Udvalg for Praksisoverenskomster (UP)

Udvalg for praksisoverenskomster er et udvalg nedsat af Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse. Udvalget har som overordnet formål at rådgive hovedbestyrelsen i forhold til ydelsesoverenskomster for praksissektoren.

Formål og opgaver

Udvalg for praksisoverenskomster har til formål at understøtte og styrke hovedbestyrelsens politiske arbejde i forhold til praksisoverenskomsterne.

Udvalget har konkret til opgave at rådgive hovedbestyrelsen i forhold til:

 • Forberedelse, afvikling og opfølgning på overenskomstforhandlinger
 • Fornyelse af praksisoverenskomsterne og kvalificering af de strategiske indsatser på området
 • Samarbejdsudvalgsmedlemmer herunder strukturer og vilkår for SU-medlemmernes arbejde.

Udvalgets arbejde tager afsæt i Danske Fysioterapeuters politik for honorar og aftalevilkår for selvstændigt erhvervsdrivende.

Udvalget skal med sit virke bidrage til at sikre selvstændige fysioterapeuter attraktive honorarer og arbejdsvilkår i forhold til tilskudsberettigede ydelser.

Medlemmer

 • Tina Lambrecht (HB - udvalgsformand)
 • Sanne Jensen (HB)
 • Lau Rosborg (HB)
 • Preben Weller
 • Marianne Kongsgaard Jensen
 • Stefan Kragh
 • Søren Qvist
 • Bente Nellemose

 

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Mads Lythje

Forhandlingsleder
3341 4654