Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Jeg fik de nødvendige redskaber til at forstå videnskaben

TEMA // Kandidat i kommunen. Kandidatuddannelsen gav udviklingsterapeut Cathrine Goldschmidt indsigt i den forskning, hun kunne bruge i praksis. Udfordringen har siden været at implementere forskningen.
Cathrine Goldschmidt, udviklingsterapeut, Træningsenheden Køge Kommune. Foto: Linda Johansen.

Hvorfor valgte du at søge ind på kandidatuddannelsen?

Efter min bachelor i fysioterapi i 2008 arbejdede jeg fire år som selvstændig fysioterapeut i Fysioterapi Nordvest i København. Jeg ville gerne have flere kompetencer, og jeg var vidende om, at der var en masse evidens i mit fag, men jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle bringe den i spil i hverdagen. Derfor blev jeg nysgerrig på at undersøge kløften mellem videnskaben og den praksis, jeg arbejdede i. Det endte med, at jeg blev optaget på kandidaten i 2012.

Hvordan finansierede du studiet?

Min datter var to år, så jeg valgte at sige mit job op og få SU for at få tid til både familieliv og studier. Det skulle naturligvis lige cleares med hjemmefronten, men det var en god beslutning, for det er absolut et studie på fuld tid.

Hvordan oplevede du tiden på kandidatstudiet?

Jeg er grundlæggende lykkelig for den akademiske tilgang til faget, som kandidatuddannelsen har givet mig. Det var virkelig, virkelig interessant, spændende, intensivt, hårdt og pissefedt. Jeg fik de nødvendige redskaber til at forstå videnskaben og en analytisk tilgang til problemstillinger. Samtidig havde vi fag som sundhedsøkonomi, sundhedsjura og projektledelse, som jeg i første omgang ikke lige kunne se, hvad jeg skulle bruge til. Men efterfølgende kan jeg se, at det var utrolig godt at have med, for det er nogle af de elementer, som jeg har fået rigtig meget brug for sidenhen.

Hvor fik du job efter kandidaten?

Umiddelbart efter kandidaten blev jeg gravid med vores anden datter. Under min barsel dukkede drømmestillingen som udviklingsterapeut i træningsenheden i Køge Kommune op. Jeg søgte og fik stillingen, begyndte efter min barselsorlov og har været der siden.

Hvordan blev du aflønnet?

Jeg havde fire års anciennitet som fysioterapeut, og det betød, at jeg faktisk var berettiget til en højere løn som menig fysioterapeut end som kandidatuddannet fysioterapeut med nul anciennitet. Det lykkedes dog at få forhandlet en løsning på plads, som jeg var tilfreds med.

Hvad var de største udfordringer i den nye stilling?

Det var en nyoprettet stilling, og det var spændende at være med til at udvikle den kommunale genoptræning. Jeg havde en masse viden og analytisk tilgang med mig fra kandidatstudiet, men jeg fandt også hurtigt ud af, at den største udfordring var at ændre ting i praksis. Det er ikke bare lige til at implementere ny viden eller ændre på vaner. Arbejdet med forandringsprocesser og implementering har fyldt meget i min rolle – og det lærte jeg ikke så meget om på kandidatuddannelsen. Derfor har jeg efterfølgende fulgt nogle diplomforløb i forandringsledelse og procesfacilitering.

Hvad arbejder du med som udviklingsterapeut?

Da jeg begyndte i stillingen, var min vigtigste opgave at understøtte en ensrettet og vidensbaseret indsats i genoptræningen, og det er en ongoing proces, som stadig fylder en del. Jeg er med i alt, der har med udvikling at gøre – for eksempel med implementering af velfærdsteknologi, fællesfaglig udvikling og organisatoriske ændringer. Jeg arbejder som generalist og har ikke resurser til at sætte mig ned og læse videnskabelige artikler med ny viden om skulder og ryg eller andre specialområder. Det er den kommunale indsats alt for bred til. Vi har borgere fra 0 til 105 år med alle mulige forskellige diagnoser. På den måde adskiller min stilling sig nok en del fra de udviklingsterapeuter i regionerne, der arbejder med et bestemt speciale.

Er der plads til flere fysioterapeuter med en kandidatuddannelse i kommunerne?

Der er så meget brug for flere kandidater. Jeg er selv medlem af et netværk for udviklingsterapeuter i kommunerne i Østdanmark, og her har de fleste kommuner efterhånden udviklingsterapeuter ansat. Men med stigende krav til forskning og udvikling i kommunerne mener jeg godt, der kan bruges flere fysioterapeuter med en kandidat, også andre steder i kommunen end i genoptræningen.

Skal alle fysioterapeuter have en kandidatuddannelse?

Nej, kandidatuddannelsen er meget boglig, og det er ikke alles interesse. Men jeg synes helt klart, at der er plads til flere med en kandidat i praksis, og det vil være med til at løfte den faglige kvalitet af faget.

Kunne du forestille dig at gå videre og skrive en ph.d.?

Tanken har strejfet mig, men det er ikke aktuelt lige nu. Hvis det en dag skal være, skal det være en ph.d., der har rod i praksis.

Har du et råd til fysioterapeuter, der overvejer at læse en kandidat?

Gør det, hvis du har lyst – men jeg vil anbefale, at man først får noget praksiserfaring.