Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Den gode arbejdsplads er udgangspunktet

Den fysioterapeutiske hverdag i kommunen er helt klart blevet mere kompleks i de senere år, mener Lone Gade, der er leder af genoptræningen i Allerød Kommune.
Foto: Henrik Frydkjær

I Allerød er Lone Gade leder for 13 fysioterapeuter og 6 ergoterapeuter, som hun betegner som ”energiske, iderige, stolte af deres fag og glade for deres arbejde”.

”Det er min opgave som leder at sørge for at sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, så medarbejderne også er langtidsholdbare”, slår hun fast.

Et godt psykisk arbejdsmiljø er ikke mindst vigtigt i en kompleks terapeuthverdag, hvor en lang række forskellige aktører stiller krav - borgere, pårørende, byråd, forvaltning, sygehus, egen læge osv.

”Den gode arbejdsplads er udgangspunktet, hvis terapeuterne skal have energi til at indgå i de forandringer, der kommer hele tiden, og det er en vigtig ledelsesmæssig udfordring at støtte terapeuterne i at holde balancen mellem aktørernes forskellige krav. Alle terapeuterne er selvtilrettelæggende og træffer en lang række beslutninger hver dag. De skal kunne føle sig trygge i rollen og se meningen med det, de laver. Det kræver af mig, at jeg hele tiden skal kunne se, hvor den enkelte terapeut er henne, både på det faglige og det personlige plan”, siger Lone Gade.

Den fysioterapeutiske hverdag i kommunen er helt klart blevet mere kompleks i de senere år, mener hun. Lone Gade kan se tilbage på 15 år i kommunen og til en tid, ”hvor borgerne selv kunne melde sig til træning og blive ved stort set, så længe de havde lyst”, som hun fortæller.

”I dag handler det om at levere mere for mindre og sikre den størst mulige effekt for borgeren inden for den økonomiske ramme og kommunens kvalitetsstandarder. Det gør vi ved at forenkle arbejdsgangene, så vi bruger så meget som muligt af vores tid på kerneydelsen og mindst mulig tid på at passe systemet”, forklarer Lone Gade.

Samtidig er kerneydelsen blevet mere specialiseret, og patientforløbene i regionen accelererede, hvilket stiller krav til den løbende faglige kompetenceudvikling.

”Borgerne skal føle, at de får et førsteklasses tilbud”, siger Lone Gade, der indimellem undrer sig over, at det ikke helt er gået op for regionen, hvor kompetente de kommunale terapeuter faktisk er.

”De tør for eksempel næsten ikke sende deres hjertepatienter ud i kommunerne, og det kan godt føles lidt frustererende, for vi har altså kompetenceudviklet vores terapeuter”

Læs også

Flytteplaner
Ledende fysioterapeut Morten Skrudstrup fortæller om flytteplaner på Aarhus Universitetshospital

Læs artiklen her

 

De vil hellere til København
På Nykøbing Falster Sygehus kæmper ledende fysioterapeut Signe Lind Mortensen med at tiltrække fysioterapeuter til sygehuset.

Læs artiklen her

 

Kan beholde pengene
På OUH løber fysioterapeuterne hurtigt. Hvis de når flere patienter end budgetteret, har de nemlig udsigt til at ansætte flere terapeuter fortæller chefterapeut Marianne Bjerg

Læs artiklen her

En effektiv opgaveløsning og trivsel går hånd i hånd
I Skanderborg kommune har man i det forløbne år arbejdet meget med Lean fortæller teamleder Tine Lysebjerg Winkler.

Læs artiklen her

Der skal kæmpes for velvilligheden
Øget efterspørgsel og færre ressourcer -  det er en udfordring at få enderne til at nå sammen siger Anne Juel Rasmussen som er leder af trænings- og forebyggelsesområdet i Holbæk Kommune.

Læs artiklen her