Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

En effektiv opgaveløsning og trivsel går hånd i hånd

I Skanderborg Kommune er der i det forløbne år blevet arbejdet med lean, hvilket blandt andet har haft betydning for indhold og omfang af de interne møder, fortæller teamleder Tine Lysebjerg Winkler.
Foto Claus Sjödin

Også teamleder i Aktivitet og Træning i Skanderborg Kommune, fysioterapeut Tine Lysebjerg Winkler, udnævner opgaven med at få ressourcerne til at strække længst muligt som sin største og mest konstante ledelsesudfordring.

Samtlige kommunens ledere var i januar sidste år på kursus i lean, og det forløbne år er derfor gået med lean-inspirerede analyser af diverse arbejdsgange, hvilket ikke mindst har haft betydning for indhold og omfang af de interne møder.

Og tidsregistrering før og efter lean-projektet dokumenterer, at der faktisk er vundet en hel del, fortæller Tine Lysebjerg Winkler.

”Vi kigger også på vores dokumentation for at finde ud af, hvor lidt vi kan nøjes med og samtidig holde en høj faglig kvalitet. Vi er forpligtede til at lave mål, handleplaner og slutevaluering, og det er også meget vigtigt for vores samarbejde med plejen, at vi laver løbende notater, eksempelvis når borgeren er i stand til selv at gå ved hjælp af en rollator, men dokumentation og møder optager halvdelen af den enkelte terapeuts tid, så det er en stående udfordring at få skåret det overflødige fra og få fuldstændige procedurer for, hvor vi skriver hvad”.

Den enkelte terapeut bruger cirka halvdelen af sin arbejdstid sammen med borgeren, hvilket til dels hænger sammen med, at borgerne kommer tidligere hjem fra sygehuset, forklarer Tine Lysebjerg Winkler.

”Der er jo mange andre ting omkring borgerne, vi skal tage hånd om for at skabe en god løsning for dem, end det at stå ved briksen. Det kan for eksempel være at søge de relevante hjælpemidler og kigge på borgerens boligforhold. Det nære sundhedsvæsen er en realitet, og jeg synes, at Skanderborg har gjort det helt rigtige ved at sende alle sygeplejersker og også langt de fleste terapeuter på diplomuddannelse i sammenhængende patientforløb”.

En anden væsentlig udfordring er at få defineret grænsen mellem det almene og det specialiserede, mener Tine Lysebjerg Winkler.

”Der er blevet sagt og skrevet rigtig meget omkring kommunernes manglende kompetencer. Kommunerne er nødt til at klæde medarbejderne på til at møde de krav, der følger med det nære sundhedsvæsen, men når det er sagt, mener jeg, vi er rigtig godt kørende her i Skanderborg med dygtige og erfarne terapeuter, ikke mindst på det neurologiske område. Desuden har vores chef for Aktivitet og Træning været dygtig til at prioritere kompetenceudvikling, og fysioterapeuter vil rigtig gerne ud i kommunerne og arbejde med genoptræning, så vi har mange at vælge imellem, når vi skal ansætte”, siger Tine Lysebjerg Winkler, der ser det som sin opgave at være med til at sikre, at Skanderborg ikke blot kan tiltrække, men også fastholde medarbejdere.

”Medarbejdertrivsel, og den energi, det giver, at vi har det godt på arbejdspladsen og med hinanden, er en vigtig ledelsesopgave”.

Læs også

Flytteplaner
Ledende fysioterapeut Morten Skrudstrup fortæller om flytteplaner på Aarhus Universitetshospital

Læs artiklen her

De vil hellere til København
På Nykøbing Falster Sygehus kæmper ledende fysioterapeut Signe Lind Mortensen med at tiltrække fysioterapeuter til sygehuset.

Læs artiklen her

Kan beholde pengene
På OUH løber fysioterapeuterne hurtigt. Hvis de når flere patienter end budgetteret, har de nemlig udsigt til at ansætte flere terapeuter fortæller chefterapeut Marianne Bjerg

Læs artiklen her

Den gode arbejdsplads er udgangspunktet
Lone Gade er leder af genoptræningsenheden i Allerød Kommune. Ifølge hende er fysioterapeutens hverdag i kommunen blevet langt mere kompleks end tidligere

Læs artiklen her

Der skal kæmpes for velvilligheden
Øget efterspørgsel og færre ressourcer -  det er en udfordring at få enderne til at nå sammen siger Anne Juel Rasmussen som er leder af trænings- og forebyggelsesområdet i Holbæk Kommune.

Læs artiklen her