Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Leder: Flere børn i klatrestativerne

Det er nemt og bekvemt at køre børnene til børnehave og skole i bil og lade dem hygge sig med ipad’en, når de kommer hjem. Men det er ikke godt for deres sundhed, hvis det samtidig betyder, at de ikke får bevæget sig nok i løbet af dagen. Og børn er mindre fysisk aktive i dag end for en generation eller to siden.

I dag har otte procent af børnene motoriske vanskeligheder, når de starter i skolen. Hovedsageligt fordi de ikke bevæger sig nok. Vi ved, at fysisk inaktive børn har større risiko for at blive overvægtige og udvikle diabetes. Vi ved også, at fysisk aktive børn bedre kan koncentrere sig og lære nyt. 

Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at børn skal være fysisk aktive mindst 60 minutter hver dag. Og at man i dagpleje, vuggestuer, børnehaver og skoler har fokus på at stimulere børnene til at være fysisk aktive og er særligt opmærksomme på de børn, der ikke boltrer sig på klatrestativet, spiller bold med de andre børn eller har motoriske problemer.

Det kan læses i Håndbog for fysisk aktivitet og i den i den seneste forebyggelsespakke, som Sundhedsstyrelsen står bag. Og det er præcis de tanker, som ligger til grund for det holdningspapir, som Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse vedtog på sit seneste møde.

Holdningspapiret indeholder syv anbefalinger, som bliver rettesnor for foreningens indsats overfor førskole- og skolebørn. Og som skal give fysioterapi og fysioterapeuter en mere fremtrædende rolle i bestræbelserne på at gøre børnene mere fysisk aktive og motorisk bedre.

For selv om sundhedsplejersker, dagplejere, pædagoger og skolelærere allerede er opmærksomme på børnenes motorik, er det ikke her, de har deres fokus eller kernekompetencer.

Derfor giver det også god mening, at fysioterapeuter kommer til at indgå som stærkere samarbejdspartnere, end tilfældet er i dag. Vi har den sundhedsfaglige viden til bl.a. at opspore de motorisk usikre børn og få dem motiveret til at bevæge sig.

I holdningspapiret anbefaler vi bl.a., at der indføres nationalt bestemte standarder for kommunale sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser overfor børnene, og at der udarbejdes særlige screeningsværktøjer og en klinisk database.

Vi anbefaler også, at alle nybagte forældre får besøg af en fysioterapeut, der kan give forældrene redskaber til at støtte barnet i sin udvikling, og at børnene frem til de er 8-9 år tilbydes en årlig motorisk og fysisk test hos en fysioterapeut.

Og så er det også oplagt, at fysioterapeuter kommer til at bidrage til, at de 45 minutters daglig motion og bevægelse, som er skrevet ind i aftalen om folkeskolen, bliver så meningsfuld og effektiv som mulig.

Det er endnu en anbefaling i papiret. Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig med børn. Særligt i forhold til børn med forskellige grader af handicaps, spiller fysioterapeuter en fremtrædende rolle. Men når det gælder de såkaldte almindelige børn, altså dem uden diagnose eller handicap, er billedet et andet.

I nogle kommuner er det helt naturligt, at førskolebørn bliver screenet af en fysioterapeut, så man kan opspore de motorisk usikre børn så tidligt som muligt. Men i langt de fleste kommuner eksisterer der ikke et sådan tilbud.

Denne meget forskellige praksis, skal vi gøre noget ved. Så der bliver mere fysioterapi til de motorisk usikre piger og drenge, og flere børn i klatrestativerne på legepladserne.


Tina Lambrecht
Formand for Danske Fysioterapeuter