Specialister og certificerede klinikere i rehabilitering

Her finder du fysioterapeuter, der er godkendt som specialist eller certificeret kliniker i rehabilitering. Gammel specialiseringsordning (før 2018).

Specialister

Region Hovedstaden

Afventer beskrivelse af specialist.

Region Midtjylland

Specialisttitel og øvrige titler

  • Specialist i rehabilitering

Kompetencer

Jeg blev fysioterapeut i 1989 og har arbejdet som distriktsfysioterapeut i Hjørring og på Aalborg Sygehus. I 1992 blev jeg overfysioterapeut på Farsø Sygehus og i 1996 chefterapeut samme sted samt leder af Vesthimmerlands Rygcenter. Jeg blev i 2002 rektor på Afspændingspædog seminariet i Randers.

I 2004 afsluttede jeg min masteruddannelse fra DPU med kandidatniveau i videnskabsteori inden for sundhedsområdet og blev i 2006 fysioterapeutisk specialist i rehabilitering. I perioden 2004 - 2007 arbejdede jeg på Sclerosecenter Ry som klinisk vejleder for fysioterapeutstuderende – og siden 2008 som klinisk vejleder på Neurorehabiliteringen i Skive, Region Midt.

Jeg har publiceret artikler i filosofiske, psykologiske, medicinske samt fysioterapeutiske tidsskrifter og er optaget af at integrere og syntetisere det eksistensfilosofiske perspektiv på livet med rehabilitering og fysioterapi samt udmønte det i klinisk praksis. Jeg opfatter på linje med eksistensfænomenologen Merleau-Ponty med flere netop handlingen; praksis, snarere end tænkningen; teorierne, som det sted, hvor mennesket og dermed fysioterapi bliver ”autentisk og ægte”.

Ligeledes er jeg også meget inspireret af stamfaderen til klientcentrering, psykologen Carl Rogers og den svenske psykolog Per Revstedt samt deres positive menneskesyn og etiske syn på motivation, hvor alle mennesker uden undtagelse uanset deres eventuelle bizarre adfærd, opfattes som ligværdige individer og klienter, der skal mødes og behandles på samme værdige måde, som alle andre patienter og klienter. Her er jeg i min fysioterapeutiske praksis inspireret af filosoffer som Nietzsche, Martin Buber, Emmanuel Levinas, Gabriel Marcel, Karl Jaspers, Medard Boss, Ludwig Binswanger, Paolo Freire, Paul Riceour, Martha Nussbaum, Zygmunt Bauman samt ikke mindst danske Knud Løgstrup og norske Kari Martinsen.

Kontaktoplysninger

Tlf: 98 39 25 24 eller 61 67 52 01

Mail: jensroad@post5.tele.dk

Se Jens Olesens CV

Afventer beskrivelse af specialist.