Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Kommunalt tilbud skaber sammenhæng

Fredensborg Kommune tilbyder vederlagsfri fysioterapi til borgere på fem plejecentre. Det giver mere fleksibilitet i behandlingen og sparer kørepenge.
En af dem, der har taget imod tilbuddet om vederlagsfri fysioterapi, er Elizabeth Montell på 70 år. Hun har boet på plejecentret Mergeltoften, siden hun for otte år siden blev ramt af en apopleksi, der har lammet hendes venstre side. Træningen betyder meget for hendes funktionsevne og livskvalitet. ”Den venstre arm kan ikke noget, men ellers gør træningen en stor forskel. Mine ben bliver stive som træstammer, hvis jeg ikke bevæger mig,” siger hun. Det er fysioterapeut Rasmus Hjort Helmers, der hjælper til. Foto: Henrik Frydkjær

Siden 2015 har Fredensborg Kommune tilbudt beboere på fem plejecentre og et botilbud for mennesker med handicap, at de kan få vederlagsfri fysioterapi i kommunalt regi. Og det er oplagt, at de kommunale fysioterapeuter også tager sig af borgere med behov for vederlagsfri fysioterapi, mener Benedicte Fenger, fysioterapeut og leder af Træning og Rehabilitering i kommunen.

”Det passer godt med de fysioterapeutiske kompetencer, vi i forvejen har, fordi vi løser basal og avanceret genoptræning. Samtidig arbejder vi i teams i kommunen, så vi har også kompetencer indenfor fx neurologi, hvis det er nødvendigt,” siger Benedicte Fenger og fortsætter:

”Meget er træning på basalt niveau, hvor fokus er på funktionsevnen. Det betyder, at det i høj grad kan overføres til borgerens hverdag.”

Hun fremhæver, at de kommunale fysioterapeuter har stort kendskab til målgruppen, fordi ældre borgere fylder meget i genoptræningen.

Mere fleksibel

Kirsten Stougaard, fysioterapeut og udviklingskonsulent i Fredensborg Kommune, mener, at tilbuddet giver flere fordele.

”Vi kan nemmere få det til at hænge sammen med borgernes hverdag. Vi taler altid med kontaktpersonen på den afdeling, hvor den ældre bor og kan fx fortælle, at de skal holde fast i at gå, fordi vi ved fra træningen, at borgeren kan,” siger hun og fortsætter:

”Samtidig får vi noget igen den anden vej, fordi der er en naturlig kontakt omkring borgeren.”

En anden fordel er fleksibilitet. Det er vigtigt i en hverdag, hvor beboerne ikke altid er klar på klokkeslættet.

”Vi har træningssale på alle de plejecentre, hvor træningen foregår og vi er der typisk hele dagen. Så vi kan være mere fleksible end en praktiserende fysioterapeut, der har sat en time af og som så skal videre til den næste patient,” siger Kirsten Stougaard.

Flertal siger ja

En optælling viser, at cirka 60 procent tager imod tilbuddet om kommunal vederlagsfri fysioterapi. Selvom Benedicte Fenger gerne ser, at flere plejehjemsbeboere vælger en kommunal fysioterapeut, så tror hun ikke, at det bliver alle.

”75 procent vil være fint. Dels er der jo et vist flow på plejehjem, dels er valgmuligheden i sig selv en kvalitet. Det er vigtigt, at der er et valg, og der vil altid være nogle, der foretrækker deres hidtidige behandler,” siger hun.

Penge til kommunekassen

Benedicte Fenger vurderer, at det betyder en væsentlig besparelse for kommunen, at den tilbyder vederlagsfri fysioterapi.

”Det handler ikke om, at vi bruger færre timer på selve den vederlagsfri fysioterapi, men at vi sparer en masse vejpenge. Mange af vores vederlagsfri patienter har haft behandlere, der har kørt temmelig langt, og timer på vejene giver jo ikke fysioterapeutisk kvalitet,” siger Benedicte Fenger.

Samtidig oplever hun andre gevinster ved, at fysioterapeuterne kommer ud og møder personalet omkring de ældre borgere.

”Det er med til at bringe fysioterapeutiske kompetencer i spil. De kan fx give vejledning i hvordan man bedst forflytter,” siger Benedicte Fenger.

En af udfordringerne med at lave et kommunalt tilbud er, at det kræver oplysning til både beboere og sundhedspersoner.

”Det arbejde slutter aldrig. Det skyldes, at der løbende kommer nye borgere ind på plejecentrene, og at andre faggrupper ikke har den store viden om ordningen,” siger Benedicte Fenger.

Læs også: Praktiserende ønsker mere samarbejde