Specialister og certificerede klinikere i geriatrisk og gerontologisk fysioterapi

Her finder du fysioterapeuter, der er godkendt som specialist eller certificeret kliniker i geriatrisk og gerontologisk fysioterapi.

Specialister

Region Hovedstaden

Titel

Specialist i geriatrisk og gerontologisk fysioterapi

Profil

Jeg er uddannet fysioterapeut i 2013 fra fysioterapeutuddannelsen i Roskilde, Kandidat i fysioterapi fra SDU fra 2016.
Jeg er ansat i Ishøj kommune som delt udviklingsterapeut og fysioterapeut inden for geriatri og ortopædkirurgi.
Jeg holder desuden kurser og workshops om træningsinterventioner til den ældre målgruppe, både i relation til generel geriatri, men også træningsinterventioner i forhold til specifikke ortopædkirurgiske problemstillinger hos ældre.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 61 27 79 32
Mail: grundt.niklas@gmail.com
LinkedIn: Niklas Grundt Hansen

TitelKatrine Storm Piper_1.png

Specialist i geriatrisk og gerontologisk fysioterapi

Profil

Jeg har praktisk erfaring med geriatrisk fysioterapi siden 2006 med specifikt speciale indenfor balance, faldudredning, vestibulære dysfunktioner og sarkopeni.

Derudover har jeg akademisk erfaring gennem flere års udviklings-, kvalitets- og forskningsarbejde inkl. formidling, publicering og projektledelse. Senest er jeg begyndt at beskæftige mig med det onko-geriatriske område.

Jeg er ansat som specialeansvarlig i geriatri og medicinsk fysioterapi på Rigshospitalet Glostrup.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 40 86 75 27

Mail: katrine.storm.piper@regionh.dk

Web: https://www.rigshospitalet.dk/

LinkedIn: linkedin.com/in/katrine-storm-piper-788a4224

 

 

Certificerede kliniker

 

Region Midtjylland

TitelLine Krogh Elmer_1.jpg

Certificeret kliniker i Gerontologi og Geriatri

Profil

Jeg er uddannet fysioterapeut i 2002 fra fysioterapeutuddannelsen i Aarhus. Jeg er ansat i Aarhus Kommune og arbejder med udvikling og drift af et faldforebyggende tilbud.

Min tilgang til arbejdet med ældre er helhedsorienteret og tager udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og behov. Mine interessefelter er faldforebyggelse, rehabilitering til ældre, målsætning og det tværfaglige samarbejde.

Jeg er desuden formand for Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri og er i gang med en masteruddannelse i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling.

Kontaktoplysninger

Tlf. 26582931

Mail: lrk@aarhus.dk

Region Syddanmark

TitelTonje Rasch Johnsen_1.jpg

Certificeret kliniker i Gerontologi og Geriatri

Profil

Jeg er uddannet fysioterapeut i 2012 fra fysioterapeutuddannelsen i Odense. Jeg er ansat i Odense Kommune og arbejder med genoptræning af ældre borgere, i borgerens eget hjem.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 21 74 32 18

Mail: torjo@odense.dk