Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Fysioterapi til patienter med Parkinsons sygdom

På trods af fremskridt inden for den medicinske behandling af parkinsons sygdom vil en stor del af patienterne med tiden få mobilitetsproblemer og nedsat funktion.

Fysioterapeuters rolle er at forhale tab af funktionsevne og hjælpe patienten med at opretholde de motoriske færdigheder så længe som muligt. Tomlinson et al har i et Cochrane-review fra 2012 konkluderet, at der er positiv effekt af fysioterapi til patienter med Parkinsons sygdom. I et nyt Cochrane-review har Tomlinson et al. identificeret studier, der har sammenlignet effekten af en fysioterapeutisk intervention med anden intervention med det mål at finde frem til, om nogle interventioner er bedre end andre.

43 randomiserede studier blev inkluderet med i alt 1673 patienter i forskellige stadier af sygdommen, forskellige aldersgrupper og begge køn. I studierne blev der afprøvet forskellige interventioner som: generel fysioterapi, cuing, dans, træning på gangbånd, øvelser og kampsport.  Der blev desuden anvendt forskellige udfaldsmål (outcome) som: to-, seks-, ti- og tyvemeters gangtest, ganghastighed, skridtkadence, faldfrekvensskridtlængde, freezing-og-gait questionnaire, Timed Up and Go (TUG), Bergs Balanceskala, Functional Reach mv. TUG og ganghastighed var de mest gennemgående udfaldsmål i studierne.

Da interventionerne og outcome var meget forskellige, var det ikke muligt for forskerne at identificere interventioner, der var bedre end andre. I reviewet anbefales klinikerne at støtte sig til de hollandske kliniske retningslinjer for Parkinsons sygdom, der kommer med en række anbefalinger på evidensbaserede interventioner. Disse kliniske retningslinjer, der er på engelsk, kan downloades fra Danske Fysioterapeuters hjemmeside, hvor man også finder en oversigt over anbefalingerne i kort form på dansk.

Klinisk retningslinje for Parkinsons sygdom

Cochrane-reviewet kan downloades frit fra kortlink.dk/ete9

Tomlinson CL, Herd CP et al. Physiotherapy for Parkinson’s disease: a comparison of techniques. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014; Issue 6.