Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Døende i Region Hovedstaden får ikke lindret smerter

Nye regler for tilskud til palliativ fysioterapi i Region Hovedstaden betyder, at flere ligger for døden uden at få smertelindrende fysioterapi.

Mennesker med uhelbredelige og livstruende sygdomme har brug for særlig hjælp i den sidste svære tid, hvor de ofte er sengeliggende og måske har smerter og er præget af kropslig uro eller angst. Her kan fysioterapeuter træde til med bl.a. udspænding af muskler og led og vejledning om lejring. De kan også lindre med massage af hævede ben og arme, massage af ryg, nakke og skulderåg og give hjælp til vejrtrækning og andre øvelser, der kan mildne både fysiske smerter og angst.

Fra 1. juli 2017 er det blevet langt sværere at få den hjælp i Region Hovedstaden. Der er indført nye regler, idet kommuner og regioner i fællesskab gennem kommunekontaktrådet er blevet enige om, at der kun gives tilskud til palliativ fysioterapi fra klinikker med ydernummer.

Klinikker siger fra

Problemet opstår ved, at kun få klinikker på overenskomst har fysioterapeuter, der besidder den specialisering og de helt særlige kompetencer, det kræver at yde palliativ fysioterapi. De fysioterapeuter, der tilbyder specialiseret palliativ fysioterapi, arbejder oftest udenfor ydernummer, og det betyder, at patienterne ikke længere kan få adgang til dem, medmindre de døende selv har mulighed for at betale.

Danske Fysioterapeuters Regionsformand for Hovedstaden, Tine Nielsen, mener, at konsekvenserne af de nye regler er absurde og helt i strid med døendes rettigheder under servicelovens § 122:

”Vi ved, at når patienter og pårørende kontakter en klinik med ydernummer, så bliver de ofte afvist med den begrundelse, at klinikken ikke har tid eller at de ikke har de kompetencer, der skal til, at yde palliativ behandling,” siger hun.

Imens sidder et stigende antal fysioterapeuter uden ydernummer og kan se på en hastigt faldende patientliste, selvom de gerne vil hjælpe de døende og har de kompetencer der skal til.

”Det her handler kun om at flytte penge. Det kan ikke være rigtigt, at denne gruppe mennesker, som allerede befinder sig i en sårbar situation, skal fratages muligheden for at få lindret smerterne,” siger Tine Nielsen.

Ingen klare svar

Danske Fysioterapeuter har derfor skrevet til både Kommunernes Landsforening, formanden for de respektive social- og sundhedsudvalg i de 29 kommuner i regionen samt Sundhedsministeriet for at få opklaret, om ikke fortolkningen af reglerne er i strid med loven om døendes rettigheder. I de svar, der indtil videre er modtaget fra Sundhedsministeriet og Københavns Kommune, forholder man sig ikke til, at de fysioterapeuter, der har kompetencerne til at yde palliativ fysioterapi, som oftest befinder sig udenfor ydernummer systemet.

”Vi opfordrer på det kraftigste til, at kommunekontaktrådet i hovedstaden genovervejer de nye retningslinjer og lader døende patienter vælge behandlere med den rette specialisering uanset overenskomst,” siger Tine Nielsen.

Dansk Fysioterapeuter afventer stadig et klart svar på, hvordan de ansvarlige har tænkt sig at løse problemet.

”Imens lades flere døende i stikken i deres sidste time. Det kan politikerne ikke være bekendt,” Siger Tine Nielsen.

Læs også: Min opgave er at lindre deres sidste tid