Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Patienter med KOL's oplevelse af at få rollator

FORSKNINGSNYT // Studiet undersøger KOL patienters holdning til at bruge rollator.

Baggrund

Hos patienter med KOL fører træthed og dyspnø til nedsat fysisk aktivitet og dekonditionering, og mange anbefales på et tidspunkt at anvende rollator. På trods af de mange åbenlyse fordele ved at anvende rollator, undlader patienterne ofte at anvende den, og der mangler viden om patienternes holdning til brugen.

Formål

At undersøge patienters holdning til at bruge rollator, således at sundhedsprofessionelle kan inddrage denne viden, når hjælpemidlet tildeles.

Metode

Et kvalitativt studie med individuelle semistrukturerede spørgsmål til hjemmeboende ældre med KOL med rollator. En spørgeguide med åbne spørgsmål blev justeret efter første interview. Interviewene blev transskriberet.

Fund

Mange patienter beskrev en modstand i begyndelsen mod at bruge rollator, som siden blev afløst af en mere positiv tilgang. Følgende temaer blev identificeret: ”At få en rollator”; ”accept versus modstand”; ”rollator roadblocks”; ”deltagelse” og ”revision af opfattelsen”.

Konklusion

Patienter med KOL gennemgår en proces, som fører til accept af rollatoren. Beslutningen om at give patienten en rollator, træffes ofte ensidigt af den sundhedsprofessionelle, hvilket er med til at skabe modstand. Modstanden kunne tyde på, at patienten især i begyndelsen mangler viden om, hvorfor de har brug for hjælpemidlet og hvilke fordele, der er ved at bruge den. Denne modstand forsvinder på længere sigt. Bedre information fra den sundhedsprofessionelle og fælles beslutningstagen/problemløsning kan bidrage til accept og reducere psykosociale barrierer, når der anbefales rollator.