Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

"Vi kan faktisk gøre en forskel"

MIT JOB // Ingerid Jovall Rødtnes arbejder som arbejdsmiljøkoordinator hos Jorton.
Foto: Lars Horn

Hvad går dit arbejde ud på?

Jeg er ansat som arbejdsmiljøkoordinator i Jortons afdeling i Aalborg og tilbringer størstedelen af min tid på byggepladsen for det nye supersygehusbyggeri, Aalborg Universitetshospital, hvor Jorton har en del af entreprisen på byggepladsdriften. Vi drifter alle midlertidige bygninger på byggepladsen, f.eks. skurvogne, kontorer, kantine, omklædning osv., og vi har ansvaret for etablering, drift og vedligehold af alle færdselsveje og fællesarealer. Vi får kort sagt byggepladsens infrastruktur til at fungere.

Jeg er med til at sikre, at alle kan færdes og arbejde sikkert på byggepladsen, og at tingene er i orden. Jeg har også andre kasketter på. Hvis vi skal have sat lys op i et område, koordinerer jeg det med elektrikeren, så der er også et par byggelederopgaver inde over, samtidig med at jeg laver daglige sikkerhedsrundringer på byggepladsen. 

Hvordan bruger du din fysioterapeutiske bagage i arbejdet?

Jeg bruger min baggrund i det forebyggende arbejde. F.eks. har vi lige nu den udfordring, at vores murere skal mure en facade op under et tagudhæng. Det betyder, at de får nogle rigtig skæve og dårlige arbejdsstillinger. Det kan man lave om på, hvis man venter med at lægge tagplader på bygningen, til facaden er færdigopmuret. Så lige nu kigger vi på, om man kan lave om på planlægningen.

Vi har også mange murere, der lægger fliser, og der er vi inde og vejlede og undersøge, om vi kan finde nogle tekniske hjælpemidler, som gør, at det ikke slider så meget på knæene. Der findes bl.a. nogle fliseliggestole, hvor du har vægten på bagdelen, i stedet for på knæene. Så jeg bruger meget af min fysioterapeutiske baggrundsviden.

Hvad har været den største aha-oplevelse for dig?

At vi stadigvæk er så langt bagud. Vi har jo masser af viden om, hvad man bliver nedslidt af. Men det er svært at gøre noget ved. Det kan være leverandører, som leverer sække på 25 kg, som skal løftes op i en cementblander, hvor man tænker, hvorfor leverer de ikke sække på fem eller ti?

Der er mange udfordringer på en byggeplads. Ofte er det mere pengene der styrer, end helbredet. Mange inden for bygge og anlæg arbejder på akkord, dvs. de får penge efter, hvor meget de kan nå, og det kan blive vigtigere at tjene 10 kroner mere på akkorden, end at passe på sig selv. Så nogle gange kan det betale sig at gøre tingene uden tekniske hjælpemidler, selvom de godt ved, de bliver nedslidt af det.

Siger du så noget til dem?

Ja, og de er udmærket klar over det og siger, ja, det er også dumt, når jeg kommenterer det. Men at ændre det er svært. Vi kan høre på de håndværkere, der har arbejdet i mange år, at de døjer med skulderen og ryggen, så vi siger til de unge, prøv lige at kigge på din makker, han har ondt i ryggen, måske du skulle prøve at tænke dig lidt mere om. For vi skal jo arbejde, til vi er ret gamle, og det kan du ikke holde til, hvis du bliver ved på den her måde.

De er lydhøre, men det er ikke altid, de får gjort noget ved det. Men mange af de unge er nu blevet ret gode til at passe på sig selv. Måske er unge mennesker i dag mere optaget af at have en sund krop.

Hvad er det bedste ved dit job?

Der er jo ingen dage, der er ens i den her branche, der sker hele tiden nye ting. Og så er det spændende at arbejde forebyggende og se, at man kan faktisk kan gøre en forskel, bl.a. ved at give min viden om tingene videre. Jeg tror, mine ord vejer tungere, fordi jeg er uddannet fysioterapeut. Jeg kan jo bl.a. fortælle om de patienter, jeg havde, da jeg havde klinik. Der var murere med kronisk ondt i skulderen, fordi de havde stablet sten hele dagen i 30 år, og andre, der havde gravet meget, som fik problemer med ryggen eller skulle have skiftet knæ. Måske tænker de mere over det, fordi jeg har min faglighed med mig.

Kan du anbefale dit job til andre?

Helt sikkert. Ingen dage er ens, så hvis man kan lide, at der sker ting, og har man interesse for den forbyggende del, er det absolut et potentiale for mange fysioterapeuter. Der er brug for os, for vi kan faktisk gøre en forskel. Man møder enormt mange mennesker, og de er sunde og raske. Som fys beskæftiger man sig ofte med syge, men jeg har de raske, og det er meget givende.