Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

”Det bedste er, når en strategi lykkes”

Thomas Holme Astrup arbejder hos Viborg Fysioterapi.
Foto: Claus Sjödin

Hvad laver du?

Jeg er medejer af Viborg Fysioterapi, som blev startet af min kompagnon Jette Vig i 1978. Jeg har tidligere været lejer på klinikken, men blev medejer af klinikken i 2010 og siden har vi drevet den sammen. Vi er i alt 11 fysioterapeuter og to sekretærer på klinikken.

Hvordan har klinikken udviklet sig i den tid, I har drevet den sammen?

De senere år har vi været nødt til at tænke på, hvordan vi har kunnet udvikle vores klinik uden for overenskomsten i stedet for indenfor, fordi der er blevet lagt omsætningsloft på vores § 17-ansættelser. Vi er nødt til at tænke fuldstændig ligesom dem, der ikke har ydernumre, hvis vi vil udvikle os. Det er en udfordring, som vi ikke har været vant til, men som er rigtig spændende.

Hvorfor skal I absolut udvikle jer, er det ikke nok at bevare status quo?

Vi er ikke blevet klinikejere for at bevare status quo, men fordi vi gerne vil udvikle vores forretning og skabe jobs til fysioterapeuter. Derfor har det også været en kæmpe hjælp, at Danske Fysioterapeuter har fået en erhvervskonsulent, som vi har kunnet spare med.

Vi har været på alle de kurser, foreningen har udbudt inden for blandt andet forretningsudvikling og haft meget gavn af det. Før har vi udelukkende taget faglige kurser, men nu har vi fået fokus på blandt andet markedsføring, personaleledelse og forretningsudvikling.

Det er ikke noget, vi tidligere har haft fokus på i en travl hverdag, der er fyldt op med behandlinger. Men det giver en større tilfredsstillelse, når man får lagt en plan og får sat nogle skibe i vandet.

Hvilke skibe har I konkret fået sat i vandet?

Vi startede med at lægge en plan for, hvordan vi ville sikre markedsandele uden for sygesikringen. Viborg er kendetegnet ved, at her er mange idrætsforeninger, og derfor gik vi den vej.

Vi har fået en aftale med Viborg Håndboldklub og med Viborg Elite. De to aftaler har betydet, at vi har kunnet ansætte en fysioterapeut uden for sygesikringen. Vi har også aftaler med Sportsakademiet, svømmeklubben og løbeklubben. Og vi er netop begyndt at sælge løbesko gennem vores partnerskab i FysioDanmark.

Før lavede vi løbestilsanalyserne, men sendte så folk videre til den lokale sportsforretning for at købe sko, men de penge kan vi jo lige så godt tjene selv. Filosofien bag indsatsen over for sportsklubberne er også, at vi kan blive kendt ad den vej. Hvis folk har været i kontakt med os i forbindelse med en idrætsskade, er det også os, de tænker på, hvis der bliver noget andet galt, eller hvis de bliver bedt om at anbefale en fysioterapeut.

Hvad gør I ellers for at vækste uden for sygesikringen?

Det seneste initiativ er, at jeg har fået en aftale med en praktiserende læge om at være nogle timer en dag om ugen i hans praksis, hvor jeg tilbyder bl.a. Fascial Manipulation uden for sygesikringen (en italiensk udviklet undersøgelses- og behandlingsmetode, der henvender sig specielt til patienter, der har haft symptomer i længere tid ud over den akutte fase, i mange dele af kroppen samtidigt og med et ukarakteristisk mønster, red.).

Jeg havde egentlig fået grønt lys af regionen, til at gøre det inden for sygesikringen, men det nyttede ikke noget med et limiteret ydernummer, så nu er det udenfor. Lægen fortæller patienterne, at de kan opsøge en fysioterapeut ude i byen og få tilskud eller blive i hans praksis hos en fysioterapeut, han kender og kan stå inde for, og betale selv. Til gengæld har de så den fordel, at lægen og jeg taler sammen og lige kan stikke hovedet ind til hinanden, når det er nødvendigt. 

Det næste, vi skal i gang med er, at vi skal til at udbyde GLAD-forløb og Den Motiverende Rygskole efter at have haft to medarbejdere på kursus.

Bruger I mere tid på forretningsudvikling og personaleledelse, end I har gjort tidligere?

Ja det gør vi, men vi behandler ikke mindre, så nu arbejder vi bare flere timer. Det bliver vi ikke rige af, men det er jo heller ikke derfor, jeg er blevet fysioterapeut. Vi udvikler os, fordi vi tror, at man er nødt til at tænke alternativt, hvis forretningen skal blive ved med at hænge sammen i en fremtid, hvor det eneste, der er sikkert i forhold til sygesikringen, er, at der ikke bliver flere penge.

Det er bedre at gøre noget selv end at sidde skuffet tilbage og være sur over, at det offentlige ikke kan få øje på fysioterapiens kvaliteter.

Hvad er det bedste ved dit arbejde?

Det bedste ved mit arbejde, er når en kunde eller samarbejdspartner roser mine medarbejdere og virksomheden for vores indsats. Det er glæden ved at se når vores plan og strategi lykkes. Når vi laver nye aftaler med samarbejdspartnere og kan ansætte flere medarbejdere. 

Hvad er det værste?

Det værste ved mit arbejde er den til tider heftige debat om praksissektoren og den misforståede opfattelse, der er blandt nogle debattører om klinikejernes økonomiske fordele ved at drive deres virksomhed. Den er jeg rigtig ked af, og jeg frygter det splitter vores fag og fagforening. I stedet burde vi som faggruppe stå sammen og kigge på konkurrencen fra andre behandlergrupper - den er til at få øje på.