Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Fagligheden i første række

Et nyt udspil om vederlagsfri fysioterapi skal sikre, at debatten også handler om faglig kvalitet og ikke kun om økonomi.
Rikke Vikær Jensen oplever, at patienterne bedre forstår formålet med hårde øvelser, når hun tester systematisk. Foto: Claus Sjödin.

Vederlagsfri fysioterapi sikrer bedre liv for over 65.000 danskere, der lever med svært fysisk handicap eller alvorlig sygdom. Og ordningen er en succes, mener Danske Fysioterapeuters formand Tina Lambrecht. Men hun peger samtidig på, at det stigende antal patienter har gjort ordningen til en væsentlig post på kommunernes budgetter.

”Vi oplever, at flere og flere politikere, især i kommunerne, spørger, hvorfor det skal koste så mange penge i en tid, hvor de sparer på alt andet. Vi risikerer, at diskussionen kun kommer til at handle om økonomien i ordningen og ikke om den faglige kvalitet,” siger Tina Lambrecht.

For nylig krævede sundhedsdirektørerne i landets seks største kommuner i et debatindlæg, at kommunerne skulle overtage hele den vederlagsfri fysioterapi for at nedbringe udgifterne. For Tina Lambrecht er det et klart tegn på, at det er nu, man skal sætte fokus på betydningen af den faglige kvalitet i ordningen. Ellers er risikoen, at en ændring af ordningen bliver en ren spareøvelse.

”Det vil være skidt for os som fysioterapeuter og en katastrofe for patienterne. Derfor har det været vigtigt for mig og hovedbestyrelsen at præsentere et oplæg, der kan sætte fokus på den faglige kvalitet,” siger Tina Lambrecht.

Samtidig er udspillet en anledning til at stille skarpt på nogle af de punkter, hvor praksisoverenskomsten ikke er fulgt med tiden. Det gælder fx muligheden for at teste især patienter, der får holdtræning.

”På mange områder ved vi simpelthen mere i dag end for 30 år siden, hvor ordningen blev indført. Rigtig mange af de vederlagsfri patienter kan få markant bedre funktion, hvis man tilpasser tilbuddet. Men det kræver, at praksisoverenskomsten understøtter, at vi får den viden brugt aktivt,” siger Tina Lambrecht.

Som det er i dag, vil individuelle test af holdtræningspatienter betyde, at klinikken, især hvis den er lille, bliver udtaget til kontrol igen og igen. Det duer ikke, mener Tina Lambrecht.

”Praksisoverenskomsten skal være en fornuftig ramme. Den skal ikke være noget, man udøver sin faglighed på trods af,” siger hun.

Kommunerne på banen

Men udspillet handler ikke kun om bedre rammer for den fysioterapeutiske faglighed. Det handler også om at få kommunerne til at tage et større ansvar for de patienter i ordningen, der har brug for et sammenhængende, tværfagligt tilbud. Tina Lambrecht ved godt, at udspillet vil være kontroversielt.

”Når vi fx opfordrer kommunerne til at tilbyde vederlagsfri fysioterapi til beboere på plejecentre, er det jo egentlig noget, der har været anbefalingen i mange år. Men det er klart, at det vil flytte noget økonomi fra praksis, hvis flere kommuner tager opgaven på sig. Der må vi bare sige, at kvalitet i tilbuddet til den gruppe handler rigtigt meget om sammenhæng,” siger Tina Lambrecht.

Samtidig håber hun, at udspillet og debatten om den vederlagsfri fysioterapi kan betyde et opgør med nogle af myterne omkring ordningen.

”Det er jo ikke nogen hemmelighed, at kommunerne har været i tvivl om, hvad der foregår, når fysioterapeuten går ind og lukker døren. Men vi er jo alle sammen fysioterapeuter, offentlige som private, fordi vi gerne vil hjælpe nogle mennesker. Det er det, ordningen er til for,” siger Tina Lambrecht.

Frit valg

En udfordring for ordningen er også, at der er mange forskellige hensyn, der skal mødes. Specialiserede tilbud er lettere at lave på større klinikker, men de vederlagsfri patienter har ofte begrænset mobilitet. Derfor skal ordningen sikre højst mulig faglig kvalitet og tilgængelighed på samme tid.

”Det handler om patienternes frie valg til at vælge det tilbud, de mener er bedst for dem. Det vil, også med de ændringer vi foreslår, være helt afgørende,” siger Tina Lambrecht.

Udspillet er løbende blevet vendt i en følgegruppe og har været diskuteret i hovedbestyrelsen. Selve udspillet er skrevet, så politikere og andre uden særligt kendskab til vederlagsfri fysioterapi kan læse det. På de næste sider kan du læse om de centrale områder i udspillet.