Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Jeg fungerer som bindeled

STILLING // Fysioterapeut Hans-Michael Aslak er daglig leder af knap 40 medarbejdere i hjemmeplejen i Horsens. Han bruger sin fysioterapeutiske baggrund til at udvikle hjemmeplejen og bygge bro mellem faggrupperne.
Hans-Michael Aslak, Daglig leder af en hjemmeplejegruppe Sydbyens Hjemmepleje, Horsens Kommune. Foto: Jesper Voldgaard.

Hvad laver du?

Jeg arbejder som daglig leder i hjemmeplejen i Horsens Kommune. Jeg er leder for lige under 40 medarbejdere i hjemmeplejen, som tager ud til borgere i Horsens hver dag. I min medarbejdergruppe har jeg sosuassistenter, sosumedhjælpere og cirka 20 procent, som ikke har nogen uddannelse, ansat.

Hvad er dine opgaver?

Det er først og fremmest at sørge for, at hjemmeplejen fungerer og kommer ud samt at borgerne får de ydelser, som de er visiteret til. Jeg skal sørge for, at der er trivsel i min medarbejdergruppe og rekruttere nye medarbejdere. Det er også min opgave at udvikle mine medarbejdere. Samtidig med at jeg er daglig leder, er jeg også ansat til at skabe udvikling i hjemmeplejen.

Hvilken slags udvikling er det?

Det er udvikling inden for de udfordringer, som ældreplejen generelt står overfor. Vi skal tænke i nye veje for at få området til at fungere. Helt konkret er jeg f.eks. i gang med et ernæringsprojekt, hvor vi udvikler en instantgrød til ældre mennesker. Der er et stort problem med underernæring hos den gruppe, og det forårsager mange indlæggelser. Så grøden er målrettet ældre mennesker.

Hvordan skal det fungere?

Det skal fungere på samme måde som instantnudler. Det er et tørprodukt, som man tilsætter kogende vand, og så skal det stå og trække i nogle minutter. I hjemmeplejen tilbyder vi ydelser som at tilberede og anrette mad. Men hele systemet er enormt presset. Med grøden kan vi øge kvaliteten af den ernæringsindsats, som hjemmeplejen tilbyder. Det går hurtigt at lave. Og så er det meningen, at grøden skal hjælpe borgerne med at få stillet deres specielle ernæringsbehov.

Hans-MichaelAslak-main2.jpg

Hvordan bruger du din fysioterapeutiske faglighed?

Jeg bruger rigtig meget tid på at forsøge at gøre hjemmeplejen tværfaglig og facilitere et samarbejde mellem faggrupperne. Det er afgørende for min stilling, at jeg er fysioterapeut. Jeg har arbejdet i forskellige funktioner som fysioterapeut, som har givet mig en vigtig forståelse af vores sundheds- og velfærdssystem. Jeg har fået en forståelse for forskellige faggrupper og deres måde at se verden på. Vi samarbejder f.eks. med fysioterapeuter, ergoterapeuter og sygeplejersker. Her er det vigtigt, at jeg kan oversætte, hvordan terapeuterne tænker, og hvordan vi tænker i hjemmeplejen. Som fysioterapeut ved jeg, hvad vi har brug for at få oversat.

Kan du give et eksempel?

Forleden havde vi et møde i min medarbejdergruppe, hvor der var en ergoterapeut med. Ergoterapeuten talte om en borger, som har haft apopleksi. Ordet apopleksi har vi brug for at snakke om. Hvad betyder det, hvordan kan det påvirke mennesker, og hvorfor opstår det? Men det var ergoterapeuten ikke bevidst om. I den situation er jeg opmærksom på, at vi skal have oversat og forklaret, hvad apopleksi er. Så jeg fungerer som et bindeled og forsøger at bygge broer mellem faggrupperne.

Hvad er det sværeste – og bedste?

Vi har rigtig mange opgaver. Og vi er nødt til at prioritere, hvilke opgaver vi bruger tid på, fordi der er så mange, som er lige vigtige. Det er svært. Og så er vilkårene og rammerne for at lave hjemmepleje ikke tilstrækkelige. Alligevel skal hjemmeplejen ud alle døgnets timer hver dag, året rundt. Det bedste er, at jeg føler, at jeg gør en forskel både for mine medarbejdere og vores velfærdssamfund. Det driver mig. Det kan jeg mærke, når jeg kan nedbringe sygefraværet i min medarbejdergruppe, og når den kollegiale trivsel bliver bedre. Eller når vi oplever, at borgerne synes, at vi gør det godt.