Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Børn og unge med idrætsrelaterede overbelastningsskader

RESUME: På Idrætsmedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital, er der registreret en stigning i antallet af børn og unge, der opsøger klinikken med idrætsrelaterede overbelastningsskader. Det stemmer godt overens med, at flere og flere børn og unge deltager i organiseret idræt i Danmark. I artiklen beskrives, hvilke skader idrætsfysioterapeuter ser hos børn og unge under 18 år og udviklingen i antal, alder- og kønsfordeling. Artiklen belyser desuden forskellen på overbelastningsskader hos børn og voksne, skadesudløsende faktorer og hvilken type<br/>træning børnene skal udføre som behandling, samt hvilke særlige opmærksomhedspunkter man bør have, når man har med børn og deres forældre at gøre. Artiklen henvender sig til fysioterapeuter i alle sektorer, der behandler eller rådgiver børn og unge med idrætsrelaterede overbelastningsskader.
14-årige Line har knæproblemer. Hun svømmer 7-8 gange om ugen 2500-3000 m. Hun styrketræner og holder øje med sine knæsmerter ved at føre træningsdagbog. Foto: Henrik Frydkjær
Del eller udskriv siden
2 kommentarer
×Skriv en kommentar
 • Birgitte Hougs Kjær

  Spændende med en dialog omkring dette vigtige emne.

  Til Michael Skovdal Rathleff vil jeg understrege, at artiklen ikke er en videnskabelig artikel, men en artikel der henvender sig til fysioterapeuter i alle sektorer der behandler eller rådgiver børn og deres forældre.

  I afsnittet omkring "Evidens for behandling af idrætsskader hos børn" findes diverse referencer på styrketræning og neuromuskulær træning til børn, og jeg mener at artiklen gentagne gange understreger de særlige hensyn man bør tage når det gælder børn/ unge, herunder sports -og aldersspecifik træning. Der er også i teksten samt i en faktaboks angivet træningsintensiteten som anbefales til børn med referencer Behringer og Hansen (ref. 10 og 11).

  Ordet fejlstilling (malalignment) er et ordvalg der er udtryk for uhensigtsmæssig bevægemønster og er slet ikke et ord vi bruger overfor patienterne. Vi ved vidst begge at mange idrætsudøvere (også børn) ved kontaktsport, retningsskift eller brystsvømning udfordrer deres led stabilitet og får smerter forårsaget af gentagne vrid - og ikke af at se Netflix i sofaen.

  Vi oplever at neuromuskulær træning med fokus på at træne den dynamiske stabilitet og også styrketræning reducerer smerter/gener og øger kontrol/stabilitet. Som jeg også skriver, så "hjælper vi barnet eller den unge til gradvist at opbygge styrke og balance, så kroppen kan holde til den pågældende idræt". Og dette sker jo samtidig med at vi uddanner børn og deres forældre til at modificere aktivitetsniveau og fremme og udvikle gode træningsvaner.

  Birgitte Hougs Kjær
 • Michael Skovdal Rathleff

  Det er rart at se dette yderst vigtige emne bliver taget op i Fysioterapeuten. Forskningsmæssigt er overbelastningsskader hos børn og unge et underbelyst emne, men der er heldigvis flere danske og udenlandske grupper der arbejder intenst med emnet (herunder undertegnede). Jeg læste artiklen med stor interesse og synes der er mange rigtig gode pointer.
  Der var dog nogle sektioner i artiklen som jeg tror er vigtige at diskutere med det formål at vi alle bliver klogere. Der skrives blandt andet i artiklen:
  ”På trods af den patofysiologiske forskel i overbelastningsskader hos børn og voksne er behandlingsinterventionen den samme, nemlig neuromuskulær træning (balance/ koordination) samt styrketræning”. Senere skrives: “Derfor er den bedste behandling til overbelastningsskader hos børn også styrketræning og neuromuskulær træning.”

  Da der ikke er nogle referencer på disse udsagn, er det svært at vurdere, hvorfra denne viden stammer. Som tidligere skrevet er der meget lidt forskning omkring behandling af børn og unge med overbelastningsskader, hvorfor jeg tror at man skal være forsigtig med at sige at de ”bare” skal have samme type behandling som voksne med samme type overbelastningsskade. Hvad er rationalet for at de skal have samme behandling? Jeg forsker selv indenfor knæsmerter hos børn og unge, og vores forskning tyder ikke på at det er så simpelt, at de alle blot skal modtage den samme behandling som voksne, i hvert et tilfælde når det gælder forreste knæsmerter (patellofemorale smerter).

  Der skrives desuden senere i artiklen: “Hos børn og unge ser vi først og fremmest forreste knæsmerter som følge af fejlstilling forårsaget af manglende koordination, funktionel stabilitet og muskelstyrke (dobbelt så mange piger).” Endnu engang tror jeg, at man skal være meget påpasselige med at sige noget så konklusivt uden grundige referencer[1]. Vores egen forskning på området tyder ikke på at unge med forreste knæsmerter har reduceret muskelstyrke I forhold til deres jævnaldrene[2]. Det tyder mere på at nedsat styrke er en reaktion på langvarige knæsmerter, snarere end en del af årsagen til knæsmerterne [3]. Derudover synes jeg man skal passe på med at bruge ordet ”fejlstilling”. ”Fejlstilling” lyder som noget meget alvorligt og definitivt (specielt i ørerne på en 13-årig).

  Jeg mener at det er en alvorlig ting at fortælle et ungt individ, og spørgsmålet er om det der beskrives i artiklen som ”fejlstilling” ikke bare er en naturlig variation? Vores forskning tyder på at kliniske test som f.eks. fodstilling, q-vinkel og medio-lateral knæbevægelse under mini-squat, ikke er forskellig mellem unge med forreste knæsmerter og deres jævnaldrene uden knæsmerter.[2], upublicerede data].

  I artiklen skrives yderligere: ”Vi oplever, at der er forskellige faktorer, der har betydning for, om der udvikles overbelastningsskader. Den vigtigste faktor er forkert træning.”
  Dette udsagn er jeg meget enig med dig i. Too much, too soon, er en risikofaktor for at udvikle overbelastningsskader[1]. Her tror jeg du rammer plet. Derfor tror jeg også den vigtigste del af behandling af unge med overbelastningsskader er at hjælpe dem med at modificere deres aktivitetsniveau. Jeg tror generelt at vi skal være meget påpasselige med at give faktorer som ”fejlstilling” eller nedsat muskelstyrke skylden for alt ondt. Det er vel tvivlsomt om en ung med dårlig muskelstyrke og ”fejlstilling” ville udvikle knæsmerter mens han ligger i sofaen og ser Netflix?

  Jeg synes det lyder som et godt set-up I har på Bispebjerg og jeg mener fysioterapeuter bør spille en stor rolle i genoptræningen af unge efter overbelastningsskader, det er bare med at finde den rigtige behandling samt information og vejledning.

  Michael Skovdal Rathleff

  1. DiFiori JP, Benjamin HJ, Brenner JS, et al. Overuse injuries and burnout in youth sports: a position statement from the American Medical Society for Sports Medicine. Br J Sports Med. Feb 2014;48(4):287-288.
  2. Rathleff CR, Baird WN, Olesen JL, Roos EM, Rasmussen S, Rathleff MS. Hip and knee strength is not affected in 12-16 year old adolescents with patellofemoral pain--a cross-sectional population-based study. PLoS One. 2013;8(11):e79153.
  3. Rathleff MS, Rathleff CR, Crossley KM, Barton CJ. Is hip strength a risk factor for patellofemoral pain? A systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med. Jul 2014;48(14):1088.

Indsend kommentar