Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Mange skader i pigefodbold

Unge piger, der spiller fodbold, er i høj risiko for at få skader og de, der spiller færrest time, får flest skader pr. fodboldtime. En dansk undersøgelse har ved at holde kontakt med pigerne med sms fået et reelt billede af skadesfrekvensen.
Foto: Thinkstock

En ny dansk undersøgelse viser, at der er flere skader per spillede time hos pigefodboldspillere mellem 15 og 18 år end tidligere antaget. En tredjedel af de registrerede skader var overbelastningsskader, mens totredjedele var akutte skader. Risikoen for at få en akut skade var cirka ni gange større i kamp end ved træning.

Ved at have direkte kontakt med spillerne hver uge via sms og telefonopkald mener forskerne, at de har fået et mere præcist estimat for antal af skader, end man har set fra tidligere undersøgelser. Der er flest knæ- og ankelskader. Især knæskaderne er ofte af alvorlig karakter, der betyder, at de unge kvinder risikerer at stoppe med at spille eller bliver tvunget til at indstille træning og kampe for en længere periode. Undersøgelsen viser desuden, at det især er dem, der spiller meget lidt, der løber den største risiko for at få skader.

Undersøgelsen kan ikke vise, hvorfor de utrænede får skaderne, men det kunne skyldes utilstrækkelig fysisk form eller manglende tilvænning til træning, mener fysioterapeut, cand. scient.san.  Mikkel Bek Clausen. Han er en af forskerne bag undersøgelsen, der er en del af et større projekt, der skal afdække en lang række aspekter inden for pigefodbold, herunder boldens størrelses og tidligere skaders betydning for skadesrisikoen. Målet er i fremtiden at forebygge, at de unge piger (15-18 år) får skader, de vil få mén af resten af livet.

I dag er fodbold den mest populære idrætsgren for piger mellem 15 og 18 år (U18) i Danmark, og interessen er for opadgående.  I hele verden er fodbold den hurtigst voksende idrætsgren, og kvinderne udgør en stor andel.

”Der er derfor god grund til at se på, hvordan vi kan forhindre idrætsskader i pigefodbold, for det er mange skader, vi taler om. Ofte er det knæskader, der har stor betydning for pigernes idrætskarriere fremadrettet”, siger Mikkel Bek Clausen.

Som forsker på fysioterapeutuddannelsen på Metropol i København har han bidraget til at udvikle den fysioterapeutiske forskningsenhed, og han har i denne forbindelse været en del af et stort projekt om pigefodbold. 

Det er første gang forskere har brugt en direkte metode som sms til at få indrapporteret idrætsskader for denne gruppe af spillere. Tidligere undersøgelser har bygget på skadesanmeldelser fra læger eller fysioterapeuter, men man har i forskerkredse været opmærksom på, at der var en underrapportering.

Det er de færreste pigehold, der har mulighed for at trække på sundhedsstaben i klubberne, og man ved fra andre undersøgelser, at det langt fra er alle skader, der fører til en henvendelse til egen læge. Man har således haft en formodning om, at 50-75 procent af alle skader ikke er registrerede i tidligere undersøgelser.

De utrænede får flest skader

498 U-18 pigespillere fra 32 forskellige klubber indgik i studiet. De fleste spillede på lavere niveau, men enkelte på eliteniveau. Den samlede tid (træning og kamp), pigerne spillede, varierede fra en time om ugen til 6 timer ugentligt. I forbindelse med undersøgelsen fik spillerne en gang om ugen tilsendt en sms fra forskerne, hvor de skulle besvare fire enkle spørgsmål vedr. skadesforekomst.

Hvis en spiller rapporterede en skade via sms, blev de kontaktet pr. telefon. Den standardiserede telefonsamtale skulle afklare, om det reelt var en idrætsskade, der var blevet rapporteret, hvordan og hvorfor den var opstået, og om den havde konsekvenser for spillerens mulighed for at deltage i træning eller kampe. Der var en svarprocent på 88, hvilket er langt over, hvad man normalt finder med traditionelle spørgeskemaer, fortæller Mikkel Bek Clausen.

I grove træk viser undersøgelsen, at for hver gang en spiller har spillet i 20 uger, får denne en skade; det svarer til i gennemsnit to skader om året pr. spiller. Særligt spillere der spillede meget lidt, havde stor risiko for skader pr. fodboldtime. Omtrent 10 procent af skaderne blev defineret som alvorlige. 

Alvorlige skader blev defineret som alle skader, der indebar fravær fra idrætten i fire uger og derover. Risikoen for at pådrage sig en alvorlig skade var således tre gange højere end beskrevet i tidligere studier.

Det er vigtigt at få formidlet undersøgelsens resultater til trænere. De kan måske være med til med de rette tiltag at kunne forebygge nogle af skaderne og identificere de piger, der er i risiko for at få dem, mener Mikkel Bek Clausen.

Lige nu er forskerne i gang med at undersøge, om man kan nedsætte risikoen for skader ved at spille med en lettere bold og om man med simple screeningsspørgsmål kan identificere de piger, der er i særlig risiko for at få skader.

Mikkel Bek Clausen, Mette Zebis, Merete Møller, Peter Krustrup, Per Hölmich, Niels Wedderkopp, Lars Louis Andersen, Karl Bang Christensen, Kristian Thorborg. High Injury Incidence in Adolescent Female Soccer. American Journal of Sports Medicine, July 2, 2014. PMID: 24989492.