Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Vi uddanner faglige fyrtårne til praksis

TEMA // Michael Skovdal Rathleff, professor ved kandidatuddannelsen i muskuloskeletal fysioterapi, mener, at der er god plads til flere kandidater i fysioterapi, som kan løfte en række vigtige opgaver i sundhedsvæsenet. Læs Q&A,
Illustration: Rikke Bisgaard.

Hvad var baggrunden for at etablere kandidatuddannelsen ved Aalborg Universitet for fire år siden?

Vi havde en dialog med universitetets aftagerpanel, som er repræsentanter fra kommuner, regioner og private aktører med indsigt i fagområdet. De efterspurgte kandidater med kliniske kompetencer på ekspertniveau, som samtidig havde en akademisk tænkning og var gode til at implementere ny evidens ind i praksis. Derfor ønskede vi at skabe en uddannelse, der både byggede på teori og klinik.

Hvorfor blev det muskuloskeletal fysioterapi, der dannede rammen?

Der var dengang og er stadig store udfordringer i sundhedsvæsenet med patienter med smerter i muskler og led. Derfor ønskede vi at uddanne nogle ekstremt dygtige klinikere, der ikke skulle sidde bag et skrivebord, men i stedet være faglige fyrtårne i praksis ude blandt patienterne.

Hvad betød det for uddannelsen?

Vi ønskede at lægge afstand til opfattelsen af universitetet som et elfenbenstårn, hvor der ikke er tradition for samarbejde med klinisk praksis. Derfor gik vi den modsatte vej og arbejdede med udfordringen: Hvordan får vi patientperspektivet ind på universitetet, så vi tilfører de studerende både praktiske og akademiske færdigheder?

Hvad var svaret?

På Aalborg Universitet arbejder vi med PBL-modellen (problembaseret læring, red.). Det betyder, at de studerende i begyndelsen af et semester får en række teoretiske værktøjer. Derefter skal de ud og omsætte deres teoretiske viden i et semesterprojekt i virkeligheden i regionen, kommunerne eller privat praksis. Samtidig med at de ser patienter, samler de data ind til deres semesterprojekt. Samlet set er cirka halvdelen af uddannelsen bygget op omkring praktisk projektarbejde.

Jeres primære formål er med andre ord ikke at uddanne forskere?

Nej.

Hvilke jobs kommer kandidaterne ud til?

Nogle kommer ud i privatklinikker, hvor de f.eks. implementerer guidelines og ny evidens blandt kollegerne. Andre er på sygehuset i nye funktioner, f.eks. som udviklingsterapeuter. Et par stykker er undervisere på professionshøjskolen, og endelig har nogle åbnet privat praksis for at udfordre den klassiske måde at drive praksis på.

Er der plads til flere kandidater?

Ja. Vi skal blive hurtigere til at implementere ny viden i sundhedsvæsenet, og vi skal også blive bedre til at deimplementere viden, der ikke er nyttig i praksis. Kandidaterne har forudsætningerne for at drive processerne og løfte kollegerne. Samtidig vil kandidaterne også kunne byde ind på opgaveglidning, ved at de både i almen praksis og på hospitalerne vil kunne overtage opgaver fra lægerne inden for det ortopædkirurgiske og det reumatologiske speciale samt på skadestuerne.