Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Der er alt for stor ulighed imellem klinikkerne

En ny fraktion indenfor Danske Fysioterapeuter vil arbejde for bedre vilkår for de klinikker, som står udenfor ydernummersystemet. Lige nu går de glip af mange fordele, som tildeles fysioterapeuter, som har aftale med sygesikringen. Det skaber ulige markedsvilkår, mener formand for fraktionen Stefan Kragh og næstformand Mark Ebbesen.

”Det var en kæmpe kamp, da jeg skulle starte op som selvstændig for halvandet år siden. For når man starter op som ny klinik uden ydernummer i et område, hvor man et ukendt og uetableret navn, løber man ind i en masse barrierer, som du ikke møder, hvis du har et ydernummer.”

Sådan siger Mark Ebbesen, næstformand i den nye fraktion Erhvervsnetværk for Frie Praktiserende Fysioterapeuter, som blev dannet på en stiftende generalforsamling fredag den 3. november. Her pegede 50 deltagere på en bestyrelse, som skal arbejde for bedre vilkår for de fysioterapeuter, herunder både ejere, lejere og ansatte, som arbejder udenfor den offentlige overenskomst. For der er en verden til forskel på vilkårene, mener han, og bliver bakket op af nyvalgt formand Stefan Kragh.

”Der eksisterer en stor ulighed mellem praktiserende fysioterapeuter, som er udenfor og indenfor ydernummersystemet. Har du ydernummer, er du indenfor den offentlige overenskomst og får dermed adgang til patientgrupper, som får tilskud fra det offentlige. Du er blåstemplet og får adgang til pensionskasserne og forsikringsselskaberne. Du optræder på alle behandlerlisterne, de praktiserende læger henviser til dig, og patienterne får deres offentlige tilskud,” forklarer Stefan Kragh.

Som nystartet klinik udenfor overenskomst ligger man derimod hestelængder efter tilskudsklinikkerne. Det skaber en stram og presset økonomi, siger Mark Ebbesen.

”Der kommer jo ikke et automatisk tilskud og en automatisk patientskare, som er henvist fra læger og forsikringsselskaberne. Det betyder, at du ikke får en naturlig indkomst, som lægger en bund. Hvis der er tom kalender næste uge, mærker vi det hurtigere, end når man er en del af ydernummerfødekæden. Det går ud over regnskabet, og man skal hele tiden opfinde sig selv, siger Mark Ebbesen, som ejer tre klinikker udenfor ydernummer.

Stefan Kragh supplerer:

”Alle mine faste udgifter ville være dækket, hvis jeg fik offentligt tilskud. Jeg ville få 39 procent mere ind per krone, og det er jo en pæn sjat. Min løn ville blive en del større i morgen.”

Ydernummeret borger for kvalitet

Derfor vil Stefan Kragh og Mark Ebbesen arbejde for at skabe større synlighed blandt de vigtige samarbejdspartnere. Det gælder regionerne, men også forsikringsselskaberne, som skal have øjnene op for problemet.

Mark Ebbesen og Stefan Kragh oplever, at mange forsikringsselskaber ser et ydernummer som en blåstempling og nægter at henvise til klinikker uden.

”Vi ser forsikringsselskaber, som ikke vil give tilskud til os. De er begyndt at åbne mere op, men der er stadig flere, som ikke vil lade patienterne få behandling på klinikker udenfor ydernummer. Også selvom prisen er den samme. Fordi man forbinder ydernummeret som et kvalitetsstempel. Det vil vi gerne gøre opmærksom på,” siger Mark Ebbesen, og fortsætter med at fortælle om sine egne erfaringer:

”Det har været en kæmpe kamp for os at komme ind på forsikringsselskabernes lister, og vi har måttet skulle forklare os igen og igen: Selvom vi ikke har et ydernummer, er vi altså ikke fjernhealere. Vi er et autoriseret personale med en høj, faglig kvalitet.”

”Vi står jo også ofte med et forklaringsproblem overfor patienten, som ikke forstår hvorfor de får tilskud til den ene klinik og ikke til den anden. Det er urimeligt overfor patienterne, at de ikke frit kan vælge behandler,” siger Stefan Kragh.

Sluttelig nævner de to initiativtagere, at de ønsker at arbejde for at skabe flere jobs i den private sektor. For der bliver i dag og de næste år uddannet flere fysioterapeuter, end der er stillinger.

”Frem til 2025 bliver der udklækket 6.000 flere fysioterapeuter, og der kommer ikke flere penge til det offentlige. Der bliver ikke ansat flere fysioterapeuter på hospitaler og i kommuner, så hvor skal de nye jobs komme fra? Vi mener, at de skal komme fra de innovative klinikker. Derfor vil vi varetage klinikkernes interesser og give dem gode vækstbetingelser. Jobskabelsen ligger i den private sektor,” siger Mark Ebbesen.