Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Det er jo ikke os alle, der kan høre flagermus

MIN ARBEJDSPLADS || Kirsten Bundgaard er ansat i Neuro-Team i Aarhus.
Foto Cl aus Sjödin

Hvad laver du?

Jeg har klinikken Neuro-Team i Aarhus sammen med psykolog Anne-Mette Knudsen. Vores speciale er børn, unge og voksne med autisme og ADHD, og mine opgaver er meget blandede.

Jeg laver sansemotorisk og sensorisk udredning og behandling samt psykosomatisk behandling, og i samarbejde med Anne-Mette neuropsykologiske og sansemotoriske udredninger.

Desuden underviser jeg rigtig meget og har eksempelvis afholdt Studio III-kurser i konflikthåndtering og voldsforebyggelse på mange sygehuse i Region Nordjylland og på en lang række døgninstitutioner og skoler.

Studio III bygger på en ’low arousal’-tilgang, der bl.a. fokuserer på at forstå den bagvedliggende årsag til den problemskabende adfærd samt fysisk træning i at frigøre sig fra en udfordrende klient eller patient på en skånsom måde.

Jeg holder rigtig mange oplæg både her i landet og i udlandet, og jeg holder selvforståelseskurser for unge mennesker med autisme.

Jeg udfører VISO-opgaver, jeg laver pædagogisk vejledning og supervision, og jeg er mentor for nogle unge mennesker med autisme og også for familier, hvor alle i familien har en diagnose.

Jeg skriver en artikel i ny og næ, og snart kommer jeg forhåbentlig med i et projekt på Aarhus Universitet, der blandt andet skal se på, hvordan man kan lave en udredning, der rammer mere præcist i forhold til voksne med autisme og ADHD end de værktøjer, vi har til rådighed nu.

Hvordan endte du med din egen specialklinik?

Jeg har været inden for psykiatrien i en årrække, og børn har altid fascineret mig.

Jeg søgte og fik en projektstilling på Langagerskolen, en specialskole for børn med autisme og ADHD, hvor jeg skulle have været i knap to år, men jeg blev hængende i 10 år, blandt andet med en periode som afdelingsleder for 40 lærere og pædagoger.

Min rolle var mest som konsulent, og jeg savnede lidt det at behandle og realiserede derfor en gammel drøm om at blive selvstændig for fem år siden for at kunne brede viften ud.

Har fokus på det sansemotoriske og sensoriske aspekt ændret sig i den tid, du har beskæftiget dig med området?

Meget. Man er blevet meget mere opmærksom på de bagvedliggende årsager til disse udviklingsforstyrrelser og er mere opmærksom på, at det jo ikke er os alle, der kan høre flagermus og høre, hvad alle snakker om i bussen, ligesom det heller ikke er os alle, der er overfølsomme over for berøring.

Det betyder rigtig meget, at der er en bevidsthed om, hvilke udfordringer de her mennesker slås med, og at det ikke er sært, at man ikke kan holde koncentrationen, når man hele tiden forstyrres af lyde, man er nødt til at undersøge, hvor kommer fra.

De kommer let til at overforbruge sig selv og er stressede meget af tiden. Jeg vil gerne være med til at udbrede den viden og til at give mennesker med autisme og ADHD nogle værktøjer, de kan arbejde med. Det er en stor tilfredsstillelse.

Hvad er det for værktøjer?

Et af de mest effektive værktøjer til at hjælpe denne gruppe mennesker er viden, jo mere vi ved om, hvilke udfordringer de står med, jo bedre kan vi hjælpe med at skærme, forebygge, kompensere og behandle.

Mange af de sensoriske udfordringer skal vi i første omgang kompensere for ved eksempelvis at slukke for radioen, lukke døren til køkkenet, hvor køleskabet summer osv. Mange kan bruge ørepropper - i skolen, når der handles og på arbejdspladsen - og også få en lettere hverdag, hvis det accepteres, at de bruger kasket eller solbriller, også indendørs, hvis lyset generer.

De behandlingsstrategier, der indgår i værktøjskassen er bl.a. samtale, mindfulness, sansemotorisk- og kropsbevidsthedstræning - alle værktøjer, der bl.a. kan bedre koordination, balance, kropsbevidsthed og virker stressreducerende.

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud?

Enten tager jeg på klinikken og har klienter, eller også er jeg ude i landet.

Jeg prioriterer at være mindst et par dage om ugen på klinikken, men jeg er også rigtig meget ude og ved allerede nu, at jeg i foråret skal seks-otte gange til Sjælland og tre gange til Jylland og afholde kurser.

Jeg elsker både at være på klinikken og ude og har i det hele taget det bedste arbejdsliv, jeg kan forestille mig.

Det er vildt spændende, og jeg bliver aldrig færdig med at forstå de her mennesker.Den opgave kan man kun være ydmyg over for og være bevidst om, at har man mødt én med en udviklingsforstyrrelse, har man kun mødt én.

Hvad er det bedste ved dit arbejde?

Enten tager jeg på klinikken og har klienter, eller også er jeg ude i landet.

Jeg prioriterer at være mindst et par dage om ugen på klinikken, men jeg er også rigtig meget ude og ved allerede nu, at jeg i foråret skal seks-otte gange til Sjælland og tre gange til Jylland og afholde kurser.

Jeg elsker både at være på klinikken og ude og har i det hele taget det bedste arbejdsliv, jeg kan forestille mig.

Det er vildt spændende, og jeg bliver aldrig færdig med at forstå de her mennesker. Den opgave kan man kun være ydmyg over for og være bevidst om, at har man mødt én med en udviklingsforstyrrelse, har man kun mødt én.