Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Flytteplaner

Tre kulturer skal være blevet til en, når fysioterapien er færdigudflyttet til det nye sygehus i Skejby i 2018, og afdelingerne er allerede nu i gang med at ensrette arbejdsgange og kulturer, fortæller ledende terapeut i medicinsk gruppe, Morten Skrydstrup.
Foto: Søren Holm , Chili

Morten Skrydstrup er ledende terapeut i medicinsk gruppe på den del af Aarhus Universitetshospital, der i dag ligger i Tage-Hansens Gade, men som flytter med det øvrige sygehus til det kommende supersygehus i Skejby.

Og netop flytningen er noget af det, der fylder hos ham, da terapiafdelingen flytter i fem etaper og først er færdigudflyttet i 2018.

”Vi arbejder på højtryk for at få struktur på vores udflytning, der kræver en helt ny organisering af terapeutgrupperne, opgaveportefølje og de terapifaglige ydelser, så vi kommer til at matche den afdelingsstruktur, vi skal betjene fremover. En virkelighed, hvor færre bliver indlagt, mens flere behandles ambulant, og hvor de, der ligger i sengene ,bliver dårligere og vil have behov for mere specialiseret behandling”, forklarer han.

”I forbindelse med udflytningen er hospitalet underlagt effektiviseringskrav på ca. 500 mio. Vi bliver næsten hvert år mødt med besparelser, så det er der ikke noget nyt i, og det er hele tiden et issue blandt terapeuterne, hvordan vi kan opretholde behandling på et vist niveau med færre ressourcer. Hver enkelt terapeut har forskellig holdning til, hvordan niveauet bør være, og her er vi som ledere nødt til at prioritere i forhold til, hvad der er evidens for, hvor der vil være efterspørgsel på vores ydelser, og hvad fremtidsperspektiverne er – der vil være patienter, der ikke vil være til stede på sygehuset fremadrettet”.

Morten Skrydstrup fortæller, at konsekvenserne af de mange effektiviseringskrav kommer forskelligt til udtryk - fra frustration og afmagt til forståelse.

Det sidste er særligt fra de unge terapeuter, der aldrig har været vant til andre arbejdsmetoder.

”De ældre har måske lidt sværere ved at acceptere de forandringer, kravene fører med sig, men når de har accepteret forandringerne, er det ofte dem, der går forrest. Mange vil som udgangspunkt gerne opretholde status quo, men det eneste stabile er forandring”.

Selvom udflytningen først skal være færdiggjort i 2018, er afdelingen allerede nu i gang med at forsøge at ensrette de forskellige kulturer og forskellige måder at gøre tingene på på de tre matrikler, som afdelingen består af, fortæller Morten Skrydstrup.

”Vi flytter i fem omgange. Nogle af de kliniske afdelinger flytter allerede i 2016, så der vil være terapeuter, der kommer til at pendle mellem adresserne, indtil vi er samlet. Til den tid får vi en ny udfordring, fordi det antal kvadratmetre, vi i dag har tilsammen på de tre matrikler, bliver halveret, så vi skal op i udnyttelsesgrad og kommer derfor blandt andet til at se på vores mødetider”, siger Morten Skrydstrup, hvis bud på, hvad der er de kommende års største ledelsesmæssige udfordring kommer prompte:

”Det er at få justeret og snittet interventionspakken sammen, så den matcher de politiske krav, patienternes forventninger og den foreliggende evidens - og så det også giver værdi for medarbejderne”.

Læs også

De vil hellere til København
På Nykøbing Falster Sygehus kæmper ledende fysioterapeut Signe Lind Mortensen med at tiltrække fysioterapeuter til sygehuset.

Læs artiklen her

 

Kan beholde pengene
På OUH løber fysioterapeuterne hurtigt. Hvis de når flere patienter end budgetteret, har de nemlig udsigt til at ansætte flere terapeuter fortæller chefterapeut Marianne Bjerg

Læs artiklen her

Den gode arbejdsplads er udgangspunktet
Lone Gade er leder af genoptræningsenheden i Allerød Kommune. Ifølge hende er fysioterapeutens hverdag i kommunen blevet langt mere kompleks end tidligere

Læs artiklen her

En effektiv opgaveløsning og trivsel går hånd i hånd
I Skanderborg kommune har man i det forløbne år arbejdet meget med Lean fortæller teamleder Tine Lysebjerg Winkler.

Læs artiklen her

Der skal kæmpes for velvilligheden
Øget efterspørgsel og færre ressourcer -  det er en udfordring at få enderne til at nå sammen siger Anne Juel Rasmussen som er leder af trænings- og forebyggelsesområdet i Holbæk Kommune.

Læs artiklen her