Specialister og certificerede klinikere i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi

Her finder du fysioterapeuter, der er godkendt som specialist eller certificeret kliniker i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi.

Specialister

Region Hovedstaden

TitelAnette Kristin Klahr_1.jpg

Specialist i psykiatrisk og psykomotorisk fysioterapi.

Profil

Jeg har i godt 20 år arbejdet med fysioterapi indenfor psykiatri og rehabilitering, både i specialet rehabilitering af traumatiserede og torturramte flygtninge, og i almenpsykiatrien indenfor det akutte område. Jeg har i mine ansættelser udover det kliniske arbejde haft ansvar for faglig udvikling af fysioterapi og er optaget af evidensbaseret praksis og praksisnær forskning.

Jeg har en master i rehabilitering og klinisk kompetence i Basic Body Awareness Therapy, hvilket har bidraget til at forme mig som fysioterapeut og præger min forståelse af menneskets (hele) eksistens, min kliniske tilgang, mine værdier og mit samarbejde i tværprofessionelle og tværsektorielle sammenhænge.

Jeg interesserer mig for formidling og er bl.a. medforfatter på faglitteratur for fysioterapeuter.

Kontaktoplysninger

Mail: anette.klahr@regionh.dk

Tlf.: 26 14 88 05

Linkedin: Anette Kristin Klahr

Titel

Specialist i psykiatrisk og psykomotorisk fysioterapi.

Profil

Jeg har 25 års klinisk erfaring indenfor specialet og har siden 2007 været underviser på fysioterapeutuddannelser (Master i Pædagogisk udviklingsarbejde). Jeg interesserer mig bredt for specialet, og jeg har klinisk kompetence og er certificeret lærer i BBAT.

Jeg medforfatter på fagbøger, videnskabelige artikler og har været -projektmedarbejder og er forskningsprojektleder af et projekt omhandlende demens. Jeg afholder kurser, supervision af fysioterapeuter og påtager mig konsulentopgaver.

Kontaktoplysninger

Telefon: 21 64 98 77
Mail: jonna@bodyawareness.dk
Web: www.bodyawareness.dk
LinkedIn: Jonna Jensen

Region Syddanmark

TitelSusan_1.jpg

Specialist i psykiatrisk og psykomotorisk fysioterapi.

Profil

Fysioterapeut med særlig interesse indenfor psykiatri og mental sundhed. Særlige kompetenceområder er børn og unge, samt spiseforstyrrelser. Derudover erfaring med forskning indenfor spiseforstyrrelser.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 27 29 04 15

Region Midtjylland

Region Nordjylland

Specialisttitel og øvrige titler

  • Specialist i psykiatrisk og psykosomatrisk fysioterapi
  • Udviklingsansvarlig fysioterapeut

Kompetencer

Jeg er uddannet fysioterapeut i 1979 og har arbejdet i psykiatrien i Region Midt- og Nordjylland siden 1981 samt i begrænset omfang som privatpraktiserende fysioterapeut.

I slutningen af 90-erne afsluttede jeg en videreuddannelse i Norsk Psykomotorisk Fysioterapi (NPMF), som tager afsæt i en fænomenologisk grundlagstænkning om og forståelse af kroppen som bærer og udtryksfelt for livshistorie og -situation.

Ud over mit kliniske arbejde er jeg medforfatter på fagbøger indenfor psykiatri, psykologi og psykoterapi. Jeg afholder kurser efter psykomotoriske principper, superviserer kolleger og underviser på Master i Fysioterapi - studieretning psykomotorisk fysioterapi, UiT, Norges arktiske universitet, Tromsø.

Målgruppe

Fysioterapeuter, andre faggrupper og uddannelsesinstitutioner.

Formidling

Mundtligt, skriftligt, teoretisk og praktisk/klinisk.

Kontaktoplysninger

Susanne Sternberg

Mail: susanne.sternberg@rn.dk
Telefon: 97 64 36 79

Afventer beskrivelse af specialist.

Certificerede klinikere

Region Hovedstaden

Titel

Certificeret klinier i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi

Profil

Jeg har mere end 25 års erfaring og et bredt kendskab til specialets fysiologiske, psykologiske og sociokulturelle udfordringer. Aktuelt arbejder jeg med tværfaglig rehabilitering i DIGNITY, Dansk Institut mod Tortur. Den kropsfænomenologiske forståelse af mennesket er mit udgangspunkt. Jeg har terapeutisk kompetence i B-BAT, hvilket er en bærende metode både i klinikken og i mit arbejde.

Kontakt

Email: christina@arrebo-hylbaek.dk
LinkedIn: Christina Arrebo Andersen

Titel

Certificeret kliniker i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi

Profil

Jeg har specialiseret mig i nichen mellem fysioterapi og psykologi.
Særlige kompetencer indenfor:
- BBAT
- Psykosomatiske manifestationer
- Kognitiv terapi
- Motivation
- Relation
- Kommunikation
- Somatisk fysioterapi

Kontaktoplysninger

Tlf.: 25 47 61 41

Titel

Certificeret kliniker i psykiatrisk og psykomotorisk fysioterapi

Profil

Jeg har arbejdet inden for psykiatrien siden jeg blev uddannet i 2001, både ambulant og på sengeafsnit. De sidste 7 år har jeg fungeret som klinisk underviser i fysioterapi. Jeg brænder for arbejdet med mennesker med psykisk sårbarhed og for at formidle psykiatrisk fysioterapi til fysioterapeutstuderende. Jeg har klinisk kompetence i BBAT og benytter BBAT i hverdagen, både til behandling og som praksis med studerende.

Kontaktoplysninger

LinkedIn: Lene Ketil

Titel

Certificeret kliniker i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi

Profil

Jeg har 16 års erfaring indenfor psykiatrien og et bredt kendskab til specialets fysiologiske, psykologiske og sociokulturelle udfordringer. Jeg brænder for arbejdet med mennesker med psykisk sårbarhed. I min hverdag anvender jeg kropsterapi (BBAT), tilpasset fysisk aktivitet og genoptræning til mine patienter. Jeg har terapeutisk kompetence i BBAT og uddanner mig i øjeblikket til at blive BBAT lærer. Jeg beskæftiger mig også med undervisning af mono- og tværfaglige samarbejdspartnere med særlig fokus på krop-psyke sammenhænge.

Kontakoplysninger

Tlf.: 40 98 93 23
Mail: johnsentanja@mail.dk
Web: bodyawareness.dk

Titel

Certificeret kliniker i Psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi

Profil

Jeg har siden 1993 været fysioterapeut tilknyttet mange typer af afsnit: Åbent døgnafsnit, Psykoterapeutisk dagafsnit, Åbent ungdomsafsnit, motorisk testning af børn fra Børnepsykiatrisk dagafsnit, Lukket akutmodtageafsnit samt Åbent 5 døgns udredningsafsnit for 18 - 35-årige. Desuden ambulante patienter bl.a. fra DAT-teamet og OPUS. Jeg har således bred erfaring med at behandle mange typer af ptt., og min kuf-funktion gør, at jeg holder mig skarp på nyeste teorier og forskning i feltet.

Kontaktoplysninger

Mail: jeanette.schmidt@regionh.dk

Region Midtjylland

Lise Jensen.jpgTitel

Certificeret kliniker i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi.

Profil

Jeg har siden 2001 arbejdet med fysioterapi indenfor rehabilitering og psykiatri. De første år på 4D Rehabiliteringscenter for traumatiserede- og torturramte flygtninge. Siden 2008 på Klinik for PTSD og Angst i Psykiatrien på AUH, hvor jeg varetager ambulant udredning og behandling af PTSD på regions- og højtspecialiseret funktion. Jeg bruger også en del tid på sparring og undervisning, og har i en årerække været tilknyttet Veteranenheden.

Jeg har altid arbejdet i tværfaglige teams, og oplever at fysioterapi har en vigtig rolle i at bidrage med udredning af kropslige symptomer i relation til den psykiske lidelse, somatisk sygdom samt udredning af patientens funktionsniveau.

For at kunne løfte opgaven bedst muligt, har jeg valgt at tilegne mig kompetencer både indenfor psykiatri og somatik. Jeg har videreuddannelse i Basic Body Awareness Therapy, Ressourceorienteret Kropsterapi og Kognitiv adfærdsterapi, men jeg er også certificeret i GLAD og har taget eksamen i Mekanisk Diagnostik og Terapi. Begge specialer har vist sig at være relevante, når jeg behandlingsmæssigt skal kunne tilbyde kropsterapi, superviseret fysisk aktivitet, somatisk genoptræning og psykoedukation til mennesker med ar på både krop og sjæl.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 21 29 90 46

Mail: Lisejeen@rm.dk

LinkedIn: Lise Jensen

Afventer beskrivelse.

Region Nordjylland

Afventer beskrivelse.

TitelChristian Karlsen Hansen_175x233_1.jpg

Certificeret kliniker i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi

Profil

Siden 2015 har jeg arbejdet som fysioterapeut inden for specialet psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, på henholdsvis Psykiatrisk Center København og i Specialsektoren, Region Nordjylland. Jeg tror på at kroppen, psyken og sjælen indgår i indbyrdes vekselvirkning og at alle mennesker på en gang er unikke og på samme tid deler en fælles historie. Nysgerrighed og ydmyghed i mit virke som fysio- og kropsterapeut står forrest og mit mål for succes er, når patienten kan håndtere og varetage sit eget liv. Jeg tror på alle menneskers iboende potentiale og hvis jeg kan hjælpe et menneske på vej i deres egen helbredelsesproces i kraft af mine opøvede kompetencer, er jeg både taknemmelig og ofte forbløffet og fuld af forundring over de resultater vi kan skabe sammen.

Jeg arbejder aktuelt med flygtninge der lider af PTSD, på baggrund af krig, flugt og tortur, og fungerer desuden som ekstern underviser for kommende fysioterapeuter på UCN, Aalborg. Hvis man er nysgerrig på mit kliniske arbejde eller har lyst til erfaringsudveksling, er man altid velkommen til at kontakte mig.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 97 66 18 33

Hjemmeside: /flygtning.rn.dk/

LinkedIn: LinkedIn

Afventer beskrivelse.

Region Syddanmark

TitelAnn Sophie Fjord Christensen_1.jpg

Certificeret kliniker i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi

Profil

Med 10 års erfaring indenfor både somatisk og primært psykiatrisk regi, arbejder jeg med en helhedsorienteret tilgang til behandling af børn og voksne. Med afset i BBAT, Tai Chi, bindevævsbehandling, yoga, sanseinteration, en neuroaffektiv tilgang m.m. hjælper jeg klienter/patienter med at regulere deres nervesystem, skabe mere balance i krop og sind og finde nye veje i livet.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 23 87 97 87

E-mail: asfc@outlook.dk

Hjemmeside: www.annsophiefjord.com

LinkedIn: Ann Sophie Fjord Christensen

Titel

Certificeret kliniker i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi

Profil

Den kropsfænomænologiske forståelse af mennesket er mit udgangspunkt. Pt.s forståelse af egen lidelse er afsættet for, hvordan fysioterapi kan bidrage til lindring af lidelse og større grad af mestring. Viden stilles til rådighed for pt., når det kan bidrage til meningsfuld behandling.
Jeg arbejder i Lokalpsykiatrien og behandler ptt. med personlighedsforstyrrelse, angstlidelser, skizotypi, PTSD m.fl., og jeg behandler ptt. med bi-diagnoser som ADHD og Aspergers syndrom.
Jeg behandler individuelt samt i gruppe.
Jeg samarbejder med de øvrige behandlere i huset, og på tværs af sektorer med f.eks. mentor, bostøtte, pårørende og jobcentre, hvor jeg deltager i netværksmøder.
Jeg har over 10 års erfaring fra somatikken, hvor bl.a. rygbehandling var et af mine hovedområder.
På et let forståeligt og uhøjtideligt sprog, formidler jeg min viden til enkeltpersoner eller grupper.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 99 44 84 02
Mail: lis.brodersen@rsyd.dk

Titel

Certificeret kliniker i psykiatrisk og psykomotorisk fysioterapi

Profil

Har i mere end 25 år været ansat i psykiatrien i Region Syddanmark. Først i Børne og ungdomspsykiatrien - DBUH, i Odense i team for spiseforstyrrelser. Herunder udvikling af flerfamilieterapi og varetagelse af idræt med de unge. Senere ansættelse i almenpsykiatrien i Middelfart og senere udkørende i opsøgende psykoseteam - OPT, i Middelfart. For nuværende ansat i afdeling for traume og torturoverlevere - ATT, i Odense hvor primært arbejde med
danske veteraner med PTSD. Siden 1995 har jeg sideløbende varetaget undervisning i Træning og bevægelse ved UCL Lillebælt frem til 2010 og ligeledes siden 1995 varetaget undervisningen i psykiatrisk fysioterapi. Derudover har jeg undervist og afholdt diverse temadage i region og kommuner for at fremme det kropslige arbejde i behandlingen af det hele
menneske.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 27 42 49 47