Specialister og certificerede klinikere i muskuloskeletal fysioterapi

Her finder du fysioterapeuter, der er godkendt som specialist eller certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi.

Specialister

Region Hovedstaden

Titel

Specialist i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Mine kompetencer er særligt inden for undersøgelse, diagnostik og behandling af mennesker med langvarig tab af funktion og smertefulde tilstande af især nakke- og ryg. Jeg har deltaget i flere store forskningsprojekter inden for rygområdet såvel lænd som nakke. Desuden stor interesse i datadrevet patientinvolvering ud fra en helheds tilgang til individet jvf. ICF, som jeg udviklede som en del af min masterafhandling på Århus Universitet i 2015.
Jeg efteruddanner mig derfor løbende indenfor både det naturvidenskabelige felt såvel som det humanistiske videns felt i ind- som udland. Jeg besidder det højeste niveau inden for Mekanisk Diagnostik og Terapi, en Master i Positiv Psykologi (Ressource- og Trivselspsykologi) og Master Class niveau i det evidensbaserede dialogredskab Feedback Informed Treatment (FIT).
Ovenstående har tilført mig både teoretisk viden og praktiske færdigheder på højt niveau, hvilket jeg dagligt drager gavn af i mit arbejde med klienter i FYSIO Specialist Team; som underviser; bestyrelsesmedlem; mentor, eksaminator og som speaker på nationale såvel som internationale kongresser.

Kontaktoplysninger

Tlf. 61 76 18 16

Mail: ck@fysiospecialistteam.dk
Web: www.FysioSpecialistTeam.dk
LinkedIn: Charlotte Krog

Titel

Specialist i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Igennem mere end 30 år har jeg arbejdet seriøst med fysioterapeut, som behandler, underviser og i forskning/udvikling.
Jeg har en master i rehabilitering, og højeste kliniske uddannelsesniveau inden for muskuloskeletal fysioterapi og idrætsfysioterapi.
Jeg ser i dag primært patienten som ønsker en 2nd opinion, eller patienter der kommer sammen med deres fysioterapeut hvor vi sammen kan ligge en behandlingsplan.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 32 52 35 60
Mail: fe@fysiq.dk
Web: fysiq.dk

Titel

Specialist i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg har siden 2005 arbejdet med idrætsmedicinske og muskuloskeletale problemstillinger, og tilser særligt kroniske smertepatienter som ønsker en second opinion. Jeg har et tæt tværprofessionelt samarbejde med praktiserende læger og speciallæger, og anvendes bl.a. som sparringspartner til jobcentre og forsikringsselskaber. Jeg har erfaring med specialet fra henholdsvis sekundær- og praksissektoren.
Mine faglige og organisatoriske kompetencer indenfor specialet er erhvervet fra arbejdsfunktioner som funktionsansvarlig, faglig koordinator, kvalitetskonsulent og teamleder.
Jeg har brede undervisningskompetencer som supervisor, klinisk underviser, ekstern underviser på Professionshøjskoler på Sjælland på Grund- og Efteruddannelsesniveau herunder internationalt modul i Muskuloskeletal Fysioterapi, Censor i Censorkorpset i Fysioterapi, samt undervisning af sundhedspersonale tværsektorielt.
Jeg har arbejdet med klinisk og videnskabelig forskning, været anmelder på fagbog, og har peer reviewed publication med 1.forfatterskab. Har i samarbejde med arbejdsgruppe modtaget Best Abstrakt Award v. ERS International Congress 2020. Fungerer i dag som forskningsaffilieret i samarbejde med samarbejdspartnere.

Titel

Specialist i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg er uddannet fysioterapeut i 1993 og har primært arbejdet inden for det muskuloskeletale område, både som kliniker og underviser. Udover dette har jeg deltaget i flere forskningsprojekter, primært inden for lænderygområdet.
Mine topstyrker er nysgerrighed, videbegærlighed og kreativitet, hvilket har ledt mig mod en særlig interesse for at udvikle og optimere undersøgelses- og behandlingsmetoder gennem brug af effektmålinger i klinikarbejdet. Jeg har ud fra dette udviklet en datadrevet effektmålingsmetode, som skaber transparens, patientinvolvering og en holistisk tilgang til patienten ud fra områderne i ICF modellen.
Jeg har efteruddannet mig løbende. Jeg har det højeste uddannelsesniveau inden for Mekanisk Diagnose og Terapi samt en Master i ”Positiv Psykologi” (nuværende navn ”Ressource og Trivsels Psykologi”). Endvidere er jeg uddannet inden for den psykologisk metode, Feedback Informed Treatment (FIT) og har været klinisk ansvarlig omkring et PhD studie med titlen ”Non-specific Low Back Pain, Classification and Treatment”

Kontaktoplysninger

Tlf.: 51 29 77 13
LinkedIn: Jens Steen Vendeløkke Olsen

Titel

Specialist i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg har arbejdet som fysioterapeut i mere end 20 år og har specialiseret mig indenfor forskellige hoved/nakke problematikker såsom: hovedpine, svimmelhed, ansigtssmerter og kæbeledsbesvær etc. For yderligere at skærpe mine kompetencer ift. ansigtssmerter, kæbeledssmerter, synkebesvær og generelle hovedsmerter har jeg taget en uddannelse i Spanien (CRAFTA 2017) med fokus på dette og kombinerede den med en Master i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling afsluttet 2019. Derudover er jeg fast underviser i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi i mere end 10 år, hvor jeg underviser i forskellige nakke- og hovedproblematikker. Tilknyttet Professionshøjskolen i København som ekstern underviser siden 2015, hvor jeg underviser i nakke- og rygproblematikker. Egen klinik på Østerbro, hvor jeg praktiserer mine specialer samt på ugentlig basis tilknyttet en øre-, næse-, halslægepraksis, hvor jeg arbejder med patienter som har diverse ansigts-, kæbe- og halsproblematikker.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 53 78 75 70
Mail: info@zsfys.dk
Web: zsfys.dk
LinkedIn: Zerrin Sirek

Region Sjælland

Titel

Specialist i muskuloskeletal fysioterapi

Kontaktoplysninger

Tlf.: 54 75 80 50
Web: fdmaribo.dk
LinkeIn: Andre Niemeijer

Titel

Specialist i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Uddannet professionsbachelor fra Fysioterapiskolen i Næstved 2003.
Siden 2005 har jeg været ansat hos Fysiocenter Roskilde, hvor jeg primært behandler patienter med idrætsskader og muskuloskeletale problematikker.
Jeg vægter kontinuerlig fysioterapeutisk udvikling højt såvel personligt som fagligt. Derfor har jeg taget videreuddannelse i Manuel terapi, idrætsfysioterapi, samt deltaget i kurser der fokuserer på diagnostik og behandling af neuromuskulære dysfunktioner. Jeg har valgt dette fokus, da jeg mener, at optimal fysioterapeutisk behandling bør fokusere på korrektion af faktorer der disponerer til patientens muskuloskeletale problematikker og dermed fører til varige løsninger.
I 2007 gennemførte jeg en master uddannelse i ”Musculoskeletal Physiotherapy”, på Unversity of Queensland, i Australien. Her tilegnede jeg mig praktiske og teoretiske færdigheder på et højt niveau, som jeg håber at kunne bruge til at bidrage til fagets udvikling herhjemme, fx i form af undervisning, supervision og artikelskrivning.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 46 75 78 15
Mail: ja@fysiocenter.dk

Region Midtjylland

Titel

Specialist i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

 • Praktiserende fysioterapeut i Odder
 • Aktiv med forskning og projekter indenfor rehabilitering og klinisk kompetenceudvikling
 • Aktiv underviser og supervisor inden for postgraduat fysioterapi
 • Ph.d. i medicin og smerteforskning (Aarhus Universitet, 2013)
 • Magister i medicinsk videnskab og fysioterapi (Lund Universitet, 2003)
 • Specialist i muskuloskeletal fysioterapi (2003)

Kontaktoplysninger

Web: rittigfysio.dk

TitelDorthe Jønson_1.jpg

Specialist i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg har siden 2008 været ansat som fysioterapeut hos FysioDanmark Aarhus C. Til daglig er jeg klinisk underviser for fysioterapeutstuderende samt arbejder med undersøgelse, behandling og træning af patienter ofte med komplekse smertediagnoser samt rehabilitering efter kræftbehandling.

Kontaktoplysninger

Hjemmeside: www.fysiodanmarkaarhus.dk

E-mail: dorthe@fysiodanmarkaarhus.dk

Tlf.: 86 66 88 99

Afventer beskrivelse af specialist.

Afventer beskrivelse af specialist.

Afventer beskrivelse af specialist.

Oplysninger er på vej

Titel Jesper Holm_1.jpg

Specialist i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg er Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi samt Master i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling. Jeg underviser dels på Bachelor Niveau på VIA UC i Aarhus og på efteruddannelsen og Kurser under Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi. Derudover ser jeg patienter hos ørelægerne Sundhedshuset Park Allé i Aarhus hvor vi har en tværfaglig svimmelhedsklinik.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 27265247

Region Syddanmark

Titel

Specialist i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg har været praktiserende fysioterapeut på privatklinik siden 2009 og specialiseret mig i arbejde med sportsudøvere, herunder for danske og engelske landshold. Mine primære funktioner er at foretage 2nd opinion-undersøgelser og diagnostisk ultralydsscanning.
Akademisk har jeg en Master of Science i Sportsfysioterapi fra University of Bath i England og gik i 2018 i gang med en PhD på Syddansk Universitet med fokus på intensiv træning af skulderen for patienter med hypermobile led.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 26 82 68 01
Mail: ir.liaghatbehnam@bath.edu
Web: zendegi.dk
LinkedIn: Behnam Liaghat

Titel

Specialist i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg er uddannet fysioterapeut i 2011 og har kontinuert specialiseret mig inden for det muskuloskeletale område. Mine særlige kompetencer er undersøgelse, diagnostik og behandling af komplekse muskuloskeletale lidelser. Jeg har en særlig interesse i behandling af patienter med langvarige smerter samt at implementere forskning i praksis.
Har fra 2011-2018 arbejdet i primærsektoren, men arbejder aktuelt både deltids på et tværfagligt smertecenter og på privatklinik. Tidligere har jeg været tilknyttet ligahåndbold gennem flere år.

Kontaktoplysninger

Mail: danielbroholm@hotmail.com

Titel

Specialist i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg er uddannet fysioterapeut i 1985, Diplomuddannelse i Mekanisk Diagnostik og Terapi (MDT) i 2000 og masteruddannelse i sundhedsantrolpologi i 2012.

Mine kompetencer er særligt indenfor undersøgelse, diagnostik og behandling af personer med nakke og rygproblemer. Jeg har gennem flere år haft et særligt fokus på arbejde med patienter med langvarige smerter og har stor interesse i kommunikation og patientinvolvering.

Min arbejdserfaring er fra såvel primær- som sekundærsektor, ryg- og forskningscenter.

Jeg har undervisningserfaring og kendskab til såvel kvantitativ som kvalitativ forskning.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 41 42 07 24
Mail: eva.hauge@nal-net.dk
LinkedIn: Eva Hauge

 

Titel

Specialist i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg er uddannet fysioterapeut i 2002 og har siden arbejdet indenfor det muskuloskeletale område. Jeg er specialiseret indenfor rygområdet igennem flere års ansættelse i regionens rygcenter, primært med diagnosticering og behandling af rygpatienter samt klinisk vejleder for fysioterapeut-studerende. På Rygambulatoriet i Ringe var jeg en del af opbygningen og implementeringen af Rygcentrets idrætsambulatorium.

Siden 2016 har jeg arbejdet med sygemeldte borgere med smerter i bevægeapparatet i Nordfyns Kommune. Her er fokus hurtig diagnostisk afklaring og tilbagevenden til arbejde. Jeg er selvstændig på specialiseret klinik med behandling af langvarige smerteproblematikker, primært lænd, nakke og skulder. Og så har jeg været projektleder og deltaget i flere forskningsprojekter på Rygområdet, både på Rygcenter og i samarbejde Smertecentret på OUH og Aalborg Universitet.

Forskningsprojekterne har de seneste år beskæftiget sig med Kognitiv Funktionel Terapi, og det er den tilgang til patienter og borgere, som jeg primært benytter mig af i mit daglige arbejde. Jeg har en del undervisningserfaring af fysioterapeuter, studerende og har undervist praktiserende læger.

Jeg forsøger i mit arbejde at tage et person-centreret, multi-dimensionelt udgangspunkt omkring den enkelte borger/patient, og forsøger kontinuerligt at udvikle min kliniske praksis ved at integrere den nyeste evidens i hverdagen og bruge supervision til at blive klogere på egne og patientens reaktioner.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 22 57 65 36
Mail: jannick.johansen@hotmail.com
Web: Spine & Mind Fysio

Afventer beskrivelse af specialist.

Oplysninger er på vej

Titel

Specialist i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Siden 2006 har jeg har arbejdet på klinik, med særligt fokus på det muskuloskeletale område. I 2009 gennemførte jeg en Master i Muskuloskeletal Fysioterapi på The University of Queensland, Australien. Gennem 6 år har jeg fungeret som klinisk underviser og deltager regelmæssigt i forskning - bl.a. i samarbejde med SDU og Aalborg Universitet. Jeg ser både komplekse, men også akutte patienter. Mit primære interesseområde er langvarige ryg- og nakkesmerter samt hjernerystelse og hovedpine.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 22 66 99 99
Mail: morten@haugaardpape.dk
Web: Johnson-instituttet.dk
LinkedIn: Morten Haugaard Pape

Titel

Specialist i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg er uddannet fys.i 1997, og er efterfølgende videreuddannet indenfor manuel terapi. Jeg arbejder specialiseret med Mulligan metoden. Siden 2010 er jeg privat praktiserende fys, med særligt fokus på patienter med nakke-, lænde- og bækkensmerter. Mange års erfaring fra sygehus, kommune og klinik og er allokeret censor på fysioterapeutuddannelsen. Desuden erfaring som forsker i exercise immunology på Copenhagen Muscle Research Center og Sydvestjysk Sygehus og gennemført eget ph.d projekt.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 28 74 36 78
Mail: fysioexperten@hotmail.com
LinkedIn: Tokuko Matsumoto

 

Titel

Specialist i muskuloskeletal fysioterapi

Pofil

Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi og Master i Rehabilitering med bred klinisk, administrativ og organisatorisk erfaring fra primær, sekundær og privat sektor. Jeg har i størstedelen af min karriere beskæftiget mig med mennesker med smerter eller problemer med kroppen, sideløbende med ledelse og strategi- og kvalitetsudvikling. Jeg har nu privat praksis, hvor jeg dels ser patienter, dels giver supervision og undervisning til social- og sundhedsprofessionelle i rehabilitering og i smerter og smertehåndtering.
Jeg er medlem af Danske Fysioterapeuters Etiske Råd.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 30 12 51 27
Mail: piadamgaard@outlook.com
Web: piadamgaard.dk
LinkedIn: Pia Damgård

Region Nordjylland

Info på vej

Specialisttitel og øvrige titler

 • Fysioterapeut, Dip. MDT, MSc Physiotherapeutic Practice, Specialist i
 • Muskuloskeletal fysioterapi, Lektor v/ Fysioterapeutuddannelsen UCN.

Kompetencer

Jeg er uddannet fysioterapeut i 2005. Jeg har primært arbejdet med mennesker med muskuloskeletale problemer og langvarige smerter indenfor klinikregi og på sygedagpengeområdet. Da jeg vægter faglig og personlig udvikling højt, samt ser det som en nødvendighed for at tilbyde mine patienter et opdateret tilbud, har jeg løbende efteruddannet mig i ind- og udland.

I 2010 gennemførte jeg min Dip. MDT (McKenzie) efter uddannelsesforløb i New Zealand og USA. I 2016 færdiggjorde jeg min masteruddannelse fra University of Dundee i Skotland. Begge uddannelser har tilført mig teoretisk viden og praktiske færdigheder på højt niveau som jeg dagligt drager gavn af i mit arbejde med patienter og som underviser på Fysioterapeutuddannelsen.

I 2018 blev jeg lektor godkendt på Fysioterapeutuddannelsen i Aalborg hvor jeg har været ansat på deltid siden 2012 sideløbende med mit klinikarbejde i FysioAalborg.

Målgruppe

 • Fysioterapeuter
 • Andre faggrupper
 • Uddannelsesinstitutioner
 • Borgere og medier
 • Myndigheder, patientforeninger, forsikringsselskaber m.m.

Formidling

Mundtligt, skriftligt, gennem supervision, teoretisk, praktisk/klinisk (Dansk og engelsk).

Kontaktoplysninger

FysioAalborg
Klokkestøbergade 17, 9000 Aalborg
Tlf. 30 71 14 15 eller 72 69 09 72

Mail: brian@fysioaalborg.dk

Se Brian Sørensens CV

Titel

Specialist i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg er uddannet i 1991, og har arbejdet på klinik siden 1993. Jeg har suppleret med en kandidatuddannelse på Queen Margaret Universitet, Edinburgh, Skotland. Jeg har været tilknyttet dame elite håndbold i Aalborg siden 2007.
Klinisk diagnosticerer, behandler og rehabiliterer jeg alle ortopædiske problemstillinger. Klinikken er godkendt til genoptræningsopgaver indenfor det kommunale system og nationale henvisningsmuligheder. Klinikken samarbejder med forsikringsselskaber udenfor sygesikringssystemet (ingen tilskud fra den offentlige sygesikring).
Jeg underviser i ultralydsscanning og er medinstruktør på special uddannelsen Udvidet Rygundersøgelse (ULRUS).
I samarbejde med Idrætsmedicinsk afdeling på Aalborg Universitets Hospital arbejder vi på forskellige forskningsprojekter indenfor fysioterapi, i øjeblikket fokus på anvendelse af trykbølge / shockwave i klinisk praksis. Jeg er med- og førsteforfatter på flere publiceret videnskabelige artikler, og vurderer artikler for videnskabelige fagblade indenfor mit speciale.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 20 60 24 00
Mail: Jens-Erik@sofiendal-sundhedsteam.dk
Web: sofiendal-sundhedsteam

Titel

Specialist i Muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg blev fysioterapeut i 2005, tog en Master i Muskuloskeletal (MSK) fysioterapi fra UQ, Australien i 2009 og en Ph.d. om nakkesmerter fra AAU i 2017. Jeg blev godkendt specialist i MSK fysioterapi i 2010 og arbejder klinisk med smerte- og MSK problemstillinger, herunder også idrætsrelaterede problemer på både amatør og elite niveau. Jeg forsker i smerte- og MSK problemstillinger ligesom jeg underviser fysioterapeuter (Ba- og KA) og andre sundhedsprofessionelle i forståelse og håndtering heraf.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 51 95 15 15
Mail: stc@apexfysio.dk
Web: apexfysio.dk
LinkedIn: Steffan Christensen

TitelRasmus Sprogøe Dons_1.jpg

Specialist i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg har 8 års erfaring fra klinik og megen efteruddannelse inden for muskuloskeletal fysioterapi, hvor jeg er diploma. Derudover er jeg er næstformand i Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik.
Til dagligt har jeg virke som privatpraktiserende fysioterapeut i Hjørring. Ydermere studerer jeg på Aalborg Universitet på en masteruddannelse i smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling.
Arbejdssted: Fysioterapeuterne Skagensvej i Hjørring

Kontaktoplysninger

Tlf.: 28993647

Hjemmeside: www.fysio-skagensvej.dk

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/donsfys/

E-mail: donsrasmus@gmail.com

TitelHelene Pihl Badsberg_1.jpg

Specialist i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg blev uddannet fysioterapeut i 2013 fra UCN. I 2019 færdiggjorde jeg Diplom i Muskuloskeletal Fysioterapi. Kort derefter begyndte jeg på Master i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling ved Aalborg Universitet, som jeg færdiggjorde i 2022.

Jeg arbejder i reumatologisk team i Aalborg Genoptræning, hvor jeg varetager opgaver inden for det muskuloskeletale område, specielt i forhold til columnarelaterede problematikker. Mine opgaver består af undersøgelse, udredning og diagnostik, genoptræning og træning, vejledning, patientuddannelse og smerteundervisning. Jeg udfører mine opgaver med højt fagligt niveau, og har specielt fokus på at møde patienterne i henhold til den bio-psyko-sociale model, samt at formidle information på en relevant og brugbar måde for hver enkelt patient.

Derudover underviser jeg i smertekurserne ved Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi, hvor jeg også er en del af bestyrelsen.

Kontaktoplysninger

LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/helene-pihl-badsberg-01bb1744

 

Certificerede klinikere

Region Hovedstaden

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg har været praktiserende fysioterapeut siden 2014. I 2019 færdiggjorde jeg diplomuddannelsen i muskuloskeletal fysioterapi. Jeg udreder og behandler patienter med alle typer af muskuloskeletale lidelser. Ofte drejer det sig om komplekse problemstillinger hos patienter som enten har høj risiko for kronicitet, konkurrerende lidelser eller psykosociale faktorer som har indflydelse på patientens funktionsniveau og livskvalitet.

Jeg har særligt interesse for hovedpiner samt ryg- og nakkelidelser. Jeg underviser desuden fysioterapeutstuderende i deres kliniske forløb.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 32 52 35 63
Mail: csa@fysiq.dk
Web: fysiq.dk
LinkedIn: Christian Skov Andersen

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg har 30 års erfaring indenfor fysioterapi. Jeg har arbejdet på hospital og de sidste 20 år i privat praksis. Akutuelt på Buddingevej Fysioterapi, Buddingevej 199, 2860 Søborg.
Jeg har taget eksamen som akupunktør (Med.Ac), i Manuel Terapi (MT) og Mekanisk Diagnose Terapi (MDT). Har fulgt kurser i Sportsfysioterapi. Jeg har undervist i Ryggymnastik i 30 år og de seneste 13 år i Pilates samt 6 år i Yoga.
Jeg behandler og genoptræner sportsskader i knæ, ankel og skulder; ryg og nakke problemer; neurologiske lidelser samt forebyggelse af knogleskørhed. Underviser i motivation og hjælp til selvhjælp. Massage og akupunktur er ofte en del af behandlingen. Tilrettelæggelse af et selvtrænings program er altid en del af behandlingen.
Jeg holder mig fortsat opdateret ved at deltage i årsmøder og kongresser.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 45 88 66 90
Mail: ghs@fysklinikken.dk
Web: fysklinikken.dk

Afventer beskrivelse.

TitelLotte (Charlotte) Telvig.PNG

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg ser hyppigt patienter der har haft gener gennem mange år. Det kan være ryg, nakke, skulder problemer men også gener fra hofte, knæ og fødder. Jeg har en aktiv tilgang til det samarbejde vi starter, hvor jeg bruger min brede viden til at hjælpe dig videre gennem en 360* analyse. Jeg deltager i konferencer og holder mig fagligt opdateret i muskuloskeletal fysioterapi og har selv undervist i mange år, både teoretisk og praktisk.
Jeg har taget en Diplom eksamen i muskuloskeltal fysioterapi, hvilket betyder, at jeg har dybtgående viden om nakke, ryg, skulder og hofte problemer. Jeg har også læst Idrætsfysioterapeut del A, hvilket betyder, at jeg har udvidet viden indenfor en bred vifte af idrætsskader.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 20650824

Hjemmeside: Fysiq.dk

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeltal fysioterapi

Profil

Jeg er uddannet fysioterapeut i 1987 og
har mange års erfaring fra klinik. Jeg gennemførte diplomuddannelsen i MDT og fik min eksamen i
2011. Jeg har været tilknyttet Gilleleje Fysioterapi i 20 år og arbejder primært med mennesker med
smerter i bevægeapparatet. De seneste 10 år har jeg specialiseret mig indenfor undersøgelse,
diagnostik og behandling af personer med nakke- og rygproblemer. Jeg arbejder også med at
teste, træne og behandle golfere og golfrelaterede skader i samarbejde med Golfklinik Danmark.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 48 30 10 17
Mail: fys@gilleleje-fysioterapi.dk
Web: gilleleje-fysioterapi.dk

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Samarbejde og coachende dialog med mennesker udfordret med smerter. Ved diagnostisk tvivl, udføres grundig undersøgelse af, om det biomekaniske/sygdomsspecifikke er medvirkende til smerternes stædighed. Med moderne smerteforståelse fra dip. MPT udfordres overbevisninger. Jeg vægter højt, at det først og fremmeste er et menneske, som søger hjælp, jeg sidder overfor. Hvad skal der til, for at genetablere egne iboende ressourcer, øge livskvalitet og bevægelsesfrihed kognitivt, såvel som fysisk.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 28 25 02 01
Mail: mk@smerteguiden.dk
Web: smerteguiden.dk
Instagram: @smerteguiden
LinkedIn: Mathilde Kehler

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeltal fysioterapi

Profil

Idrætsorienteret fysioterapeut, med videreuddannelse indenfor Muskuloskeletal Fysioterapi.
Jeg arbejder til daglig hos Rødovre Fysioterapi. Ved siden af dette er jeg ansat hos, Danmarks Ishockey Union samt Brøndby IF hvor jeg varetager behandling og genoptræning. Jeg har særlige kompetence-og specialviden indenfor: Idrætsrelaterede skader samt alle bevægeapparatets problematikker herunder især, skulder, hånd, hofte, knæ samt ryg og nakke.

Kontaktoplysninger

Tlf. 27 15 51 01
Mail: Fysioterapeutmortenasmussen@gmail.com
Web: rodovrefys.dk
LinkedIn: Morten Asmussen

Afventer beskrivelse.

TitelEline Kit Spuur Frederiksen_1.jpg

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Mit navn er Eline Spuur, indehaver af Spuur fysioterapi. Jeg har siden færdiggørelsen af min bachelor arbejdet på privat klinik og startede i 2021 selvstændig. I mit fysioterapeutiske virke har jeg derfor behandlet alle områder, dog med ekstra fokus på nakke, lænd og skulder. Jeg har en exam Mpt., og er pt. i gang med den idrætsfysioterapeutiske kursusrække.


Ydermere har jeg særlig interesse, og taget flere kurser med fokus på gravide, efterfødsel og aktivitet/træning til denne målgruppe.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 42 32 92 33

Mail: info@spuurfysioterapi.dk

Web: www.spuurfysioterapi.dk

Instagram: https://www.instagram.com/spuurfysioterapi/?hl=da

Region Sjælland

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg har været i klinisk praksis siden 2002. Jeg har løbende uddannet mig bl.a. inden for muskuloskeletal fysioterapi og sportsfysioterapi. Jeg har ud over diplomeksamen i muskuloskeletal fysioterapi også eksamen i sportsfysioterapi. Jeg er ejer af FysioDanmark Holbæk og driver herunder Holbæk Rygklinik, der tilbyder specialiseret undersøgelse, behandling og træning af smerter i ryg og nakke samt Holbæk Sportsklinik der tilbyder akut udredning og behandling af sportsskader.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 59 43 93 04
Mail: amdi.jensen@fysiodanmark.dk
Web: fysiodanmark-holbaek.dk
LinkedIn: Amdi Thorup

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeltal fysioterapi

Profil

28 års klinikerfaring. Højeste niveau med diplom i den internationalt anerkendte uddannelse McKenzie-systemet, hvor der er målrettet fokus på at klassificere problemet, vælge den rette behandling og træningsindsats. Herudover eksamen i Muskuloskeletal Fysioterapi.
Jeg har bred erfaring indenfor behandling af akutte og kroniske smerter i ryg og nakke, diskusprolaps, hovedpine, skulderproblematikker, tennis- og golfalbuer, hofte- og knæproblematikker, hælspore/irritation i fodens svangsene.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 40 51 52 10
Mail: clausogbirgitte@mail.dk
Web: roskilde-fysioterapi.dk

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeltal fysioterapi

TitelJeanne Lindberg_1.jpg

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Siden jeg blev uddannet har jeg arbejdet i privatpraksis med en bred vifte af patienttyper. De seneste år mere fokuseret omkring nakke og ryg, hovedpine, skulder, kroniske smerter og sportsfysioterapi.

Sideløbende har jeg kontinuerligt videreuddannet mig indenfor muskuloskeletal fysioterapi, sportsfysioterapi, ultralydsscanning, MDT, smerter og er nu ved at bygge en master i smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling oven på fra AAU.

Til dagligt er jeg at finde i både ProAlign og Vig fysioterapi og Osteopati.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 60142739

LinkedIn: Jeanne Lindberg

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg har siden 1993 arbejdet i klinisk praksis og løbende uddannet mig bl.a. inden for muskuloskeletal fysioterapi og i en årrække undervist på videreuddannelsen i muskuloskeletal fysioterapi – primært med fokus på nakke, brystryg og overekstremiteter.

Siden 2017 har jeg med kollegaer hos FysioDanmark Holbæk medvirket til at starte Holbæk Rygklinik og arbejder i dag primært med udredning, behandling og forebyggelse af lidelser fra nakke-, bryst- og lænderyg samt bækkenet.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 59 43 93 04
Mail: niels.martinsen@fysiodanmark.dk
Web: fysiodanmark-holbaek.dk

Troels Stisen Ruthner_1.jpgTitel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi.

Profil

Jeg er uddannet i 2011. Siden da har jeg arbejdet på bl.a. privatklinikker, rygambulatorier i regionerne og i en periode været fysioterapeut i Team Danmark, for landsholdet i roning. Gennem mit virke har jeg opnået en bred erfaring indenfor det muskuloskeletale felt med en specialisering indenfor behandling af nakke- og lændesmerter, samt komplicerede smerteproblematikker.

I min nuværende funktion, i regionens tværfaglige rygklinik, står jeg for udredning, diagnostik, behandling og vurdering af ryg-og nakkepatienter, samt 2nd-opinion vurderinger for afdelingens læger.

Kontaktoplysninger

Mail: trru@regionsjaelland.dk 

Region Midtjylland

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Siden 2016 arbejdet på klinik, med fokus på det muskuloskeletale område. Jeg er eksamineret muskuloskeletal fysioterapi og har derudover kurser inden for MDT, sportsfysioterapi, akupunktur med mere. Jeg ser både komplekse og akutte patienter. Jeg har særligt interesse inden for kroniske og akutte lænde- og nakkesmerter samt hovedpine og svimmelhed.

Kontaktoplysninger

Web: fysserne.dk
LinkedIn: Anders Mejlholm Mortensen

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg har en diplom i muskuloskeletal fysioterapi. Jeg ser mange patienter med både lokale og udbredte smerter.
Jeg vægter højt at høre om alle patienten problemstillinger, og hvordan de påvirker hverdagen.
Her ud fra kan jeg lave et individuelt tilpasset forløb med patienten i centrum.
Jeg arbejder ud evidensbaserede undersøgelse, diagnostik, behandling og rehabilitering.
Jeg arbejder hen i mod at patienten skal meste egen situation på bedst mulig vis.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 40 45 78 75

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg arbejder til daglig i privat praksis hvor jeg har mangeårig erfaring med undersøgelse og behandling af problemstillinger i bevægeapperatet. Jeg har deltaget i mange kurser, hvor min interesse specielt er indenfor over- og underekstremiteterne. På klinikken fungerer jeg også som klinisk underviser for studerende fra VIA University, Aarhus.
Jeg har løbende suppleret min praktiske erfaring med en stærkere teoretisk profil bla ved at gennemføre diplommoduler. Derudover er jeg i bestyrelsen ved Dansk Selskab for Test og Træning.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 86 68 02 12
Web: aafys.dk

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg er indehaver af Eva Fysio - specialklinik i hovedpine og nakkesmerter, desuden speciale i lænd og nervevæv. Min specialisering som cert. kliniker bygger på exam. MT, cert MDT og CMP, og mange kurser fx. fuld MET-forløb. Alle eksterne kurser.
Al behandling er dialogbaseret; et aktivt patientforløb med test, re-test, info om be- og afkræftelse for opnåelse af patientafklaring. Stor fokus på formidling for optimalt resultat.
Jeg er håndværker og dedikeret fysioterapeut - fascineret af mit fag.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 61 33 48 68
Mail: eva.fysio@gmail.com
Web: eva-fysio.dk

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg er specialiseret indenfor muskel og skeletproblematikker. Jeg ser komplicerede og langvarige problematikker, ofte nakke- og lænderelaterede. Jeg anvender bl.a. kognitiv adfærdsterapi, gradueret eksponering og sund fornuft i min behandling. Jeg er også specialiseret indenfor bikefitting og cykelsportsrelaterede skader. Jeg laver tilpasninger af cyklen, skadesforebyggende eller performance optimerende. Derudover udreder jeg cykelrelaterede skader og igangsætter styrketræning som specifik behandling.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 86 91 50 44
Mail: jeppeengberg@hotmail.com
Web: hadstenfysioterapi.dk

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg har mange års erfaring med undersøgelse, diagnosticering og behandling af smerter og dysfunktioner i hele bevægeapparatet. På klinikken hjælper jeg patienter med mange forskellige kortere- eller længerevarende smerteproblemer, som hjernerystelse, hovedpine, diskusprolaps, idrætsskader og meget mere.
Jeg forsøger hele tiden at dygtiggøre mig og har derfor taget eksamen indenfor følgende videreuddannelser:

 • Dip. MPT (diplom i muskuloskelektal fysioterapi)
 • EDPP (European Diploma in Pain Physical-therapi)
 • Sportsfysioterapi (FFI)
 • Cert. MDT (Mekanisk Diagnostisk Terapi)

Derudover har jeg kurser indenfor akupunktur, fremstilling af specialsåler (supersole) og internt på klinikken er jeg ansat som supervisor for kollegaer.

Kontakoplysninger

Tlf.: 86 66 88 99
Mail: jonas@fysiomail.dk
Web: fysiodanmarkaarhus.dk

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg arbejder til dagligt hos Fysiohuset Randers og Trustrup Fysioterapi & Træningscenter, og ser en bred viste af problematikker fra lænderygsmerter til hovedpine og kæbe smerter. Jeg har tidligere erfaring med arbejde i Norge og har rejst i det meste af verdenen. sammenlagt har jeg over 5 års erfaring indenfor Fysioterapi i privat praksis og Muskuloskeletal Fysioterapi.
Jeg har løbende, udover min grunduddannelse, gennemført eksamen og videreuddannelse i bl.a.
 - Muskuloskeletal Fysioterapi (DIP MPT)
 - MET - Muscle Energy Technique med manipulationsteknikker

Jeg sigter efter kontant at udvikle mig som terapeut for at hjælpe mine patienter bedst muligt.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 60 48 16 10
Web: fysiohuset.dk og trustrupfysioterapi.dk

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg er uddannet i 2007 og har siden 2009 arbejdet med muskuloskeletalt speciale. Siden 2014 har jeg været ansat i FysioDanmark Horsens, hvor jeg har varetaget altovervejende klienter indenfor speciale 51 og udenfor sygesikring. I 2019 færdiggjorde jeg min diplomuddannelse i muskuloskeletal fysioterapi med del 2 eksamen, dip.MPT. Mine yndlingsklienter er alle med svimmelhed, nakke-, skulder-, ryg- og hofteproblemer samt mere komplekse problemstillinger

Kontaktoplysninger

Tlf.: 50 51 10 32
Mail: trepost@gmail.com

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi / Mekanisk Diagnostik og Terapi

Profil

Jeg har igennem 11 år specialiseret mig i diagnostik og behandling af smerter fra kroppens led og muskler med særlig fokus på ryggen og nakken. Mine færdigheder kommer fra en 5 årig efteruddannelse indenfor det muskuloskeletale speciale fra Dundee University og klinisk træning fra St. Davids Sports and Spine Clinic i Austin, Texas. På den baggrund er jeg tildelt det højeste kompetenceniveau i McKenzie-metoden.
Ved siden af mit arbejde som fysioterapeut underviser jeg på fysioterapiuddannelsen.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 86 22 22 10
Mail: info@aarhusrygklinik.dk
Web: aarhusrygklinik.dk
LinkedIn: Mathias Holmquist

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeltal fysioterapi

Profil

Jeg arbejder til dagligt på klinik ved FysioDanmark Risskov. Jeg har tidligere arbejdet med kvindelige elitefodboldspillere fra den bedste danske række, 3F Ligaen og har samlet 7 års erfaring fra klinisk praksis.

Jeg har løbende, udover min grunduddannelse, gennemført eksamen i bl.a.

 • Muskuloskeletal Fysioterapi (Exam. MPT)
 • Mekanisk Diagnostisk Terapi (Cred. MDT)
 • Fuld kursusrække i Smertevidenskab og behandling
 • Kurser indenfor idrætsfysioterapi (DSSF), akupunktur (DFFAS)
 • Godkendt som certificeret kliniker i Muskulosketal Fysioterapi af Dansk Selskab for Fysioterapi.

Jeg er i skrivende stund i gang med at færdiggøre min diplomuddannelsen indenfor Muskuloskeletal Fysioterapi.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 86 66 88 99
Mail: mathias@fysiomail.dk
LinkedIn: Mathias Kyhnau

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Uddannet proffesionsbachelor fra fysioterapiskolen i Aarhus i 2005.
Siden 2013 arbejdet som fysioterapeut i skadestuen på Aarhus Universitetshospital. Før det fysioterapeut på klinik i 8 år.
Underviser på Akutuddannelsen for ergo- og fysioterapeuter, i undersøgelse og behandling af akutte skader på fod/ankel, knæ, hofte og bækken.
Aktiv i netværket for akutfysioterapi

Har været med i udarbejdelsen af:

 • National Kompetenceprofil for fysioterapeuter med funktion i skadestuen
 • Kompetenceprofil for ergoterapeuten og fysioterapeuten, der arbejder indenfor det akutte område - Region Midtjylland

Eksamener:

 • Muskuloskeletal Fysioterapi (exam MPT)
 • Region Midtjyllands Akutuddannelse for ergo- og fysioterapeuter.
 • Mekanisk Dianostik og Terapi (cert. MDT)

Kontaktoplysninger

Web: auh.dk
LinkedIn: Mette Frank Fenger
Facebook: Netværk for akutfysioterapi

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg har mange års erfaring med undersøgelse, diagnosticering og behandling af smerter i hele bevægeapparatet. Specielt ryg- og nakke-skuldersmerter samt hovedpine fylder en del i min hverdag på klinikken, men jeg ser også ofte en del sports- og idræts relaterede skader af bl.a. fødder, knæ, hofter, skuldre og albuer.
Mine interesseområder spænder over hele det fysioterapeutiske område, men specielt længerevarende komplekse smerteproblematikker samt den forebyggende del af faget, har en stor interesse. Det er således vigtigt for mig at bruge lidt ekstra tid på at identificere årsagen til problemet eller smerterne, således risikoen for tilbagefald og gentagne smerter fra den samme problematik minimeres.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 23 31 44 71
Mail: michael@fysiomail.dk
Web: fysiodanmarkaarhus.dk
LinkedIn: Michael Dissing

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Fysioterapeut, Dip MPT, teamleder.

Kontaktoplysninger

LinkedIn: Michael Overgaard

Afventer beskrivelse.

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg blev færdig som fysioterapeut i 2012 og påbegyndte efterfølgende en specialuddannelse (5 årig uddannelse) indenfor Muskuloskeletal fysioterapi. I denne uddannelse er overskriften, at vi kigger på kroppen som helhed i stedet for blot at fokusere på symptomet. Derudover arbejder jeg med fysisk træning, og ser dette som en væsentlig supplement til min behandling.

Jeg ser alle patientkategorier og har en bred viden og erfaring indenfor: nakke-, ryg-, og lændesmerter samt problematikker i relation til skulder, albue, hofte og fod. Normale indikationer for at jeg vil kunne hjælpe dig er, hvis du f.eks. lider af afklemningssyndrom, discusprolaps, tennisalbue, slidgigt, løberknæ, skinnebensbetændelse, korsbåndsskader eller andre ligamentskader. Jeg har også en stor erfaring indenfor behandling af hovedpiner og svimmelhed.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 86 62 22 54
Mail: rbj@fysiodanmark-viborg.dk
Web: fysiodanmark-viborg.dk

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeltal fysioterapi

Profil

Jeg hedder Thomas og har været fysioterapeut siden 1999. I 2009 overtog jeg Hasle Fysioterapi sammen med en anden Fysioterapeut. Sammen har vi udviklet Hasle Fysioterapi til den klinik det er i dag. I mit daglige arbejde ser jeg mange ryg, nakke og skulder patienter, men også mange med forskellige idrætsskader. Jeg har tidligere været fysioterapeut i en professionel fodboldklub og har derigennem også behandlet mange sportsrelaterede skader.
I de forløbende 7 år har jeg b.la. brugt ultralydsskanning som et af mine diagnostiske værktøjer. Jeg har en stor fysioterapeutisk erfaring og en meget proaktiv tilgang til behandlingen af mine patienter.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 86 15 47 46
Web: haslefysioterapi.dk

Afventer beskrivelse.

TitelJonas Bligaard_1.jpg

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Uddannet fysioterapeut i 2014 og efterfølgende videreuddannelse i form af Cert. MDT og Exam MT.

Særlige kompetencer ligger indenfor ryg- og skulderområdet, men det daglige arbejde kræver at jeg kan navigere indenfor alle af kroppens regioner.

Min opfattelse af kroppen basere sig på, at kroppen er robust, stærk og solid. At kroppen er plastisk og kan flytte sig derhen, hvor man vil have den til, med de rette input og stimuli.

Kontaktoplysninger

Tlf: 27915003

Afventer beskrivelse.

Afventer beskrivelse.

Region Syddanmark

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg er uddannet Fysioterapeut i 2016. Jeg har lige siden arbejdet i klinikregi, hvor jeg primært møder mennesker med muskuloskeletale gener.

I et fag som vores vægter jeg opdateret viden og dermed videreudannelse højt & har derfor været aktiv indenfor dette primært ved Dansk Selskab For Muskuloskeletal Fysioterapi.

Jeg har en særlig interesse indenfor Cervikal & Lumbal området, herunder også hovedpine, svimmelhed men også det kognitive aspekt ift smerteoplevelse & adfærd finder jeg stærkt interessant.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 75 92 74 23
Mail: als@fredericiafysioterapi.dk

TitelAnita Haahr Hansen_175x233_1.jpg

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg er ejer af Ringe fysioterapi og har været kliniker siden 1988. Jeg har mange faglige interesse områder bl.a. skulder, ryg, svimmelhed, hovedpine og kæbe smerter. Den kroniske smerte patient er mit hjertebarn.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 21 43 96 11

Hjemmeside: Ringefysioterapi.dk

LinkedIn: Anita Haahr Hansen

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg arbejder i privat regi på klinik, og har tidligere arbejdet i kommunalt regi med genoptræning af demente borgere. Som fysioterapeut har jeg alltid haft en interesse for det hele mennesket og i at fordybe mig indenfor det muskuloskeletale området.

Jeg er uddannet Muskuloskeletal fysioterapeut(Exam) og har andre kurser i bl.a. Mckenzie og demens.

For mig spiller det en væsentligste rolle som fysioterapeuten indenfor det muskuloskeletale speciale at patienterne tilbydes den mest optimale og evidensbaserede undersøgelse, diagnostik, behandling og rehabilitering. I den individuelt tilpassede undersøgelse har jeg som fokus at identificering risikofaktorer, der kan adresseres i behandlingsforløbet. Ud over de fysiske problemtillinger, arbejder jeg henimod at sætte patienten i stand til at mestre sin egen situation.


Kontaktoplysninger

LinkedIn: Benedikte Siglen

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg er uddannet i 2009 og har siden da arbejdet på klinik i privat praksis.

Jeg har gennem årene opnået en bred erfaring med de problemstillinger, man oftest møder i klinikken: rygsmerter, skulderskader, knæ- og hofteskader samt generelle smerteproblematikker og har dermed også bred erfaring med behandling af disse.

Jeg har eksamen i første del af MPT og er pt. i gang med tage diplom i MPT. Dermed er jeg specialiseret i undersøgelse og behandling af mange af de gængse problematikker men er også uddannet i den mere komplekse og kroniske patient.

Jeg har løbende taget kurser ved skulderførende specialister i DK samt kurser i MDT. Siden 2013 har jeg været klinisk underviser og har dermed løbende studerende fra alle semestre og fører dem til eksamen.

Jeg er endvidere aktiv i fagpolitik som siddende i SALS -bestyrelsen for selvstændige, ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 22 28 42 52
Mail: c.m.vestergaard@hotmail.com

Afventer beskrivelse.

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg er en danskautoriseret fysioterapeut med stor interesse i behandling af knæ og hofter. Jeg har arbejdet med dette i 25 år. Jeg har også erfaring indenfor skulderbehandling og er efteruddannet indenfor akupunktur(MedAc) og Mekanisk Diagnostik og Terapi (Cert. MDT).
Jeg har i de senere år haft stor succes med behandling af knæ- og hofteartrose patienter med GLA:D konceptet.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 75 52 30 63
Web: fitogsund-kolding.dk

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg er uddannet fysioterapeut i 1992. Diplomuddannelse i Muskuloskeletal fysioterapi i 2012.
Min kompetencer er særligt indenfor undersøgelse og behandling/træning af personer med nakke, ryg, hofte og knæproblemer. Samt længerevarende smerteproblematikker.
Jeg startede klinikken, hvor jeg er nu, i 2002 ud fra et ønske om at specialisere mig inden for rygområdet.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 40 41 42 37
Mail: info@fysiokiss.dk
Web: fysiokiss.dk

TitelJanni Witt Redin Hansen_175x233_1.jpg

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg er uddannet fysioterapeut i 2014 og har siden efteruddannet mig inden for muskuloskeletal fysioterpi, hvor jeg i 2019 blev Exam. MPT. Mine interesser ligger inden for behandling af ryg, nakke og skuldre samt kæbe. Lægger vægt på patientinddragelse og patient uddannelse.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 62 62 13 03

Mail: www.ringefysioterapi.dk

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Kontaktoplysninger

Tlf.: 62 21 44 93
Web: svendborgsundfysioterapi.dk

 

Afventer beskrivelse.

Afventer beskrivelse.

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg har siden 2003 arbejdet som privatpraktiserende fysioterapeut med særlig interesse i skader relateret til muskel og skeletsystemet. Jeg har løbende efter/videreuddannet mig indenfor det muskuloskeletale område hvor jeg siden 2007 har undervist på diverse kurser indenfor det muskuloskeletale område.
Jeg blev Diplom i muskuloskeletale lidelser i 2010, certificeret klinikker i 2019 og har siden arbejdet med patienter med komplekse problemstillinger

Kontaktoplysninger

 

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg er uddannet fysioterapeut i 2008 og har arbejdet på sygehus og med genoptræning i kommunen.
Siden 2011 har jeg arbejdet på klinik med træning, akupunktur og manuel terapi. Jeg synes det er vigtigt at se hele patienten, da det giver den bedste behandling.
Mine spidskompetencer er:

 • SKULDERSMERTER
 • NAKKESMERTER
 • RYG- & BÆKKENSMERTER

Jeg har også træning på hold, det giver udover træningen, også glæde og nærvær. Det er Babymotorik og efterfødselstræning, træningshold samt GLAD ryg og GLAD hofte/knæ.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 61 28 21 12
Mail: fysioterapeutliset@gmail.com
Web: lefysioterapi.dk

Afventer beskrivelse.

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg arbejder med patienter som har muskelskeletale problematikker, særligt med udredning af rygpatienter som ULRUS terapeut (Udvidet lænderyg undersøgelse). Desuden ser jeg komplekse problemstillinger og har en særlig interesse i fodproblematikker. Jeg er desuden tilknyttet Palliative team i Region Syddanmark.
Min daglig dag foregår på en klinik i Vejen, hvor jeg er medejer. Samlet har jeg 20 år erfaring og efteruddannelse i behandling og håndtering af smerter og funktionsnedsættelser.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 75 36 01 88
Mail: info@fysiovejen.dk
Web: fysiovejen.dk

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg er færdiguddannet i 2008 og har siden efteruddannet mig indenfor Mckenziemetoden samt sportsfysioterapi.
Siden 2018 har jeg været tilknyttet Center for fysioterapi & træning i Munkebo og arbejder overvejende med nakke-, lænde-, skulder- og knæproblematikker.
Sideløbende arbejder jeg med kostens og livsstilens betydning for kroppen.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 65 97 51 60
Mail: mail@munkebofysioterapi.dk
Web: munkebofysioterapi.dk

Afventer beskrivelse.

TitelSimon Simonsen_1.jpg

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Specielle interesse område

 • Ryg og nakke smerter inklusiv iskias smerter, discusprolaps, Stenose
 • Hovedpine
 • Kroniske komplekse smerter

Jeg er uddannet fysioterapeut i 1997 og har arbejdet både som privatpraktiserende på klinik forskellige steder i landet og 8 år på landets største tværfaglige smerteklink, Smerteklinikken v Friklinikken i Grinsted.

Aktuelt arbejder jeg på min egen klinik, Vejle Rygklink, hvor jeg ser patienter med både akutte og langvarige / kroniske problemstillinger.

Ved siden mit arbejde på klinikken, er jeg godkendt fra McKenzie Institute International til undervise på efteruddannelse for fysioterapeuter i MDT/Mckenzie.

Jeg har været med til at udvikle en Masterclass i Kroniske smerter (et 2 dages efteruddannelses kursus) for McKenzie Institute International. Masterclassen afholdes internationalt og giver mig mulighed for at uddanne og inspirer fysioterapeuter i andre dele af verden.

Jeg holder også foredrag, primært om kroniske smerter, mænds sundhed og rygproblemer.

Kontaktoplysninger

simon@vejlerygklinik.dk

vejlerygklinik.dk

53822575

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Uddannet i Esbjerg 1989. Har arbejdet i privat praksis i over 30 år, heraf de sidste 18 år som klinikejer.
Har taget diplomuddannelse i Mekanisk Diagnostik og Terapi. Bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for MDT. Har altid arbejdet med ryg- og nakkeproblematikker, herunder diskusprolapser. Har fra 2005 til 2015 været tilknyttet Tværfagligt Rygteam Esbjerg, både som visitator og diagnostiker.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 75 13 00 13
Mail: sj@fysesbjerg.dk
Web: fysesbjerg.dk

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg har mere end 10 års solid praksiserfaring indenfor det muskuloskeletale speciale især med klinikerfaring. Jeg har i den forbindelse taget den muskuloskeletale diplomuddannelse i en periode på 7år. Til daglig ser jeg komplekse problemstillinger – herunder bl.a. vedvarende smertepatienter, postcommotio, hovedpine og svimmelhed – og nakke-rygpatienter, skulder, knæ og fodpatienter. Jeg udfører 2nd opinions for de praktiserende læger.
Jeg er tilknyttet fysioterapeutuddannelsen både som klinisk underviser og censor.
Jeg er tilknyttet Styrelsen for Patientklager som sagkyndig konsulent.
I min fritid har jeg UEFA A-licens og bruger tiden som fodboldtræner.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 75 13 44 64
Mail: fysstoregade52@fysstoregade.dk
Web: fysstoregade.dk
LinkedIn: Teiken Hvolby Vendelbo

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeltal fysioterapi

Profil

Jeg har mange års erfaring som fysioterapeut, heraf de fleste som privatpraktiserende.
Har efteruddannet mig med diplomuddannelse i muskuloskeletal fysioterapi, er certificeret i Mulligan, MDT og medicinsk akupunktur, GLAD knæ og ULRUS.
Jeg arbejder med både akutte og kroniske problematikker indenfor det muskuloskeletale område.
Siden 2018 har jeg også arbejdet med korrektion og træning af skoliosepatienter. Jeg er uddannet i Schroth Best Practice-metoden, og undersøger, vejleder og træner børn og voksne med idiopatisk skoliose.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 66 16 42 96
Mail: ufh@fto.dk
Web: fto.dk

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg har 18 års klinisk erfaring. De seneste 12 år hos Fysiodanmark, Vejen. Her arbejder jeg meget med behandling og træning af patienter med skulder-nakkeproblematikker. Herudover varetager jeg træning af parkinson patienter.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 75 36 01 88
Mail: info@fysiovejen.dk
Web: fysiovejen.dk

Region Nordjylland

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeltal fysioterapi

Profil

Jeg har 25 års erfaring som klinikfysioterapeut, de seneste 20 år hos Storvorde Fysioterapi.
Sideløbende med klinikarbejdet har jeg været ridefysioterapeut og klinisk underviser og de sidste 5 år har jeg arbejdet med kvalitetssikring, og har nu et bijob som surveyer ved Ikas.
På klinikken behandler jeg alle patientkatagorier fortrinsvist indenfor det muskuloskeletale område - både holdtræning og individuel træning og behandling.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 98 32 62 62
Mail: storvordefysioterapi@mail.dk
Web: storvordefysioterapi.dk

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Efter færdiggjort uddannelse i 2012 har jeg efteruddannet mig og arbejdet en del med muskuloskeletale problematikker på private klinikker. Sideløbende har jeg specialiseret mig indenfor det gynækologiske, urologiske og obstetriske fagområde. Jeg arbejder på Aalborg Bækkenklinik og ser derfor nu en del indenfor denne patientkategori.

Jeg er bevidst om mine faglige kompetencer og opsøger gerne sparring samt mono- eller tværfagligt samarbejde.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 30 74 24 90
Mail: ina@aalborgbaekkenklinik.dk
Web: aalborgbaekkenklinik.dk

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Siden afsluttet grunduddannelse i 2010, har jeg hovedsagelig arbejdet med patienter, som præsenter en muskuloskeletal problematik. Jeg møder alle mine patienter med forståelse og accept for de symptomer de fremlægger og gør mit bedste for at de føler sig mødt og hørt.

Jeg behandler ud fra viden fra grunduddannelsen og mange års efteruddannelse, hvor jeg bl.a. har fået tildelt titlerne: Cert. MDT, CMP og MedAc. Jeg bestræber mig på at holde mig opdateret på de fantastiske muligheder vores fag giver os.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 98 14 33 33
Web: aalborgfysioterapi.dk

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi, 2023.

Færdiggjorte medicinske eller terapeutiske certificeringer og undersøgelser:

 • Certificeret Credential MDT/Mekanisk Diagnose og terapi/Mckenzie
 • Medicinsk Akupunktør Med.Ac.
 • ULRUS/Udvidet Lænderyg Undersøgelse Region Nordjylland

Profil

Jeg har arbejdet som praktiserende fysioterapeut siden 1992 og har gennem mit CV udviklet en bred vifte af interesser inden for fysioterapi. Jeg har fokus på ryggen, men jeg interesserer mig også for idræt og træning samt forskellige kurser inden for medicinsk træningsterapi og manuel terapi. Jeg har gennemgået omfattende videreuddannelse og deltaget i mobiliseringskurser på alle niveauer (Mobiliseringskurser 1, 2 og 3).

Kontaktoplysninger

Klinik kontakt: 98 13 26 88

Mail: km@fysioklinikken.dk

Web: fysioklinikken.dk

Afventer beskrivelse.

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg blev fysioterapeut i 2013 og har siden haft stor interesse for træning og behandling indenfor muskuloskeletal fysioterapi. Siden 2014 har jeg arbejdet på klinik hos Aalborg Fysioterapi. Her bidrager og videreudvikler jeg undersøgelse og behandlingsforløb af både akutte og længevarende smerteproblematikker i bevægeapparatet.
Øvrige titler: Cert. Mulligan practitioner og Exam. muskuloskeltal fysiotrapi

Kontaktoplysninger

Tlf.: 98 14 33 33
Mail: kontakt@aalborgfysioterapi.dk
Web: aalborgfysioterapi.dk

Afventer beskrivelse.

Færø-kredsen

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg er uddannet fysioterapeut i 1991. Jeg har lige siden taget diverse efteruddannelser via kurser og konferancer i ind- og udland. Hovedvægten har været indenfor muskuloskeletal fysioterapi og idrætsmedicin. I 2012 gennemførte jeg min Dip.MDT, som er højeste niveau i det internationalt anerkendte McKenzie Klassifikationssystem.
Jeg har en lang og bred erfaring fra sygehusvæsnet og fra klinikarbejde i primærsektoren. Siden 2006 har jeg arbejdet som selvstændig og driver FysioFøroyar med fire klinikker på Færøerne.
Jeg udreder og behandler mange komplekse kroniske og akutte ryg-og nakkepatienter. Derudover ser jeg en bred vifte af patienter som lider af hovedpine og svimmelhed, har problemer med skulder, arme, hænder, lyske-og lårproblematikker, knæ, ankel og fødder. Autoriseret i GaitScan, hvor der er mulighed for at lave specialdesignede ortopediske indlægssåler for rigtige mange fod-og ankelproblemer.

Kontaktoplysninger

Tlf.: +298 21 96 57
Mail: klaemint@fysioterapi.fo
LinkedIn: Klæmint Isaksen