Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Vi kunne bruge flere kandidater, men pengene…

TEMA// Den kommunale leder. Tre, snart fire fysioterapeuter med en kandidatuddannelse, er ansat i Sundhedscentret i Høje-Taastrup Kommune. Der er ikke resurser til flere.
Illustration: Rikke Bisgaard.

Cirka hver tiende af de 35-40 fysioterapeuter, der er ansat i Sundhedscentret i Høje-Taastrup Kommune, har en kandidatuddannelse, og der er ikke umiddelbart udsigt til, at der bliver ansat flere, siger Konny Riising, der er leder af centret og selv fysioterapeut.

“Det handler simpelthen om lønrammer. Hvis jeg skal ansætte kandidater, er det efter akademikerskalaen, og det har vi ikke resurser til. Kandidater er ikke dyre at aflønne i starten, men det bliver de, når de får mere anciennitet,” konstaterer Konny Riising.

Lige nu er tre kandidater ansat i den del af Sundhedscentret, der beskæftiger sig med sundhedsfremme og forebyggelse. Ved siden af rent kliniske fysioterapeutopgaver, varetager de tre kandidater blandt andet opgaver med projektledelse i samarbejde med forskere, undervisning, borgerrettede opgaver indenfor sundhedsfremme og forebyggelse og implementering af kliniske retningslinjer. I Sundhedscentrets træningsafdeling er det planen, at en fysioterapeut, der pt læser en kandidat, skal have udviklingsorienterede opgaver ved siden af det kliniske arbejde, når uddannelsen er i hus.

Kommuners økonomi begrænser antal

Konny Riising ville gerne ansætte flere fysioterapeuter med en kandidatbaggrund – men det kræver en større lønsum.

“I øjeblikket har vi nogle faglige koordinatorer, som jeg sagtens kunne forestille mig at hæve til kandidatniveau. Det ville give mulighed for at styrke den evidensbaserede tilgang og arbejdet med kliniske retningslinjer, men kommunernes økonomi er desværre ikke gearet til det lige nu,” siger Konny Riising. Hun fornemmer, at billedet er det samme i andre kommuner. Flere af de kandidater, der i dag er ansat i Sundhedscentret, kommer fra andre kommuner, hvor de har været ansat i kliniske stillinger og derfor ikke har udnyttet deres akademiske baggrund.

Konny Riising peger på, at kandidater, der ønsker at bruge deres akademiske baggrund, skal se bredt på det kommunale område og søge stillinger i andre afdelinger i kommunen, hvor deres kvalifikationer og sundhedsfaglige tilgang både kan bruges, men også̊ i højere grad belønnes.

“Jeg kan nævne det velfærdsteknologiske område, der først for nylig er blevet et felt, som sundhedsfagligt personale er blevet involveret i, og hvor der nu er ansat en fysioterapeut med en kandidatuddannelse,” siger Konny Riising.