Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Ny standardkontrakt skal sikre ordnede forhold på det private arbejdsmarked

Det skal være slut med lavt betalte fysioterapeuter i den privatesektor. Derfor har Danske Fysioterapeuter besluttet at vedtage en ny standardkontrakt, som skal sikre bedre vilkår for de ansatte. For at fastholde både klinikejere og ansatte i foreningen oprettes to nye medlemsgrupper, som skal forhandle med hinanden.

Fastlagte minimumsvilkår for løn, pension, arbejdstid, ferie og barsel, skal sikre ordnede forhold for ansatte i praksissektoren. Det er hovedindholdet af en plan, som et flertal i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse har besluttet. Der skal desuden oprettes to nye grupper, en for ansatte og lejere og en for klinikejere. De to grupper får til opgave at udarbejde den nye standardkontrakt.

Standardkontrakt skærpes

Da hovedbestyrelsen ønsker, at der hurtigst muligt skal tages hånd om forholdene på det private arbejdsmarked, vil indholdet i de nuværende standardkontrakter for ansatte bliver skærpet allerede nu. 1. september 2017 vil de to eksisterende standardkontrakter blive erstattet af en ny standardkontrakt med anbefalinger om mindsteløn, arbejdstid, pension m.v., der generelt matcher forholdene på arbejdsmarkedet. Den midlertidige kontrakt bliver ikke obligatorisk, da det kræver en vedtægtsændring. Men med skærpelsen ønsker hovedbestyrelsen at sende et kraftigt signal og samtidig give arbejdsgivere og ansatte lejlighed til at vænne sig til de minimumsbestemmelser, som skal gælde på det private arbejdsmarked.

Det er et stort ønske hos et flertal af hovedbestyrelsen at sikre, at Danske Fysioterapeuter også fremover er en forening for alle fysioterapeuter. Derfor har hovedbestyrelsen valgt at pege på en model, som bevarer både arbejdsgivere og ansatte under samme tag. Men hvor der samtidig fastlægges minimumsvilkår i standardkontrakterne, og hvor det bliver muligt at benytte sanktioner overfor de arbejdsgivere, som ikke følger kontrakterne.

Flertal og mindretal i hovedbestyrelsen

Ni ud af hovedbestyrelsens 12 medlemmer vurderer, at denne model kan skabe ordnede forhold. Deres udgangspunkt er, at langt hovedparten af arbejdsgiverne på det private område allerede tilbyder ordentlige løn, pensions- og arbejdsvilkår, og at der generelt er et ønske om at sikre ordnede forhold for ansatte. Derfor kan en skærpelse af standardkontrakten kombineret med muligheden for sanktioner af arbejdsgivere, der ikke følger kontrakterne, give det ønskede resultat. Skulle det vise sig, at modellen ikke er tilstrækkelig til at sikre ordnede forhold for ansatte i praksissektoren, er en samlet hovedbestyrelse indstillet på at tage yderligere skridt, eksempelvis ved at foreslå en fuldstændig adskillelse af arbejdstagere og arbejdsgivere. Derfor har hovedbestyrelsen besluttet, at den ny model skal evalueres, når det har vist sig, hvordan den virker i praksis.

Ny arbejdsmarkedsmodel

Der etableres to medlemsgrupper,en for ansatte og lejere i praksissektoren, og en for arbejdsgivere. De to grupper skal i fællesskab udarbejde en standardkontrakt, der fastlægger minimumsniveauet forløn og ansættelsesforhold.

 

 

 

I forhandlingssituationen får klinikejerne sekretariatsbistand af Tandlægeforeningens Arbejdsgiverrådgivning.Ansatte og lejere får sekretariatsbistand fra afdelingen for Løn og Ansættelse i Danske Fysioterapeuter.

 

 

 

Hvis de to grupper bliver enige, bliver kontrakten godkendt i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse. Kan de ikke blive enige, fastlægger Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse niveauet. Derefter er kontrakten gældende indtil næste forhandling.

Tegninger af Gitte Skov