Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Fysioterapeuter tager sig af forundersøgelse af patienter med atraumatiske skulderskader

Patienterne kommer hurtigt i gang med genoptræning, og ortopædkirurgerne sparer tid, når fysioterapeuter står for den indledende undersøgelse af patienter med atraumatiske skulderskader. De fleste forbedrer med genoptræningen funktionen i skulderen og behøver ikke at blive opereret.
Fysioterapeut Filip Holst Storgaard er en af tre fysioterapeuter, der tager sig af forundersøgelsen af patienter med atraumatiske skulderskader på Aalborg Universitetshospital. Foto: Claus Sjödin.

Fysioterapeuter kan med fordel stå for den indledende undersøgelse og vurdering af patienter med skulderimpingement. Det viser en opgørelse over praksis i skulderambulatoriet under Aalborg Universitetshospital. Her har tre fysioterapeuter siden 2012 stået for forundersøgelse af patienter med blandt andet subacromial impingement og har vurderet, om patienterne skulle henvises til træning eller sendes videre til ortopædkirurgerne for yderligere vurdering og evt. operation.

Den fysioterapeutiske screening har vist sig at være effektiv, da kun 24 ud af 182, der gennemførte et genoptræningsforløb, ikke vurderede, at de havde fået det forventede udbytte af træningsforløbet og efterfølgende blev opereret.

Ordningen har været en succes og i en grad, så fysioterapeuterne har præsenteret den i forbindelse med Dansk Selskab for Skulder og Albue Kirurgis kongres i foråret og til september tager til ortopædkirurgernes skulder-albue-kongres i Istanbul og fortæller om den.

Det er den specialeansvarlige overlæge Steen Lund Jensen fra Aalborg Universitetshospital, der i samarbejde med terapiafdelingen har taget initiativ til, at fysioterapeuterne gennemfører forundersøgelsen af patienter med skulderimpingement. Det er også hans fortjeneste, at fysioterapeuterne fik skrevet et abstract, der kan præsenteres for læger og fysioterapeuter i Danmark og internationalt.

Det var primært i bestræbelserne for at yde den bedste behandling og følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om behandling af skulderimpingement fra 2011 fik sat skub i en ny organisering, fortæller Filip Holst Storgaard. Han deler sammen med fysioterapeuterne Majbritt Lykke Jensen og Christina Gravgaard Pedersen en fuldtidsstilling i skulderambulatoriet og resten af tiden bruger de på ortopædkirurgisk afdeling.

Undersøgelse, behandling og genoptræningsplan

I forbindelse med forundersøgelsen foretager fysioterapeuterne en traditionel skulderundersøgelse og ved at sammenholde undersøgelse, røntgenbilleder og anamnese vurderer de, hvad der videre skal ske med patienten. Ved tvivlsspørgsmål kan de konferere med lægerne, der evt. kan skanne skulderen. De fleste patienter får øvelser med hjem, som skal benyttes, indtil de begynder på træningen.

For at motivere patienterne til træningen kan fysioterapeuterne med enkle håndgreb vise, hvilken betydning en god muskelfunktion vil have på smerterne og funktionen over skulderen. Nogle patienter møder op på sygehuset med den klare forventning, at de skal opereres, men det er ifølge Filip Holst Storgaard sjældent, at de efter fysioterapeuternes forundersøgelse ikke kan forstå, at det er nødvendigt at give træningen en chance.

Derudover betyder lægernes opbakning en hel del for patienternes motivation, ligesom information om effekten af træning betyder, at de fleste bliver mere positive.

Et godt samarbejde mellem regionens fysioterapeuter og de kommunale fysioterapeuter og fysioterapeuter i praksissektoren er ifølge Filip Holst Storgaard af stor betydning. Således har man i regionalt regi afholdt temadag om skulderen, hvor både fysioterapeuter fra primær- og sekundærsektoren var repræsenteret.