Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Træning af skulderen

Her præsenteres et udvalg af øvelser til rotatorcuffen og scapulas stabilisatorer og rotatorer. De valgte øvelser benyttes i træningsprogrammer til patienter med subacromiale smerter, der ikke er blevet opereret. Det er vigtigt, at kvaliteten i udførelsen af øvelsen styrer den valgte belastning og antal repetitioner. Det kan være en god ide at begynde med enkelte af øvelserne for senere at supplere med flere øvelser eller alternativt progrediere til øvelser, der giver større udfordringer.