Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Et kig i lederens krystalkugle

”Udvikle et tilbud uden penge”, ”nå mere for færre penge og på kortere tid”, ”øget opgavemængde for uændret budgetramme”, ”at få opgaver og ressourcer til at passe sammen”. Der tegner sig konturerne af et mønster, hvis man gennemgår de svar en række af landets ledende fysioterapeuter har givet på spørgsmålet ”Hvilke ledelsesmæssige udfordringer ser du de næste to år”.

Undersøgelsen, der er foretaget af Danske Fysioterapeuter i sensommeren 2013, giver et billede af, at mængden af ressourcer på ingen måde vokser proportionalt med antallet af opgaver.

Tværtimod går ord som effektiviseringer og besparelser igen i de mange svar, og fastholdelsen af den faglige kvalitet er derfor også en sætning, der optræder flere gange i besvarelserne.

Men undersøgelsen viser også, at lederne slås med mange forskellige slags udfordringer.

Ressourceknaphed hænger ikke nødvendigvis kun sammen med økonomi, men kan også handle om mulighederne for at rekruttere den nødvendige arbejdskraft, som Signe Lind Mortensen fra sygehuset i Nykøbing Falster fortæller i det efterfølgende, hvor vi også stikker fingeren i jorden på lederkontorer i Aarhus,

Flytteplaner
Ledende fysioterapeut Morten Skrudstrup fortæller om flytteplaner på Aarhus Universitetshospital

Læs artiklen her

De vil hellere til København
På Nykøbing Falster Sygehus kæmper ledende fysioterapeut Signe Lind Mortensen med at tiltrække fysioterapeuter til sygehuset.

Læs artiklen her

Kan beholde pengene
På OUH løber fysioterapeuterne hurtigt. Hvis de når flere patienter end budgetteret, har de nemlig udsigt til at ansætte flere terapeuter fortæller chefterapeut Marianne Bjerg

Læs artiklen her

Den gode arbejdsplads er udgangspunktet
Lone Gade er leder af genoptræningsenheden i Allerød Kommune. Ifølge hende er fysioterapeutens hverdag i kommunen blevet langt mere kompleks end tidligere

Læs artiklen her

En effektiv opgaveløsning og trivsel går hånd i hånd
I Skanderborg kommune har man i det forløbne år arbejdet meget med Lean fortæller teamleder Tine Lysebjerg Winkler.

Læs artiklen her

Der skal kæmpes for velvilligheden
Øget efterspørgsel og færre ressourcer -  det er en udfordring at få enderne til at nå sammen siger Anne Juel Rasmussen som er leder af trænings- og forebyggelsesområdet i Holbæk Kommune.

Læs artiklen her

Fakta om lederundersøgelsen

Lederundersøgelsen er gennemført af Danske Fysioterapeuter i sensommeren 2013.

314 ledere blev inviteret til at deltage i undersøgelsen, der var et webbaseret spørgeskema. 100 ledere valgte at deltage. Undersøgelsens primære formål var at undersøge ledernes behov for og ønsker til ydelser fra Danske Fysioterapeuter, men undersøgelsen giver også et billede af ledernes uddannelsesmæssige baggrund:

  • 54 procent har en diplomuddannelse inden for ledelse
  • 20 procent har en master inden for ledelse
  • 24 procent har anden form for uddannelse inden for ledelse
  • 69 procent deltager i et ledernetværk
  • 71 procent er blevet ledere uden at have foretaget egentlig karriereplanlægning
  • Af de 28 procent, som svarer, at de har planlagt deres karriere, har 23 procent fået professionel hjælp