Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Børn og unge med idrætsrelaterede overbelastningsskader

RESUME: På Idrætsmedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital, er der registreret en stigning i antallet af børn og unge, der opsøger klinikken med idrætsrelaterede overbelastningsskader. Det stemmer godt overens med, at flere og flere børn og unge deltager i organiseret idræt i Danmark. I artiklen beskrives, hvilke skader idrætsfysioterapeuter ser hos børn og unge under 18 år og udviklingen i antal, alder- og kønsfordeling. Artiklen belyser desuden forskellen på overbelastningsskader hos børn og voksne, skadesudløsende faktorer og hvilken type<br/>træning børnene skal udføre som behandling, samt hvilke særlige opmærksomhedspunkter man bør have, når man har med børn og deres forældre at gøre. Artiklen henvender sig til fysioterapeuter i alle sektorer, der behandler eller rådgiver børn og unge med idrætsrelaterede overbelastningsskader.
14-årige Line har knæproblemer. Hun svømmer 7-8 gange om ugen 2500-3000 m. Hun styrketræner og holder øje med sine knæsmerter ved at føre træningsdagbog. Foto: Henrik Frydkjær