Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Tør du sige din mening?

DEBAT // Kan vi sikre en sund debat blandt de privatansatte, selvom meningerne går arbejdsgiveren imod? Sådan spørger Mathias Holmquist, indehaver af Aarhus Rygklinik, formand for Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi og medlem af Dfys Repræsentantskab.

Mathias Holmquist På Folkemødet på Bornholm havde FOA indkaldt til debat om ytringsfrihed på arbejdspladsen. Baggrunden var en stor medlemsundersøgelse, som bl.a. viste, at 43 procent har oplevet negative konsekvenser ved at stå frem med kritik af arbejdsforhold, to tredjedele frygtede negative konsekvenser ved at ytre sig, og næsten halvdelen oplevede decideret mundkurv fra ledelsen.

Fysioterapeuten nr. 1 2017 tog temaet op, for tendensen er desværre stigende, og tallene fra FOA taler sit eget alvorssprog.

I lyset af, at vores forening skal lave en overenskomst for praksisområdet, bliver emnet om ytringsfrihed mere varmt end nogensinde før.

Privat praksis har eksempler på de dårligste ansættelsesforhold, og de seneste år har vist en eksplosiv stigning af antallet af ansættelser i samme sektor. Samtidig har privat praksis ingen tradition for brug af tillidsrepræsentanter. Hvis man vil ytre sin mening, må hver enkelt stikke næsen frem, og her opstår dilemmaerne i hobetal. For vil du offentligt ytre dig negativt om ydernummersystemet, hvis du ved, at klinikchefen har bundet al sin privatøkonomi i ydernumre? Vil du tale for ændrede løn- og ansættelsesforhold, når det går imod arbejdspladsens politik?

Ytringsfrihed er en forudsætning for fagdemokratiet og for vores arbejdspladsers udvikling. Derfor håber jeg, at alle nuværende og fremtidige ledere læser mit opråb, for ingen arbejdsplads kan være sund, hvis det er frygten, som styrer ord og tavshed. Til alle vil jeg afslutningsvis gerne ytre: debattér, bland jer og giv meninger til kende, for fysioterapi er et fag i udvikling.

”Frihed er ikke noget, man får, men noget man hele tiden må kæmpe for”

Med kollegiale hilsner, Mathias Holmquist