Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Leder: Sundhed på finansloven

Formand Tina Lambrecht reflekterer over regeringens sundhedsudspil.

Regeringen vil bruge 5 milliarder kroner ekstra på sundhedsområdet de næste fire år. Det fremgår af udspillet ”Jo før – jo bedre”, som statsminister Helle Thorning-Schmidt præsenterede i slutningen af august. Der skal bl.a. sættes penge af til kræftområdet, de praktiserende læger og til at inddrage patienter og pårørende i behandlingen. Og så skal der bruges 1,5 milliarder kroner til tidlig opsporing og behandling af mennesker med kroniske sygdomme.

Det er godt, at der kommer fokus på kronikergruppen. Det har i alt for lang tid været et underprioriteret område. Og det er fint, at der skal gøres en særlig indsats for tidligt at opspore og behandle mennesker med kroniske lidelser. Vi ved, at træning har en stor betydning eksempelvis for mennesker med KOL, diabetes og gigt. Så her bliver der klart brug for den viden og de faglige kompetencer, som fysioterapeuter har.

Og så sætter jeg pris på statsministerens åbne invitation til de faglige organisationer om at deltage i arbejdet med at udarbejde værktøjer og teknikker, der sikrer større inddragelse af patienter og pårørende i behandlingen. Vi skal nok vide at holde os til.

Så kort fortalt er jeg glad for store dele af udspillet og de penge, der følger med. Men jeg kunne samtidig godt have tænkt mig, at regeringen havde anlagt et lidt bredere sundhedsperspektiv i udspillet. En stor del af indsatsen over for kronikergruppen foregår som bekendt uden for hospitalets mure. Det måtte udspillet godt have afspejlet bedre.

Og så savner jeg en større opmærksomhed på det muskuloskeletale område. Vi ved, at mange mennesker har en gigtsygdom, og at det hvert år koster samfundet store summer. Men også, at fysisk aktivitet og træning er yderst effektiv som forebyggelse og behandling i forhold til en række gigttyper. Så her kunne regeringen gøre meget godt for et relativt beskedent beløb.

Regeringens sundhedsudspil indgår i de finanslovsforhandlinger, som så småt er gået i gang. I den forbindelse præsenterede partiet Venstre i begyndelsen af september sit sundhedsudspil til forhandlingerne. Patienten skal have ret til genoptræning inden for en uge, hvis det står til Venstre, og ret til at vælge privat genoptræning, hvis tidskravet ikke kan overholdes.

Det er godt med en sådan behandlingsgaranti. Vi ved, at det er vigtigt hurtigt at komme i gang med genoptræningen. Det har de seneste år præcis været budskabet fra Danske Fysioterapeuter. Det afgørende i den forbindelse er ikke, om behandlingen er offentlig eller privat, men at ventetiden ikke står i vejen for et godt forløb.

Endelig ønsker Dansk Folkeparti også at bruge flere penge på forebyggelse og genoptræning. Så sundhed kommer efter alt at dømme til at fylde godt i finanslovsforhandlingerne. Det, synes jeg, er klogt.

Tina Lambrecht
Formand for Danske Fysioterapeuter