Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Forebyggelse skal redde os fra os selv

LEDER // Fysioterapeuterne har masser at bidrage med.

Kort før påske havde jeg møde med vores nye Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde på Christiansborg. Løhde er en garvet politiker, der kender sundhedsvæsenet, og så meget desto vigtigere for mig var det at fremhæve de særlige områder, hvor fysioterapeuter kan spille en særlig rolle i sundhedsvæsenet.

Mit budskab til ministeren var helt klart. Vi skal satse på forebyggelse og rehabilitering. Vi skal i sundhedsvæsenet vælge det kloge førstevalg – som ofte er fysioterapi før operation. Og endelig skal vi bruge faggrupperne – herunder fysioterapeuterne – langt bedre.

Min oplevelse på mødet var, at vi har en meget lyttende minister. Og jeg blev endnu mere positivt indstillet, da jeg på KL-topmødet ugen efter hørte Sophie Løhde tale om, hvordan vi løser sundhedsvæsenets mange udfordringer – ja, en krise er det jo.

Ministeren er nemlig enig med Danske Fysioterapeuter i, at der er brug for at gøre tingene helt anderledes i fremtiden – eller allerede nu, hvis det hele ikke skal bryde sammen.

“Sundhedsvæsenet skal vendes på hovedet og tage et opgør med hvad “vi plejer” at gøre, lød det fra ministeren på topmødet.

Hun understregede samtidig, at der er et stort potentiale i at forebygge – f.eks. de alt for mange genindlæggelser, der hvert år sker på landets sygehuse. Og endelig gjorde hun det klart, at det bliver nødvendigt med både strukturelle og organisatoriske forandringer.

Min fornemste opgave i den kommende tid er at påvirke den måde, de forandringer kommer til at ske på. Fysioterapeuterne har masser at bidrage med, og vi har gode ideer til, hvordan tingene kan ske på en anden måde.

Jeg ser et kæmpe potentiale i, at vi som faggruppe kan tage et endnu større samfundsansvar i de kommende år. Det gælder fysioterapeuter i alle sektorer, for opgaverne skal flyttes derhen, hvor de giver bedst mening.