Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

De vil hellere til København

Ledende fysioterapeut Signe Lind Mortensen må se i øjnene, at mange nyuddannede ser et job på sygehuset i Nykøbing Falster som et springbræt til at komme videre, så der er meget udskiftning.
Foto: Ingrid Riis

På Nykøbing Falster Sygehus hænger manglende tid til opgaverne sammen med én altoverskyggende udfordring, hvis man spørger ledende fysioterapeut Signe Lind Mortensen: At tiltrække tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft.

”Vi har store udfordringer med rekruttering. Vi er et lille akuthospital, og selv om det ikke er velset at bruge ordet udkantsdanmark, er det et faktum, at vi har svært ved at tiltrække terapeuter. Vi får ofte kun nyuddannede, der søger os som springbræt til at komme videre til eksempelvis København. De mange unge kan gøre det svært at løse opgaverne på et vist niveau. De kommer med en stor teoretisk viden, men de skal hjælpes meget, før de kan omsætte det til praktisk fysioterapi, og ikke mindst det kommunikative i forhold til patienterne er svært for dem. Der bruges mange ressourcer på at give dem disse kompetencer, og samtidig skal vi sikre, at de meget erfarne terapeuter får mulighed for udvikling”, forklarer hun.

”Her bliver gjort meget for at tiltrække medarbejdere. I et par år har sygehuset haft en bus mellem København og Nykøbing Falster to gange pr. dag. Vi ser på muligheden for, at man kan overnatte på sygehuset, så man ikke nødvendigvis skal køre hjem til København hver dag, og der bliver gjort meget for at skabe et stærkt fagligt miljø- med forskercafé og fælles studiemiljø med andre sundhedsfaglige”.

Mændene udgør et helt særligt rekrutteringsproblem, fortæller Signe Lind Mortensen. ”Det er et problem, at vi kun har én mandlig terapeut i afdelingen. En mere ligelig fordeling af begge køn giver en helt anden dynamik i en gruppe – det drejer sig både om faglige spørgsmål og daglig trivsel”.

Fysioterapien på sygehusene har ændret sig meget, konstaterer Signe Lind Mortensen. ”Vi er gået fra den traditionelle form for fysioterapi, hvor vi fik faxet en henvisning med instruks fra en læge, til i dag hvor vi i mange sammenhænge er frontpersonale. Men set i forhold til ressourcer er forandringerne en fordel, fordi vi kan vende det hele på hovedet og få smidt nogle af de ”gamle” opgaver ud for at skabe plads til nye opgaver med kvalitet og samtidig opnå den effektivisering på 2 procent om året, som regionen har pålagt os.

Sparekrav øger kreativiteten og åbner medarbejdernes øjne for, hvor de kan bidrage. I 2014 udvider vi åbningstiden i Fysio- og Ergoterapien til 7-17, og i et enkelt område på sigt formentlig til kl. 21.

Det er en stor udfordring for de mange unge, der kommer rejsende fra København og Næstved og får svært ved at nå at hente børn eller nå deres fritidsinteresser, og det har selvfølgelig fået en meget blandet modtagelse. Nogle har haft meget svært ved at acceptere det eller få det indpasset i deres hjemlige forhold, men når vi har kigget på, hvornår patienterne kommer til sygehuset, er der jo rent faktisk nogen, vi kan nå at vende i døren uden indlæggelse, hvis vi bliver her til kl. 17”

Læs også

Flytteplaner
Ledende fysioterapeut Morten Skrudstrup fortæller om flytteplaner på Aarhus Universitetshospital

Læs artiklen her

Kan beholde pengene
På OUH løber fysioterapeuterne hurtigt. Hvis de når flere patienter end budgetteret, har de nemlig udsigt til at ansætte flere terapeuter fortæller chefterapeut Marianne Bjerg

Læs artiklen her

Den gode arbejdsplads er udgangspunktet
Lone Gade er leder af genoptræningsenheden i Allerød Kommune. Ifølge hende er fysioterapeutens hverdag i kommunen blevet langt mere kompleks end tidligere

Læs artiklen her

En effektiv opgaveløsning og trivsel går hånd i hånd
I Skanderborg kommune har man i det forløbne år arbejdet meget med Lean fortæller teamleder Tine Lysebjerg Winkler.

Læs artiklen her

Der skal kæmpes for velvilligheden
Øget efterspørgsel og færre ressourcer -  det er en udfordring at få enderne til at nå sammen siger Anne Juel Rasmussen som er leder af trænings- og forebyggelsesområdet i Holbæk Kommune.

Læs artiklen her