Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Vi holder børn i bevægelse

"For det er stærkt bekymrende, at stadig flere børn er fysisk inaktive", siger formand Tina Lambrecht.

Børn bevæger sig for lidt. Ikke kun i Danmark, men i en stor del af verdens lande. Det var baggrunden for, at jeg og de øvrige formænd for de nordiske fysioterapeutorganisationer havde valgt at sætte emnet på dagsordenen på verdenskongressen for fysioterapeuter, som fandt sted i juli i Cape Town i Sydafrika.

For det er stærkt bekymrende, at stadig flere børn er fysisk inaktive. Vi ved, at fysisk aktivitet er afgørende for deres sundhed, trivsel og evne til at lære. Derfor er det så vigtigt, at børn bevæger sig, og at vi skaber de rette rammer for, at det kan lade sig gøre. Ikke mindst i folkeskolen, hvor børnene hver dag tilbringer mange timer. Her kan fysioterapeuter gøre en forskel.

Derfor var vores budskab til resten af deltagerne på kongressen, at fysioterapeuter bør tilknyttes de steder, hvor børn færdes – og primært i folkeskolen. Fysioterapeuter har viden og kompetencer til at sikre, at såvel normale børn som børn med særlige behov bliver mere fysisk aktive. Det kan give gladere, sundere og klogere børn, og samtidig medvirker det til, at vi tager livtag med en af de største trusler mod folkesundheden; fysisk inaktivitet. 

Vi ramte tilsyneladende plet. Der var i hvert fald så stor interesse for vores budskab, at det var nødvendigt at forlænge vores session for at alle deltagerne kunne komme til orde. Her var fysioterapeuter fra Colombia, USA, Holland, Sydafrika og en række andre lande, der klart
tilkendegav, at de kunne genkende problemstillingerne og viste interesse for vores forslag om at få fysioterapeuter tilknyttet skolerne.

For selvom der er stor forskel på, hvordan de enkelte lande har valgt at opbygge deres skolesystemer, er problemerne med inaktive børn i stort omfang de samme. Det er da også baggrunden for, at vi efterfølgende har bedt World Confederation of Physical Therapy, der repræsenterer 113 lande, om at sætte politisk fokus på børn, fysisk aktivitet og fysioterapeuters rolle i den sammenhæng. 

For vi har med en verdensomspændende problemstilling at gøre, hvor der er brug for en fælles indsats. Både for at få politisk opmærksomhed og for at sikre mere forskning på området. Selv om vi efterhånden har god dokumentation for, at det har alvorlige konsekvenser, hvis børn bevæger sig for lidt, kender vi langt fra problemets omfang, eller hvordan vi kommer det til livs. Derfor er der brug for mere viden.

De seneste år har vi i Danske Fysioterapeuter arbejdet på at få ansat flere fysioterapeuter i folkeskolen. Heldigvis har vi mødt stor interesse fra mange kommunalpolitikere og faggrupper, der arbejder på skoleområdet. Men vi er langt fra i mål endnu. Derfor fortsætter vi selvfølgelig arbejdet. For at modvirke fysisk inaktivitet i folkeskolen, og for at vise, at det er os som fysioterapeuter, der kan holde børn i bevægelse.