Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Træning som intervention ved subacromiel smerte

Resumé: I artiklen gennemgås den aktuelle viden om træning som intervention. Der er i dag konsensus om, at træningen skal fokusere på at genetablere muskelfunktionen i skulderen og forbedre bevægelighed i muskler og lednære strukturer. Der er dog stadig uklarhed om dosis og progression. Det anbefales i artiklen at følge de tilgengælige retningslinjer for træning, og artiklen er suppleret med et eksempel på træningsøvelser og mobiliserende behandling, der er relevante til subacromiel impingement.
Foto: Göran Billeson