Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Jeg skal kunne rumme mine medarbejderes frustrationer

MIT JOB // Sine Nyeland Sandholdt arbejder som leder for 50 ansatte i Sundhedsenhed Midt.
Sine Nyeland Sandholdt er ansat på Sundhedsenhed Midt og leder for 50 ansatte. Foto: Claus Sjödin

Hvad laver du?

Jeg er leder i Sundhedsenhed Midt under Aarhus Kommune. Her kan borgerne blandt andet blive tilknyttet et genoptræningsforløb efter en hospitalsindlæggelse. Vi behandler en bred vifte af borgere fra 18 år og arbejder med rehabilitering som ramme for alle vores forløb. Mine fire overordnede opgaver er ledelse af medarbejdere, ledelse af administrative opgaver, ledelse af strategiske indsatser og ledelse af faglighed. Jeg har ansvar for opgaver som budget, rekruttering, personaleledelse og udvikling. Min hverdag varierer rigtig meget fra uge til uge. For eksempel afholder jeg sygefraværssamtaler, tager mig af borgerklager og går til sparringsmøder med mine medarbejdere og andre ledere fra omsorgsområdet i kommunen.

Hvordan får du tid til dine 50 ansatte? 

Mange af medarbejderne ser jeg ikke ser så tit, fordi de har skiftende mødetider eller arbejder på en anden matrikel. Når jeg er på mit kontor, står døren altid åben, men jeg er ofte ude af huset eller til møde. Derfor har jeg fem faste møder i kalenderen hver uge med mine teams, hvor vi kan drøfte driften og nye tiltag. Derudover har jeg en aftale med mine medarbejdere om, at hvis de sender en mail, så finder jeg lynhurtigt tid til at mødes med dem. Gerne dagen efter. De har også adgang til min kalender, så de altid kan gå ind og tjekke, hvor jeg befinder mig.

Hvordan er det at samarbejde med så mange forskellige professioner?

Jeg leder både sygeplejersker, diætister, borgerkonsulenter, ergoterapeuter og fysioterapeuter, og det er ikke altid nemt. Jeg forstår jo ikke de nørdede, sygeplejefaglige eller ergoterapeutiske problemstillinger. Min rolle er at bringe medarbejdernes faglighed i spil ved at spørge og lytte, så de reflekterer over deres egen praksis og sparrer med hinanden. Jeg hjælper dem selvfølgelig med de udfordringer, de ikke selv kan løse, men ofte er det af organisatorisk karakter, som problemer med at samarbejde. Det er meget sjældent, at de ikke kan finde svar på en faglig problematik hos hinanden.

Hjælper det, at du har en baggrund inden for fysioterapi?

Det er en fordel, at jeg kommer med en sundhedsfaglig vinkel i stedet for at være bankmand eller ingeniør. Jeg er ikke den dygtigste fysioterapeut, det er mine fysioterapeutiske medarbejdere, men jeg forstår det sundhedsfaglige sprog, som latin og forskellige begreber inden for anatomi.

Er der særlige forhold forbundet med at være leder i det offentlige?

Man skal kunne agere inden for rammerne af en politisk organisation, hvor man ikke altid kan bestemme retningen selv. Sundhedsvæsenet forandrer sig hele tiden med tiltag ovenfra, der ændrer arbejdsgangene, og det kan skabe forvirring for medarbejderne. Så en stor del af min rolle er at kunne rumme deres frustrationer. Simpelthen lytte til, hvad der går dem på. Det er ikke sikkert, jeg kan gøre noget ved det. Men jeg oplever, at de bliver i bedre humør og får større arbejdsglæde, hvis de føler sig hørt og kan se, at jeg handler på det, der er muligt at ændre.

Hvorfor valgte du at blive leder fremfor at arbejde som klassisk fysioterapeut?

Jeg kan ikke helt forklare det med ord, men jeg kunne mærke det i hverdagen, da jeg arbejdede på klinik. Når jeg fik lov til at gå i front for et projekt, for eksempel ved at starte et nyt træningshold og få mennesker til at arbejde sammen, gav det god energi. Den tabte jeg igen, når jeg skulle fungere som almindelig fysioterapeut. Så jeg søgte en stilling, hvor jeg fik mere projektlederansvar, og samtidig havde nogle timer som praktiserende fysioterapeut. Efter et år, i 2010, blev stillingen som leder af sundhedsenheden slået op, og den søgte og fik jeg.