Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

10 procent kandidater er et passende antal

TEMA // Leder på hospitalet. Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling på Hvidovre Hospital har flere kandidater ansat på bachelorniveau – men måske kun på lånt tid.
Illustration: Rikke Bisgaard.

6 af de i alt 60 fysioterapeuter, der er ansat på Hvidovre Hospitals Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling, har en kandidatgrad, men det er ikke alle, der aflønnes på AC-skala.

“To af kandidaterne er ansat i almindelige kliniske stillinger og derfor ikke aflønnet som akademikere, og der er ikke økonomi til at aflønne dem som akademikere, hvis de ikke har opgaver eller stillinger, som fordrer det. Jeg er godt klar over, at jeg måske kun har dem på lånt tid, og at de vil søge andre stillinger, hvor de har mulighed for at gå ind i projektarbejde eller lignende og kunne få en løn svarende til deres kvalifikationer,” siger chefterapeut Jette Christensen.

De kandidatuddannede fysioterapeuter, der er ansat på akademikerniveau, varetager opgaver som henholdsvis kliniske undervisere og udviklingsterapeuter og bliver aflønnet efter akademikerskalaen. Men afdelingens lønsum rækker ikke til at have flere på akademikerløn.

“Det er et vilkår. Jeg kunne i princippet godt skifte hele staben ud med kandidater, men det vil i så fald betyde, at jeg havde færre hænder,” siger Jette Christensen, der mener, at 10 procent fysioterapeuter med en kandidatgrad passer godt til afdelingens behov.

Foretrækker kandidater med praktisk erfaring

De kandidater, der varetager akademiske opgaver i afdelingen, har hun specifikt udvalgt, fordi de blandt andet har kompetencer med hensyn til at omsætte og formidle forskning til klinisk praksis samt at lede projekter. Desuden er det altafgørende at have klinisk erfaring.

“Det er nedskreven praksis, at man skal have mellem to og fire års klinisk erfaring for at blive specialeansvarlig og mindst to års klinisk erfaring for at blive klinisk underviser. En kandidatuddannet fysioterapeut uden klinisk erfaring mangler kontakten til det virkelige liv, og går man den lige vej fra gymnasiet til bacheloren og videre til kandidaten, er det en stor forhindring for at udføre forsknings-udviklingsarbejde i vores kliniske kontekst,” siger Jette Christensen.

Selvom antallet af kandidatuddannede fysioterapeuter på akademikerløn i Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling er begrænset, så påpeger Jette Christensen dog, at der trods alt også er fysioterapeuter med andre akademiske titler (og lønninger). I øjeblikket råder afdelingen over en ph.d.-studerende, en postdoc og to professorer med fysioterapeutbaggrund.

“Vi har hele fødekæden,” siger Jette Christensen.