Specialister og certificerede klinikere i arbejdsliv

Her finder du fysioterapeuter, der er godkendt som specialist eller certificeret kliniker i arbejdsliv.

Specialister

Region Hovedstaden

Titel

Specialist i arbejdsliv

Profil

Mine kernekompetencer er forebyggelse inden for det ergonomiske felt, og inden for det psykosociale arbejdsmiljø som jeg har arbejdet med praktisk og formelt i 25 år. Jeg er uddannet som fysioterapeut og cand.mag. i psykologi og arbejdslivsstudier (RUC).

Ønskemålgruppen er virksomheder, der ønsker at øge deres medarbejderes trivsel på jobbet gennem forebyggelse og sundhedsfremme. Det er bedre at forebygge end at rydde op efter problemer.
Min opmærksomhed er rettet mod det nære arbejdsmiljø - der hvor strategi, forandringer og holdninger har betydning for virksomheden og de ansatte.
Fagfæller inden for forebyggelse og sundhedsfremme er altid interessante at samarbejde med. I det forum kan der udvikles og profileres på arbejdsmiljøet til gavn for mennesker, virksomheder, myndigheder, patientforeninger, forsikringsselskaber m.m.

Aktiv inddragelse af relevante personer og grupper er en forudsætning for mit arbejde, der foregår gennem undervisning, kurser, coaching, konsulentydelser og sparring.

Kontaktoplysninger

Tlf. 26 19 10 02
Mail: anne@lintrup.eu 
Web: a-miljo.dk
LinkedIn: Anne Lintrup - A-Miljø

TitelJeanette Hansen_1.jpg

Specialist i Arbejdsliv

Profil

Jeg har kliniske erfaringer med beskæftigelsesindsatser, med fokus på det fysiske- og psykosociale arbejdsmiljø og arbejdsmarkedsrettet rehabilitering, samt etablering af indsatser rettet mod sygemeldte og ledige i led med bæredygtig genetablering til arbejdsmarkedet. Jeg er særligt optaget af sundheds- og trivselsfremmende indsatser på alle organisatoriske niveauer, og hvordan arbejdsfravær kan forebygges eller reduceres, med styrkelse af det fysiske og mentale helbred.


Jeg har indgående kendskab til muskuloskeletale og psykosociale problematikker relateret til arbejdslivet og facilitering af udviklingsprocesser ved parcipatoriske indsatser.


Via min forskningsaffiliering har jeg særlig indsigt i risikofaktorer for langvarigt sygefravær og udvikling af kronicitet og med særlig forskningsinteresse indenfor fysisk nedslidning i alle brancher. Jeg har flere primære forfatterskaber om socioøkonomisk status og trends på muskuloskeletale smerter og fysisk funktionsnedsættelse blandt arbejdstagere, og kronisk syge.

Region Sjælland

Titel

Specialist i arbejdsliv

Profil

Jeg har særlig interesse i og erfaring med det ergonomiske og psykiske arbejdsmiljø. Aktuelt arbejder jeg med udvikling af nye fremmende og proaktive tilgange til arbejdsmiljøarbejdet, strategisk planlægning af uddannelsestilbud og forløb, indsatser i forhold til stress og nedbringelse af sygefravær, samt undervisning i mental robustheds træning.

Jeg tager afsæt i det, som bidrager til at opretholde og fremme sundhed, i form af øget oplevelse af sammenhæng, handlingsmuligheder, robusthed og ressourcer. Jeg arbejder både med forebyggelse og sundhedsfremme og er særligt optaget af det, som giver, opretholder og udvikler sundhed.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 61 71 89 12
Mail: gbo@regionsjaelland.dk
Web: www.regionsjaelland.dk

Region Midtjylland

Titel

Specialist i arbejdsliv

Profil

Jeg har arbejdet som arbejdsmiljøkonsulent i 25 år indenfor det kommunale område. Jeg har specialiseret mig inden for ansatte i dagtilbud, hvor jeg bl.a. har udviklet nye arbejdsgange, nye kompetenceudviklingstilbud til ansatte samt løbende samarbejdet med faglige organisationer m.fl.

Udover mine generalistkompetencer indenfor arbejdsmiljø, har jeg to faglige specialer som arbejdsmiljøkonsulent; det ene er ergonomi, det andet er organisationspsykologi. I 1999 har jeg udviklet en større forebyggelsesindsats på dagtilbudsområdet, der hedder Løft og Leg, hvor jeg uddannede løftevejledere i daginstitutionerne.

Inden for det organisationspsykologiske speciale løser jeg opgaver på arbejdspladser, der er udfordret af konflikter, lav social kapital eller en uhensigtsmæssig samarbejdskultur.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 60 94 98 11
Mail: ls@aarhus.dk

Titel

Specialist i arbejdsliv

Profil

Fysioterapeut, Forfatter, Master i læreprocesser, PD. alm. pæd.,
Specialistgodkendelse i Sundhedsfremme og Forebyggelse (Pt. Spc.) i 2006.
Tidl. formand i Sund By Netværkets temagruppe om mental sundhed, 2013 – 2019.
Ekspert i sundhedspædagogik og neuropædagogik.

Har over 30 års praksiserfaring med vidt forskellige målgrupper. Præmieret projektleder af Kommunernes Landsforening. Har arbejdet som ledende fysioterapeut og siden kommunalreformen (2007) som landets foreløbige eneste sundhedsinnovator i Ikast-Brande Kommune. Blev i 2019 ansat som sundhedsinnovator og specialkonsulent i Forskningsenheden, Regionspsykiatrien Vest.

Er underviser, foredragsholder og konferencier i nationale og internationale sammenhænge samt faglig konsulent for en række kommuner og institutioner. Har udviklet flere sundhedsmodeller bl.a. Det Dobbelte KRAM.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 20 28 60 65
Mail: pt@peterthybo.dk
Web: peterthybo.dk
LinkedIn: Peter Thybo