samtidig svært at passe ind i holdtræning,” siger han.

For de fysisk stærkeste patienters vedkommende skal der være plads til restitution mellem maximale eller submaximale test for at få det rigtige resultat. For de fysisk svageste patienter tager det tid bare at få dem ud af kørestolen for at teste standfunktion eller at få dem over på briksen.

Den væsentligste barriere for at bruge test er overenskomsten. Det kræver en undtagelsesredegørelse, hvis man skal lave individuelle test af patienter, der ikke hører til i den svært fysisk handicappede gruppe. Derfor tester FysioDanmark Vejle i dag patienterne som en del af holdtræningen.

”Det giver dårligere kvalitet i testene. Hvis vi kunne teste individuelt ville det betyde, at vi kunne målrette træningen bedre og dermed give patienterne et bedre tilbud. Der er brug for mere fleksibilitet i overenskomsten,” siger Kristian Birk.

Gevinst for patienterne

Selvom der er udfordringer på vejen, så giver test samtidig store gevinster for patienterne. Det oplever Rikke Vikær Jensen, som er fysioterapeut hos FysioDanmark Vejle.

”Jeg ser patienter få en helt anden tilgang til min træning. De kan lettere se, hvorfor de selv skal være aktive og får en bedre forståelse af, hvorfor nogle øvelser skal være så hårde, at man kun kan klare 8-10 gentagelser,” siger hun.

For fysioterapeuten har brugen af test betydet, at det er blevet lettere at planlægge forløbene.

”Vi har fået en mere systematisk tilgang til patientforløbene, så de bliver lettere at administrere. Desuden understøtter testene journalføringen. Samtidig giver det mulighed for at inddele hold på en ny måde og åbner vejen for faglig udvikling og specialisering for os fysioterapeuter,” siger hun.

Patienter langvejs fra

Mens fysioterapeuterne sætter pris på muligheden for faglig udvikling, har ordningen medført, at patienter kommer langvejs fra. Det er tit patientforeningerne, der henviser til behandlere og gør det synligt for deres medlemmer, hvilke fysioterapeuter, der har taget kurser indenfor deres diagnose.

”Vi oplever, at patienterne vælger os til. Vi har nogle, der kommer kørende helt fra Haderslev og Aabenraa. Det er bare så dejligt, når du har det tilbud, de søger. Det betyder også, at vi får rigtig meget ros,” siger Rikke.

Der er dog også patienter, der ikke bryder sig om testene. Det er især dem med progressive lidelser.

”For nogle borgere betyder testen, at de bliver konfronteret med deres faldende funktionsniveau, som de måske ikke er klar til at erkende. Det er ikke altid en rar samtale. Men det er jo en samtale, som skal tages med eller uden test,” siger Rikke og fortsætter:

”Det handler om at tage de individuelle hensyn patienten har brug for, så man anvender testen og samtidig gør det tydeligt, hvad formålet er.”

Ved langt fra alt

Selvom Kristian Birk mener, at test er med til at kvalificere behandlingen, understreger han, at brugen er i sin vorden.

”Vi er kun lige begyndt at bruge test systematisk til at tilrettelægge patientforløb. Det er simpelthen begrænset, hvad vi ved om effekterne, så indtil videre tester vi især patienterne med udgangspunkt i de nationale retningslinjer,” siger han.

Indsamlingen af testresultater fra de mange patienter kan, som en sidegevinst, gøre forskning lettere i fremtiden. Blandt andet har Aarhus Universitet henvendt sig for at forske i boostforløb.

”Jeg håber, at vores database, som vi deler med resten af FysioDanmark, kan være med til at sikre, at vi får mere viden om, hvad der virker. Test har ingen værdi i sig selv. Det får de kun, når de betyder, at vi kan kvalificere den behandling, vi tilbyder,” siger Kristian Birk.