Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Hvis man vil udvikle faget, skal man læse en kandidat

TEMA // Kandidat i praksis. Kandidatuddannelsen har gjort Martin Johansson mere eftertænksom og har styrket hans logiske og kritiske sans – både på arbejdspladsen og i privaten.
Martin Johansson, fysioterapeut Msc., Køge Bugt Ryg- og Knæcenter. Foto: Linda Johansen.

Hvorfor valgte du at søge ind på kandidaten?

Jeg følte ikke, at jeg havde nok ballast til at behandle patienterne overbevisende, da jeg var færdig med min bachelor. Men i takt med at jeg tilegnede mig viden på kandidatuddannelsen, fik jeg fyldt rygsækken med de dele, jeg savnede. Jeg kunne nu, på baggrund af den viden, jeg tilegnede mig på studiet, forklare mine patienter i den private klinik, hvordan og hvorfor de skulle træne eksempelvis nakke og lænd på en bestemt måde. Kandidatuddannelsen gav mig en professionel ballast, men ud over det ændrede den også min tankegang som privatperson helt vildt. Jeg er blevet mere eftertænksom og bedre til at stoppe op og spørge mig selv: Er det, jeg lige nu har gang i, den rigtige måde at gøre det på?

Hvor fik du ansættelse efter kandidaten?

Nogle måneder inden jeg blev færdig på kandidatuddannelsen, blev jeg kontaktet af Mark Ebbesen, der er indehaver af Ryg- & Knæcentret i Køge. Jeg havde tidligere haft kontakt med ham i forbindelse med en opgave om kvalitetssikring og -udvikling på kandidatuddannelsen. Nu tilbød han mig et job, hvor jeg kunne gøre brug af min kandidatuddannelse, og vi aftalte, at jeg skulle begynde, så snart jeg var færdig på SDU.

Hvordan bruger du din kandidatuddannelse i jobbet?

Jeg er ansat i en stilling, der er delt i tre – dels har jeg klinikarbejde i Ryg- & Knæcentret, dels har jeg timer som fysioterapeut i sportsklubben HB Køge, og endelig har jeg timer til at fodre de andre fysioterapeuter i Ryg- & Knæcentret med akademisk viden om evidensbaseret praksis.

Hvordan fodrer du kollegerne med viden?

Hver anden torsdag har vi klinisk konference, og her beder jeg kollegerne komme med forslag til, hvilke emner de gerne vil være klogere på. Derefter udvælger jeg tre artikler, oversætter dem til forståeligt dansk og lægger dem på vores intranet. Forslagene fra kollegerne udspringer ofte af nysgerrighed omkring de patienter, vi sparrer om på konferencen. På den måde bliver de videnskabelige artikler relevante for kollegerne. Når artiklerne bliver lagt ud, udvikler det sig ofte til en diskussion på intranettet mellem den anden fysioterapeut i klinikken med en kandidatuddannelse, Christoffer Andkjær Hansen, og mig. Han er kandidat i idræt og sundhed, så vi har forskellige synsvinkler, og kollegerne synes, at diskussionerne er meget underholdende.

Ud over opgaven med at oversætte forskningsartikler, varetager jeg også andre udviklingsopgaver, og hvad der måtte dukke op af akademiske ad hoc-opgaver.

Hvor meget tid bruger du på det akademiske arbejde?

Alt for meget! Jeg elsker at nørde, og inddrager ofte togturen til Køge til arbejdet, men jeg kan ikke sætte et bestemt timeantal på.

Bliver du aflønnet ud fra, at du har en kandidatuddannelse?

Jeg har tjekket lønnen på kandidatniveau eller som forskningsassistent i det offentlige, og så højt er jeg ikke lønnet. Jeg betragter mig selv som del af et first mover-projekt, der skal skabe interesse for kandidater i privat praksis. Pengeposen er ikke så afgørende for mig.

Er der brug for flere kandidater i privat praksis?

Ja, det er med til at hæve niveauet. Det stiller krav til dig om at tænke kritisk, rationelt, realistisk og logisk i behandlingen af patienterne. Hvis man har iver efter at være med til at udvikle faget, skal man læse en kandidat.

Hvad er dine egne planer nu?

Den 28. august rejser jeg til USA, hvor jeg er optaget på George Fox University uden for Portland, Oregon, hvor jeg skal studere til Doctor of Physical Therapy, der svarer til en udvidet masteruddannelse. Uddannelsen varer to et halvt år.

Men du har jo allerede en kandidat – hvad skal du så med en amerikansk uddannelse?

USA er førende inden for forskning i fysioterapi, og lige nu gælder det for mig om at få så meget viden ind i knolden som muligt. Og denne uddannelse kan tilføje et internationalt niveau. I USA stilles der langt højere krav til fysioterapi, end vi er vant til i Danmark, og den viden vil jeg gerne være med til at bringe til Danmark.

Hvilke planer har du for din karriere, når du er færdig med studierne i USA?

Jeg plejer at svare, at hvis den store kontakt til en topstilling på Hawaii skulle dukke op, siger jeg ikke nej. Men realistisk set gør jeg mig ingen forestillinger om, hvor jeg skal hen bagefter. Jeg ved, at folkene på George Fox University blev meget imponerede over kandidatuddannelsen på SDU, da jeg fortalte om den til optagelsessamtalen, så måske udvikler det sig til et samarbejde – og så kunne jeg jo blive en mellemmand.

Har du et godt råd til fysioterapeuter, der overvejer at læse en kandidat?

Tjah, jeg er jo selv så positiv, så det er svært for mig at sige, hvorfor man ikke skulle søge om optagelse. Hvis man er usikker på, om det er det rigtige, synes jeg, at tvivlen skal komme uddannelsen til gode.